Tag archieven: zeven zaligsprekingen

De zeven zaligsprekingen uit ‘De openbaring van Johannes’

OPENBARING 1OPENBARING 2 EN 3OPENBARING 5 –  OPENBARING 7OPENBARING 10OPENBARING 12OPENBARING 13 – OPENBARING 14 – OPENBARING 17 – OPENBARING 18OPENBARING 19OPENBARING 20OPENBARING 21 EN 22

De negen zaligsprekingen uit de Bergrede (Mattheus 5: 1-12) zijn algemeen bekend. Ze worden ook wel de grondwet voor geluk genoemd. Veel minder bekend zijn de zeven zaligsprekingen uit het laatste boek van de Bijbel: De openbaring van Johannes. Deze staan niet bij elkaar, maar zijn verspreid over de hoofdstukken. Hieronder volgen die zaligsprekingen in chronologische volgorde. 

1
Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
(Openbaring 1:3)

2
Zalig zijn de doden die Lees verder