Het boekje ‘Mysteriedieren’ uit de Crystalserie

BESTEL MYSTERIEDIEREN

Het boekje Mysteriedieren, met bijdragen van verschillende auteurs, behandelt de spirituele symboliek van mysteriedieren als sfinx, phoenix, eenhoorn en griffioen. De lezer wordt duidelijk dat elk van deze wonderlijke wezens, die hun oorsprong hebben in het oude India, Perzië, Egypte en Griekenland, staat voor een tijdloze spirituele realiteit. 

Behalve deze zal de lezer ook enige beschouwingen aantreffen die gewijd zijn aan dieren als de adelaar, de duif en andere die, strikt genomen, niet als ‘mysteriedieren’ kunnen worden aangemerkt. In de traditie en de symboliek worden ze echter door alle tijden heen zo dikwijls met de eerder genoemde in samenhang gebracht, dat wij het verantwoord vonden ook voor enkele van deze dieren een plaats in het boekje in te ruimen. 

Alle spirituele leraren kenden het probleem hoe onzegbare innerlijke processen in een voor de toehoorders begrijpelijke taal te verklaren. Daarom drukte Lao Zi zich uit in aforismen, Hermes in tweespraken, de Boeddha in codes voor het achtvoudige pad en Jezus in gelijkenissen.

Vaak werd een spirituele werkelijkheid weergegeven door een symbool, bijvoorbeeld door de zon, het kruis of het pentagram. Zo ontstonden ook de mysteriedieren eenhoorn, sfinx, griffioen en andere. Ze symboliseren in feite de tweevoudigheid:

 • de aardse mens, die tot goddelijkheid geroepen is,
 • de wereld met haar tweelingkrachten leven en dood
 • het pad van terugkeer uit deze wereld tot in de bovennatuur.

De verschillende raakpunten in het spirituele proces op het pad van terugkeer werden symbolisch door vertellingen aangegeven, waarin mysteriedieren optreden. Deze symboliek wordt in dit boek omgezet in moderne begrippen, die voor de hedendaagse zoeker een hulp kunnen zijn.

De inhoud van dit tweede deel van de Crystalserie is ontleend aan artikelen die in de jaren 1980/1994 verschenen zijn in het tijdschrift Pentagram. 

INHOUD

 1. De vogel phoenix
 2. De phoenix en de pelikaan
 3. De eenhoorn – symbool van goddelijke kracht
 4. De duif, de raaf, de eenhoorn en de leeuw
 5. Als de adelaar vliegt zal de geest ontwaken
 6. De griffioen
 7. Het raadsel van de sfinx
 8. De weg van de sfinx naar de grote piramide

Noten

Verantwoording van de illustraties 

BESTEL MYSTERIEDIEREN

LEES MEER OVER DE CRYSTALSERIE