Tag archieven: Herziene Statenvertaling

Jezus spreekt met Nicodemus over de wedergeboorte uit water en geest – Johannes 3 wedergeboren worden

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

En er was een mens uit de farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de joden. Deze kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is.

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Lees verder

De aankondiging en geboorte van Johannes en Jezus – Evangelie van Lukas 1 en 2 – Herziene Statenvertaling

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

Hieronder volgt het begin van het Evangelie van Lukas uit de Bijbel, de hoofdstukken 1 en 2 over de geboorte van Johannes de Doper en Jezus. De getoonde schilderijen over het kerstverhaal zijn gemaakt door Rembrandt

Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goedgedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theofilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent.

Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper

In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot Lees verder

Psalm 42 – muziek van Mendelssohn – gedicht A. Spoel de Pril – Herziene Statenvertaling – Evenals een moede hinde

LEES OVER HET SYMPOSION ‘MEER DAN EEN MELODIE’ OP 19 NOVEMBER 2023

Felix Mendelssohn componeerde in 1837 het bovenstaande muziekstuk in zeven delen dat gebaseerd is op Psalm 42. Het heet ‘Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser’ en staat ook bekend als opus 42. Hij begon eraan  te werken tijdens zijn huwelijksreis in het Zwarte Woud, en het werk ademt dan ook puur geluk en een diep geloof in het goede.

Dit wordt prachtig weergegeven in het pastorale karakter van het openingsdeel met koor en groot orkest, maar ook in Lees verder

De Openbaring van Johannes, hoofdstuk 1 uit de Herziene Statenvertaling van de Bijbel

 

OPENBARING 1OPENBARING 2 EN 3OPENBARING 5 –  OPENBARING 7OPENBARING 10OPENBARING 12OPENBARING 13 – OPENBARING 14 – OPENBARING 17 – OPENBARING 18OPENBARING 19OPENBARING 20OPENBARING 21 EN 22

JOHANNES OP PATMOS DOOR JEROEN BOSCH

Hieronder volgt de tekst van het eerste hoofdstuk van De Openbaring van Johannes, het laatste boek uit de Bijbel. Johannes, die zich bevindt in zelfisolatie op het het eiland Patmos. Deze inleiding, die afkomstig is uit de Herziene Statenvertaling, gaat vooraf aan de brieven aan de zeven gemeenten die een fundament vormen voor het boek Het Christelijke Inwijdingsmysterie van Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21). Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) schreef een toelichting op  Openbaring 1 in hoofdstuk 1 van haar boekje Zeven stemmen spreken Lees verder

De zeven zaligsprekingen uit ‘De openbaring van Johannes’

OPENBARING 1OPENBARING 2 EN 3OPENBARING 5 –  OPENBARING 7OPENBARING 10OPENBARING 12OPENBARING 13 – OPENBARING 14 – OPENBARING 17 – OPENBARING 18OPENBARING 19OPENBARING 20OPENBARING 21 EN 22

De negen zaligsprekingen uit de Bergrede (Mattheus 5: 1-12) zijn algemeen bekend. Ze worden ook wel de grondwet voor geluk genoemd. Veel minder bekend zijn de zeven zaligsprekingen uit het laatste boek van de Bijbel: De openbaring van Johannes. Deze staan niet bij elkaar, maar zijn verspreid over de hoofdstukken. Hieronder volgen die zaligsprekingen in chronologische volgorde. 

1
Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
(Openbaring 1:3)

2
Zalig zijn de doden die Lees verder