16 De vuurvogel Phoenix of Feniks, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit ‘Draden van licht’

LEES DE MYTHE OVER DE VUURVOGEL

De vuurvogel is het symbool van het eeuwige zich vernieuwende leven. Het houdt de diepe, door ervaring en studie verkregen wijsheid in, dat de mens door loutering, verdriet en lijden kan komen tot een overgave van zijn ik-wil aan de stem van het eenheidsbewustzijn dat spreekt in ons hart. De sleutel hiertoe is een regel uit het magistrale gebed (Het Onze Vader uit de Bergrede in de Bijbel) dat vanuit het diepste van ons innerlijk moet opwellen: ‘Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschiede’. Dat houdt in dat het ene in mij moet groeien en ik minder moet worden. Dit is een ontwikkelingsproces. Het is ook een eenzame, maar tevens een stralende weg die meerdere levens kan duren.

De vuurvogel heeft ook de betekenis van het stoffelijk sterven van een mens. De kleine grijze vogel is het lichaam dat sterft. Hij huilt. Uit dit lichaam komt bij de dood de geest vrij van ons oorspronkelijk en eeuwig bewustzijn. Het is de geest die als een schitterende vuurvogel opvliegt naar het Licht. Vuurvogels zoals deze komen vaak als fabeldier of mysteriedier voor op afbeeldingen in de Scandinavische landen en in Rusland.

Bron: Draden van licht door Truus Waszink (het boek is helaas uitverkocht)