De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hymne of lied uit Mani’s Lichtschat

 

Het onuitsprekelijke in grootheid is de Vader.
Het onmetelijke in verdragen is de Zoon.
Wat ons Leven openbaart, is de Heilige Geest.

Verborgen in alle eeuwigheid is de Vader.
Een vreemdeling in deze wereld is de Zoon.
Het Pad door de Eonen heen is de Heilige Geest

De alles kennende Intelligentie is de Vader.
Het Woord dat zich openbaart, is de Zoon.
De stille onthulling der Mysteriën is de Heilige Geest.

De machthebber over ‘t Universum is de Vader
De aan de Vader gehoorzamende is de Zoon.
Het Licht der Eonen is de Heilige Geest.

De verzegeling van onze mond is het teken van de Vader.
De vrede onzer handen is het teken van de Zoon.
De reinheid onzer maagd’lijkheid is het teken van de Heilige Geest.

De geheiligde Liefde is ons het zegel van de Vader.
De kennis der Wijsheid is ons het zegel van de Zoon.
De vervulling der geboden is ons het zegel van de Heilige Geest.

Vader Zoon Heilige Geest citaten spirituele teksten Mani's Lichtschat hymne of liedLaat ons verzegelen onze mond,
opdat wij de Vader mogen vinden.
Laat ons verzegelen onze handen,
opdat wij de Zoon mogen vinden.
Laat ons onze reinheid bewaren,
opdat wij de Heilige Geest mogen vinden.

Bron: Mani’s Lichtschat