Aandacht voor acht historische vernieuwers in de Nederlanden in juli en augustus 2020

In de zomermaanden juli en augustus 2020 zal in de wekelijkse nieuwsbrieven van Pentagram boekwinkel aandacht worden besteed aan ‘Historische vernieuwers in de Nederlanden’. Het gaat om acht markante personen die een positieve invloed hebben uitgeoefend op de Nederlandse cultuur in de vorm van wetenschap, kunst en religie: Jeroen Bosch, Dirck Volkertszoon Coornhert, Cornelis Drebbel, Gerbrand Adriaansz. Bredero, Jan Amos Comenius, Baruch Spinoza, Etty Hillesum en Gilles Quispel. Al die personen uit de vaderlandse geschiedenis , die een waardevolle bron van inspiratie kunnen zijn voor hedendaagse spiritualiteit, zijn besproken op één van de vele symposia die Stichting Rozenkruis heeft verzorgd, en waarvan de symposionboekjes worden uitgegeven door Rozekruis Pers. 

1. Jeroen Bosch (ca. 1450 – 1516, Symposionreeks 36)
Jeroen Bosch is in 2016 in allerlei musea en boeken onder de aandacht gebracht, omdat het 500 jaar geleden was dat hij overleed. Ook dit symposion behandelt hem, maar op een andere manier. Bosch’ werk is ook te beschouwen vanuit de filosofie van de rozenkruisers, of als iemand die er misschien wel ‘ketterse’ ideeën op nahield. Kijken naar de schilderijen van Jeroen Bosch is ook kijken naar de zeven zonden, die hij uitbeeldt en Vrouwe Alchimia, die de mens wacht als hij zijn zonden te boven komt.
Diverse auteurs  | softback | 216 x 138 mm | 88 blz. | € 12,50
bestelnr. 1236 | 9789067324519

BESTEL JEROEN BOSCH, WIJSHEID-SCHRIJVER MET BEELDEN

2. Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590, Symposionreeks 37)
Deze bundel bevat de teksten van het symposion dat plaatsvond op 13 februari 2016 in de Stadsbibliotheek van Alkmaar. Al 75 jaar is het Lectorium Rosicrucianum te vinden aan de Oude Gracht in Alkmaar. De Rozenkruisers zijn wellicht niet erg bekend maar door de tijden heen zijn er in een historische stad als Alkmaar steeds mensen samengekomen, die op zoek waren en zijn naar de diepere lagen van het menszijn. Daarom is hun vraag ook de onze: hoe zijn wij verbonden met de aarde, de kosmos en God, of de Ene, het alleen-goede?
Diverse auteurs  | softback | 216 x 138 mm | 50 blz. | € 12,50
bestelnr. 1238 | 9789067324601

3. Cornelis Drebbel (1572-1633, Symposionreeks 12)
God is kenbaar in zijn Schepping. God werkt onafgebroken in de schepping, in de mens en in de kosmos. De mens kan God eerbiedigen, navolgen en verwerkelijken in zijn eigen leven. Van een sterfelijke God wordt hij een onsterfelijke mens. Dat is wat Cornelis Drebbel voor ogen stond. In deze bundel is bovendien opgenomen De Wonder-vondt (1607), met daarin de eerste Nederlandse vertaling van het Corpus Hermeticum.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 128 blz. | € 9,95
bestelnr. 1167 | 9789067323161

4. Gebrand Adriaanszoon Bredero (1585-1618, Symposionreeks 43)
De schilder en toneelschrijver Bredero had een open geest en een fijnzinnig gevoel voor de gezuiverde rede. Heel belangrijk is voor hem dat je als mens ‘selveloos en stil’ wordt. Als je zuiver wilt denken, dien je de valse ‘ickigheyt’ van de wereld van je af te schudden en door te dringen tot het inzicht dat je ‘in de eeuwige Logos’ leeft. Wat was hij voor een mens? Waar kwamen zijn ideeën vandaan? Hoe leefden hij? Wat is dat, de zuivere rede? Hoe dring je daarin door?
Diverse auteurs  | softback | 214 x 135 mm | 84 blz. | € 12,50
bestelnr. 9789067324724

5. Jan Amos Comenius (1592-1670, Symposionreeks 16)
De eerste voordracht van dit Comenius-symposion is biografisch, behandelt het leven van Jan Amos Comenius (Komensky) en geeft een globaal overzicht van zijn filosofie. In de tweede voordracht gaat het over de pedagogie volgens Comenius, over de school als opvoedingsinstituut en het onderwijs dat gegeven moet worden. Comenius had zeer eigen adviezen en regels voor de inrichting van het onderwijs voor alle leeftijdsgroepen. De laatste voordracht handelt over het College van Licht, waarin wijze mannen, met kennis van het Licht plaats zouden moeten nemen om de wereld te besturen.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 65 blz. | € 12,50
bestelnr. 1178 | 9789067323321

6. Baruch Spinoza (1632 – 1677, Symposionreeks 2)
In de mens zelf kan een straal van de goddelijke werkelijkheid openbaar worden, leert Spinoza. Daaruit bloeit op de Rede, een reine, geestelijke liefde tot God. De tweevoudige gelaagdheid van de wereld wordt gezien als een kruispunt van wegen, een tweesprong. Een beslissende keuze dringt zich op: het gaan van de horizontale weg met als oplossing de deugd, voortdurend op de vlucht voor het kwaad, of de verticale weg waarop de vrede en de Rede Gods in je afdaalt. En alle levensangst valt weg, lost op.
Diverse auteurs  | softback | 211 x 136 mm | 67 blz. | € 9,95
bestelnr. 1138 | 9789067322492

7. Etty Hillesum (1914 – 1943, Symposionreeks 27)
Er bestaat een spirituele atmosfeer, die gerichte denkers, schrijvers en helden van alle tijden steeds omgeeft en waaruit zij vol geestvervoering hebben geput. In het symposion in het najaar van van 2011 in conferentiecentrum Renova gehouden, stonden twee van hen centraal: Etty Hillesum en Walt Whitman. Twee figuren die zich voor honderd procent hebben ingezet voor hun medemens. En juist in die praktijk van dienende liefde bewijst zich het geestelijke perspectief: geen droombeeld, maar stralende, het leven transformerende werkelijkheid.
Diverse auteurs  | softback | 214 x 134 mm | 54 blz. | € 12,50
bestelnr. 1208 | 9789067324083

8. Gilles Quispel (1916 – 2006, Symposionreeks 38)
De 100-jarige geboortedag van Gilles Quispel was aanleiding voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica en Stichting Rozenkruis tot het symposium God is Geestig. De titel, een uitspraak van de emeritus hoogleraar, geeft aan hoe hij was: temperamentvol, altijd een kwinkslag, scherp van geest en scherp van pen. Een geboren polemicus die graag de publiciteit zocht. ‘Als Quispel sprak, was het alsof de hemel voor je open ging’, vertelde iemand eens na één van zijn lezingen. In deze bundel brengen promovendi, familie en bewonderaars een saluut aan deze grote figuur.
Diverse auteurs  | softback | 215 x 135 mm | 100 blz. | € 12,50
bestelnr. 1240 | 9789067324557