Wat is de ziel? Een toespraak van Peter Deunov of Beinsa Douno

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)

De opkomst van de menselijke ziel vanuit God is een van de meest vergeven momenten van de schepping. In de wereld van de engelen staat deze opkomst bekend als ‘de dageraad van de menselijke ziel’. De ziel rijst op uit haar oorspronkelijke bron als een Goddelijke straal en ze gaat het oneindige universum binnen om het werk te doen waarvoor ze bestemd is.

De ziel is eeuwig. Ze is ook eeuwig zoals God eeuwig is. Maar terwijl God volkomen onveranderlijk is, verandert de ziel voortdurend, en zo ontwikkelt ze zich en verwerft nieuwe kwaliteiten.

Menselijke zielen leven en bewegen in God. Ze bestaan in Hem in eeuwigheid, ofschoon zij zich uiterlijk manifesteren op verschillende tijdstippen. Ze bestaan allemaal tezamen, hoewel ze niet tegelijkertijd uit God voortkomen; zij leven een en hetzelfde leven, hoewel ze verschillend zijn. Zij verschillen van elkaar, omdat iedere ziel een bepaald aspect vertegenwoordigt van het goddelijke bewustzijn.

Zielen zijn de verschillende aspecten waarin het goddelijke bewustzijn zich manifesteert in tijd en ruimte. Daarom zeggen we: Er is slechts één grote goddelijke ziel en alle andere zielen zijn er de manifestaties van. Alles in de wereld kan verdwijnen, maar nooit de zielen.  Zij kunnen niet verdwijnen, omdat de goddelijke ziel, het goddelijke bewustzijn, niet kan verdwijnen.

De huidige mensheid heeft geen kennis van de ziel. De mensen zijn zich niet bewust van zichzelf als zielen, maar meer als persoonlijkheden. De persoonlijkheid is de fysieke mens en niet het ware zelf, de ziel. De mensen kennen de persoonlijkheden van anderen, maar niet hun zielen die eigenlijk hun echte buren zijn.

Zolang de mensen niet het idee accepteren dat zij levende, intelligente zielen zijn, zolang zij zichzelf slechts als persoonlijkheden blijven zien, als verstand en hart, als mannen en vrouwen, zullen ze niets bereiken. Al deze vormen van bewustzijn heeft men al ervaren. Als de mensen echter in hun bewustzijn erkennen dat zij levende, intelligente zielen zijn, dan zullen zij iets nieuws in hun leven inbrengen, en dan zullen zij een nieuwe weg inslaan.

Op het huidige niveau van ontwikkeling van de mens, is er geen hogere staat dan de staat van de ziel. Zij bevat in zichzelf alle voorwaarden, alle mogelijkheden van de goddelijke liefde.

Alleen in de ziel kan God zichzelf manifesteren in zijn volheid, en de liefde kan slechts volledig tot uitdrukking komen door de ziel. Als je je liefde alleen door je hart tot uitdrukking brengt, zal zij slechts half uitgedrukt worden. Als je je liefde alleen maar door je verstand tot uitdrukking brengt, zal zij weer slechts half uitgedrukt worden. Alle zwakheden in de wereld ontstaan doordat dingen half gedaan worden.

Tot nu toe heeft de menselijke ziel zich ontwikkeld tot een knop. In ons tijdperk begint deze  knop zich te openen. Dit opengaan van de bloemknop van de ziel is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de kosmos. Het wordt het bloeien van de menselijk ziel genoemd.

Alle hogere wezens van de goddelijke wereld wachten vol verwachting op de bloei van de menselijke  ziel. Zij weten dat alle manifestaties van God daarin opgetekend zijn, dat daarin geschreven staat wat voor hen was, alles wat nu is en alles wat er in de toekomst zal zijn. Zij weten dat de menselijke ziel een heilig boek is waarin God op een speciale, voor hen nog onbekende manier, de ontwikkeling van de hele schepping heeft opgetekend.

Daarom wachten zij vol goddelijke vreugde op de bloei van de menselijke ziel. De bloemknop van de ziel zal zich ontwikkelen tot een bloem, die in al zijn schoonheid zal stralen en door God vervuld zal worden met zijn licht en zijn liefde.

De schoonheid van de menselijke ziel wit door geen enkel ander levend wezen geëvenaard. Het is een unieke schoonheid. Zelfs God verheugt zich wanneer hij kijkt naar de vorm van de menselijke ziel. Alle engelen, alle dienaren van God, zullen komen waneer de menselijke ziel tot bloei is gekomen. Sinds mensenheugenis hebben zij gewacht op deze bloei en de nectar ervan te proeven. En wanneer zij komen zullen zij de nieuwe cultuur brengen die ik de ‘cultuur van de liefde’ noem.

Toen Christus afdaalde naar de aarde, kwam hij juist om de menselijke zielen te helpen, omdat iedere ziel die op aarde komt een specifieke taakt heeft die alleen zij moet vervullen. Er zijn intelligente zielen in de wereld die zich willen ontplooien en die bewust willen leven. De grote meesters komen op aarde voor deze zielen en ze worden geholpen door alle liefdevolle en verlichte zielen die in de wereld werken.

Alleen zielen die liefdevol en verlicht zijn, zijn in staat andere zielen te helpen. Zij hebben hun beproevingen op aarde beëindigd. Het goddelijk bewustzijn is in hen ontwaakt. Daarom willen zij de aarde niet verlaten. Zij zeggen: ‘Wij zullen nu op aarde leven onder wat voor omstandigheden dan ook. We zullen leven zoals God wil dat we leven. Nu begrijpen we wat de juiste manier van leven is’.

Niets is onmogelijk voor de menselijke ziel die ernaar streeft zich te verheffen. Zij is sterk vanwege haar banden met andere zielen met wie zij verwant is. Hoe groter het aantal zielen is waarmee de menselijk ziel verbonden is des te sterker en onkwetsbaarder zij is. Het succes van de ziel hangt af van het aantal zielen waarmee zij verbonden is.

Het bewustzijn van deze verlichte zielen die deelnemen aan het leven van een ziel op aarde concentreert zich voortdurend op de liefde en zo helpen zij de ziel op een onbaatzuchtige manier. De kunst van het aardse leven is daarom als volgt: zolang de mens op aarde is, binnen deze beperkte fysieke vorm, moet zij zich verbinden met de zielen van anderen.

Dit is de sleutel tot succes. Zelfs wanneer slechts één ziel van je houdt is zij in staat jou te helpen met de moeilijkheden van het leven. Maar wanneer vele zielen hun liefde richten op een persoon kan hij alles worden, een dichter, een schilder, een musicus, een wetenschapper. De liefde is een grote kracht.

De weg van iedere ziel is precies afgebakend en niemand heeft de macht de ziel van dit pad af te brengen, omdat God nauwlettend waakt over alle zielen. Het is voor een ziel onmogelijk om een ander van zijn pad af te brengen omdat God nauwlettend waakt over alle zielen en hun bewegingen leidt in het onbegrensde universum.

De ziel is op zichzelf een klein onbegrensd universum dat zich voortbeweegt op zijn eigen weg in het grote universum. Maar de ziel heeft het vermogen kleiner te worden – oneindig klein – en om groter te worden – onbegrensd zoals het universum.

De zielen die achtereenvolgens uit God oprijzen, merken dat zij onderling in dezelfde verhouding tot elkaar staan als muzikale tonen. In hun relatie met elkaar vormen zielen harmonische groepen. Zij vormen individuele systemen die zich in spiralen bewegen in de oneindige ruimte.

In hun beweging naar beneden toe, involutie, dalen ze neer in groepen, maar zij blijven op verschillende niveaus van dichtheid steken, omdat niet iedere ziel even goed in staat is om de weerstand te overwinnen.

Slechts een klein aantal zielen lukt het om af te dalen in de dichtste materie. Op deze manier zijn zielen met elkaar verbonden in de vorm van een keten die zich uitstrekt tot op verschillende niveaus.

In hun beweging naar boven toe, evolutie, stijgen zielen op volgens dezelfde wet. Verschillende zielen stijgen op naar niveaus van steeds mindere dichtheid.

De ware moraal is om ertoe te komen om de ziel van de mens lief te hebben. Degene die met de menselijke zielen wil werken moet een grote geest hebben. Hij moet de diepgaande processen begrijpen die in de ziel plaatsvinden.

De menselijke ziel heeft een grote diepte! Diepte en onbegrensdheid. De menselijke ziel leeft buiten de wereld, in een wereld van veel meer dimensies.

Slechts een klein deel van de ziel wil neerdalen naar de aarde. Zij verschijnt slechts af en toe als een gast voor het denkvermogen en het hart. Wanneer de ziel de mens bezoekt, wordt deze mens groots, edel. Hij wordt weer een gewoon mens wanneer de ziel zich terugtrekt.

De ziel is de bron van waaruit alle grote gedachten en aspiraties voortkomen. En de ziel wordt gevoed door een andere bron: de menselijke geest. En de menselijke geest wordt gevoed door een nog grotere bron: de goddelijke geest.

De goddelijke geest wordt gevoed door de grootste van alle bronnen – het absolute, de onbekende Geest van de Schepping, die ons begrip te boven gaat.

Onthoud daarom: Jij bent een ziel, geen lichaam! Jij bent een ziel die ooit gecreëerd is door de goddelijke geest, in liefde verwekt. Op dit moment is je ziel al een knop die erop wacht zich te openen tot een bloem.

Concentreer hier je bewustzijn op, omdat dit één van de belangrijkste momenten van je leven is! Dan zul je jezelf openen naar buiten toe, naar de grote zon die schijnt over de hele wereld van God.

Bron: De meester spreekt van Beinsa Douno (Peter Deunov)

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)