Tag archieven: leerlingen

Brieven van Catharose de Petri aan leerlingen die haar om goede raad hebben gevraagdBESTEL BRIEVEN

‘Heel hartelijk dank voor uw op schrift gestelde gedachten.(…) Wees er van overtuigd dat bij de liefde van God lijden niet het laatste is. God woont daar, waar men Hem binnenlaat.’
Deze woorden schreef Catharose de Petri in een briefwisseling met een leerling van het Gouden Rozenkruis. Iedere vraag van een ander, blijkt ook een vraag van ons nu te kunnen zijn. Iedere beantwoording door Catharose de Petri verrijkt steeds ook ons inzicht.

In het boek ‘Brieven’ kunnen we lezen hoe Catharose de Petri ingaat op vele uiteenlopende onderwerpen: naar aanleiding van vragen die haar gesteld werden en door Lees verder

LP met opnamen – muziek in concertgebouw in Amsterdam opgedragen aan J. van Rijckenborgh – jubileumconcert

Op zondag 27 september 1964 vond in het Concertgebouw in Amsterdam een concert plaats waarvan een langspeelplaat is gemaakt. Dat concert werd opgedragen aan de de heer J. van Rijckenborgh door zijn toenmalige dankbare leerlingen ter herdenking van het veertig jarig bestaan van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis. De hoes van de LP, die uiteraard niet meer nieuw verkrijgbaar is, wordt hierboven getoond. Hieronder volgen teksten en foto’s uit het album en alle negen (gedigitaliseerde) geluidsopnamen van de langspeelplaat. Lees verder

De Bergrede van Jezus zoals beschreven in Mattheüs 5, 6 en 7 in de Herziene Statenvertaling

 

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

BELUISTER OF LEES HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BELUISTER OF LEES HET LICHT DER WERELD

De beroemde Bergrede, die wordt toegeschreven aan Jezus en te lezen is in de hoofdstukken 5,6 en 7 van het Evangelie van Mattheüs in het Nieuwe Testament, vormt een hoogtepunt in de spirituele literatuur van alle tijden. Door de eeuwen heen werden mystici en theologen, maar ook kunstenaars als Fra Angelico, schrijvers als Tolstoj, mensen uit niet-christelijke tradities zoals Gandhi, de geweldloze bevrijder van India, en humanisten zoals Desiderius Erasmus geïnspireerd door de Bergrede. Erasmus  noemde de Bergrede ‘de filosofie van Christus’ en beschouwde de tekst als de kern van de Bijbel.

MATTHEÜS 5

De zaligsprekingen

 

1 Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem.
2 En hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Lees verder