Het katharenkruis – hoofdstuk 1 uit het boek ‘Brieven’ van Catharose de Petri – het kruis van de Albigenzen

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN VAN € 20,- VOOR € 10,-

Wanneer ondergetekende het zich goed herinnert, heeft het katharenkruis oorspronkelijk drie dwarsbalken gekend. Deze hebben vanzelfsprekend hun symbolische betekenis gehad. De Geest-indaling, die als een verticale instroming plaatsvond aan de top van het kruis, instraalde en zich verspreidde in en door de bovenste dwarsbalk van het kruis, daalde vervolgens als Geestradiatie af tot de tweede dwarsbalk, die symbolisch de ziel vertegenwoordigde.

De liefdestraling van de ziel, zich kenbaar makend in en door de middelste dwarsbalk, trad tevens bemiddlened op tussen de derde of onderste dwarsbalk, die het stoffelijke lichaam vertegenwoordigde, én de bovenste dwarsbalk, die, symbolisch bezien, diende voor de indaling van de goddelijke Geest.

Later is de onderste dwarsbalk weggenomen, omdat het voor de kathaar uitsluitend de ziel was die de basis vormde van een zuiver stofleven, en die zich dan ook als zodanig in het hier openbaarde. De horizontale ingekapselde stofmens was voor de kathaar niet meer van kracht. Vandaar dat u op de afbeelding nog slechts twee horizontale dwarsbalken ziet.

Het kruis is door de jonge gnostieke broederschap op de lotus geplaatst, om hiermee de liefde van Christus voor geheel de wereld tot uitdrukking te brengen. Oost en west werden op deze wijze met elkaar verbonden.

De bovenste twee dwarsbalken vormen, door de daartussen verticaal aangebrachte haken, een volledige eenheid. Beide balken ontvingen de volheid van verticale instroming van goddelijke kracht. De derde of onderste dwarsbalk lag eens geheel besloten in de op de verticale balk aangebrachte twee horizontale haken. 

Bron: ‘Brieven’ door Catharose de Petri

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN VAN € 20,- VOOR € 10,-