De verbrekende stromen van Aquarius – gedeelte uit hoofdstuk 2 van het boek ‘Brieven’

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN

De tijden versnellen zich. Aangezien deze gang van wereld en mensheid zich veel sneller voltrekt dan de mens had kunnen vermoeden, kan men dergelijke processen wel aanduiden als ‘komende’ en ‘in ontwikkeling’, doch hun vibratie en tempo hangen van vele factoren af, die ver boven onze wereld-status gelegen zijn. Althans wij kunnen dat tempo niet voorzien en vaststellen. De Apocalyps van de nieuwe tijd is aangevangen. De innerlijke zijde van de zon heeft zichaan de mensheid geopenbaard, namelijk het positieve begin van een nieuwe era. 

U weet dat de aard van alle arbeid gedurende een kwarteeuw volkomen veranderd is, een proces dat zich nog steeds voortzet. De psyche van alle mensen is zich eveneens totaal aan het wijzigen. U weet dat de mensheid gekomen is aan het einde van een ontwikkelingsgang, een gang naar een dieptepunt, een dieptepunt van bewustzijn. 

De ontwikkeling ‘naar boven’ voert de mensheid naar een lichamelijk die veel ijler is, veel etherischer, een begin dus van vergeestelijking. Hierover is veel te zeggen, maar dit alleen reeds houdt in dat de Aquarius-era een hogere vibratie heeft, hetgeen betekent dat zij, in vergelijking met de reeds verstreken tijdvakken, een snellere trillingsgraad heeft. Zoals gezegd: alles versnelt zich momenteel.

Wanneer de mens gegrepen wordt door de nieuwe ontwikkelingsgang, tot bevrijding in hart en hoofd, en men is niet in staat tot reageren, of men reageert negatief, dan openbaart zich het volkomen tegendeel van de bedoeling van de Zonne-Logos. In onze geestesschool stellen wij het zo: dat wij alles zullen doen om een selecte groep van leerlingen te vormen, een groep die in staat is velen mede op te trekken en met grote rust en blijdschap de Aquariuseeuw te doen binnengaan.

Om positief op de stralingen van de Aquariuseeuw te kunnen reageren is een nieuwe bewustzijnsstaat absoluut noodzakelijk, op basis van het begeerteleven, de verstandelijke toestand alsmede de wilstaat van de mens. De schildklieractiviteit van de gemiddelde mens laat nog niet toe op de stralingen van Aquarius positief te reageren. Aquarius stelt dus wel terdege eisen aan de mensheid.

De Aquariusstromen zullen de mensheid in eerste instantie aanraken als verbrekende stralen, waardoor tegelijkertijd de dialectische radiaties in grote verwarring geraken en de mensheid als zodanig in en door het eigen astrale zelf zullen aantasten. En zo werken momenteel de krachten van leven en dood vele malen krachtiger in de mens dan ooit tevoren het geval geweest is.

Aldus is de situatie waarin de mensheid momenteel verkeert: positiever getrokken door de krachten van bevrijding, én: positiever getrokken door de invloeden van de tegenstander. Mede door de verbrekende Aquariusstromen zijn wereld en mensheid op drift geraakt.

Een snelle neergang openbaart zich dan terzake van het menselijke hart. Let wel: doordat het hart verandert, ontvangt het een grotere actieradius, met als gevolg: een snelle ontwikkeling, maar ook: een snelle val, een snelle neergang naar het verleden, naar een oertoestand van Lemurische aard, echter met de intelligentie van het moment.

Onze fout ligt voornamelijk hierin, dat wij teveel met onze oude methoden werken en met onze oude maatstaven. De wereld is zich aan het veranderen, en mét de wereld heel de mensheid, en mét de mensheid ook wij, in positieve of negatieve zin. Daarom kunnen wij alleen maar de innige bede met ons meedragen, dat wij door de krachten van bevrijdende aard positief opgetrokken zullen worden.

Bron: ‘Brieven’ door Catharose de Petri, hoofdstuk 2

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN