Spirituele Pinksteren 2023 van 21 mei t/m 28 mei 2023

Beschouwing voor zondagochtend voor Pinksteren, 22 mei 2023

 

LEES OVER HET BOEK SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

BESTEL SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

Vanaf 2022 versturen we geen dagelijkse emails meer voor onze gratis online-programma’s Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren. Dat hebben we zeven jaar achter elkaar gedaan. We richten ons nu vooral op ons nieuwe online-jaarprogramma Transfiguratie nu!  Als je wilt deelnemen aan Spirituele Pinksteren 2023 (21 mei t/m 28 mei) vragen we je naar de acht spirituele teksten en acht beschouwingen te gaan via de bovenstaande staande links.

Het team van Pentagram boekwinkel vindt het belangrijk om kennis en ervaring op het gebied van spiritualiteit beschikbaar te stellen aan een zo groot mogelijke groep mensen die daar ontvankelijk voor zijn. Deelname aan onze online-programma’s via spiritueleteksten is en blijft daarom gratis. Aan het maken, promoten, organiseren en publiceren van zulke modules zijn aanzienlijke kosten verbonden. Daarom zijn we heel dankbaar voor donaties.

DONEER ONLINE VIA ONZE WEBSHOP

Rozekruis Pers, Haarlem, IBAN NL11ABNA0560177593