Dante’s goddelijke komedie of Divina Commedia als spirituele zoektocht beschreven in de grote levensspiraal door Martin Zirchner

BESTEL DE GROTE LEVENSSPIRAAL VAN MARTIN ZIRCHNER

Over de Divina Commedia zijn al talloze boeken geschreven. Vaak gaat het dan over de literaire of de symbolische betekenis van het verhaal. Martin Zirchner beschrijft de klassieker van Dante als een spirituele zoektocht. De zoektocht van Dante komt zo op Lees verder

Lezing ‘Het mysterie rond Francis Bacon’ door auteur Jaap Ruseler in Mierlo op vrijdagavond 10 mei 2019

In zijn pas uitgekomen boek Het mysterie rond Francis Bacon neemt Jaap Ruseler, na een studie van 28 jaar, de lezer mee op een ontdekkingstocht naar de oplossing van het Bacon- en Shakespeare mysterie. In de lezing komen nog nauwelijks bekende geheime feiten naar voren die een nieuw licht werpen op dit mysterie en die het Shakespeare werk in een veel groter perspectief plaatsen.

 • Titel lezing: Het mysterie rond Francis Bacon
 • Spreker: Jaap Ruseler, auteur van het gelijknamige boek
 • Datum: vrijdag 10 mei 2019
 • Tijd: 20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
 • Locatie: d’n Inteek
 • Adres: Dorpsstraat 113, Mierlo
 • Kosten: 5 euro
 • Aanmelden: Vooraf aanmelden via e-mail of telefonisch bij Bert Keijer, telefoonnummer 0492-662692, mailadres b.keijer@chello.nl.

Lees verder

Lezing over Coornhert in Hilversum op dinsdag 30 april 2019 – gnosticus en lichtdrager in de roerige zestiende eeuw

 • Titel lezing: Coornhert, licht in Europa
 • Datum: dinsdag 30 april 2019
 • Tijd: 20.00 – 22.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
 • Adres: Koninginneweg 41, Hilversum
 • Toegang: gratis
 • Aanbevolen boek: Coornhert, licht in Europa

Op zijn vijfendertigste ging Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) Latijn leren om persoonlijk het dogma van de erfzonde bij de kerkvaders te kunnen bestuderen. Hij deed dit om dit niet-Bijbelse erfgoed dat in geen Lees verder

Reiken naar de eeuwigheid met Leonardo da Vinci – symposion over de geniale alleskunner in Arnhem op 25 mei 2019

Op donderdag 2 mei 2019 is het vijfhonderd jaar geleden dat het veelzijdig genie Leonardo da Vinci  (1452-1519) op zevenenzestigjarige leeftijd stierf in de armen van een Franse koning. Het was het vredige einde van een veelzijdig kunstenaarsleven dat vol was van visionaire ideeën en uitvindingen. Voor de School van het Rozenkruis is was dat aanleiding om een symposion te ontwikkelen  met de titel ‘Reiken naar de eeuwigheid met Leonardo da Vinci’. Dit symposion werd of wordt in 2019 verzorgd op in ieder geval drie verschillende data en locaties

 1. zondag 27 januari in Tilburg, Cenakel 1, 10.30 – 13.30 uur, € 10,-
 2. zaterdag 2 maart in Bergen op Zoom, Blauwe Handstraat 21, 10.00 – 16.00 uur, € 15,-
 3. zondag 24 maart in Haarlem, Bakenessergracht 1, 14.00 – 17.00 uur, € 10,-
 4. zaterdag 25 mei in Arnhem, De Rozet, Kortestraat 16, 14.00 – 16.30 uur, € 15,-

De teksten van de voordrachten en het muziekstuk ‘De Da Vinci Principes’ zijn beschikbaar in de vorm van een uitgave in de symposionreeks nummer 44: Leonardo – geniale alleskunner hartstochtelijk op zoek naar de lente van de geest Lees verder

Citaten over opstanding uit ‘Het christelijke inwijdingsmysterie’ – van 24,50 voor 12,50 euro van 1 april tot 1 juli 2019

 

BESTEL HET ACTIEBOEK ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE’

Er zijn tientallen boeken uitgebracht met werken van J. van Rijckenborgh (1896-1968), één van de stichters van de School van het Rozenkruis. Toch heeft hij maar één boek als boek geschreven, de andere uitgaven zijn samengesteld uit artikelen, lessen en toespraken. Het betreft Het Christelijke inwijdingsmysterie van het heilige Rozenkruis voor de nieuwe eeuw – Dei gloria intacta. Dit boek vormt het fundament voor Lees verder

Muziek en tekst van de Matthäus Passion, oratorium van Johann Sebastian Bach over het lijden en sterven van Jezus

 

De Matthäus Passion is het door Johann Sebastian Bach (1685-1750) op muziek gezette bijbelverhaal uit de hoofdstukken 26 en 27 van het Evangelie van Mattheüs, Deze muziek trekt jaarlijks duizenden toehoorders. En dat is geen wonder, want in de lange rij van werken die dit drama tot onderwerp hebben gekozen, staan Bachs werken aan de spits.

Bach componeerde meerdere passionen, waaronder de Johannes Passion. De laatste in een rij is een gigantisch meesterwerk naar het evangelie van Mattheüs, Bach voerde dit werk maar één keer uit: op goede vrijdag van het jaar 1729. Toen het koel en zonder begrip werd ontvangen, zag hij van verdere uitvoeringen af. Pas honderd jaar later vond een jonge, geniale musicus de partituur terug. Deze musicus heette Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hij was het die dit grote meesterwerk aan de mensheid teruggaf.

Johann Sebastian Bach, die op 21 maart 1685, als telg van Lees verder

Folder Spirituele teksten 2019 – Mysteriën van het Rozenkruis – Lofzangen van God, kosmos, mens

DOWNLOAD HET JAARPROGRAMMA 2019 VAN SPIRITUELE TEKSTEN (PDF)

MYSTERIËN VAN HET ROZENKRUIS 
online-programma september – november 2019 (gratis): 

07–09 De uitnodiging ontvangen 
14–09 Juiste beslissingen nemen
21–09 Gewogen worden
28–09 Het oude bewustzijn laten sterven 
05–10 Het nieuwe Lees verder

Karl von Eckartshausen – hoe de rede ons God verklaart – een gedeelte uit symposionreeks 14

DOWNLOAD HET GRATIS DEEL VAN HET SYMPOSIONBOEKJE (PDF)

BESTEL HET SYMPOSIONBOEKJE OVER KARL VON ECKARTSHAUSEN

Woord vooraf 

Karl von Eckarthausen (1752-1803) leefde in een zeer revolutionaire tijd, waarin de ademtocht van vrijheid voelbaar werd. Het was de tijd van de opkomst van de zogenaamde Verlichting, die een terug naar de natuur van de passie voorstond. De ‘wilde filosofen’ voelden zich gedrongen deze passie te ‘vertalen’ en zij vereenzelvigden zich met de ‘zuiverheid’ van het ongecultiveerde leven, desnoods tegen Lees verder

De vier pijlers van de Fama, voordracht op het symposion ‘De klank van de idee – Het beeld van de inspiratie’

BESTEL SYMPOSIONREEKS 33

Toen de broeders van het rozenkruis in het begin van de zeventiende eeuw hun eerste manifest schreven, hadden zij geen gebouwen, geen plaatsen waar ze samenkwamen maar zij hadden wel een gemeenschappelijke geestelijke sfeer, waaruit zij putten. Het was een sfeer die was opgebouwd, die zorgvuldig was voorbereid en toebereid. Zij voelden zich gedragen, staand op de schouders van illustere voorgangers. En hun eigen enthousiasme, de toegewijde studie van die wijsheidsbronnen die aan hen vooraf gingen en hun onderlinge vriendschap, maakten dat de volheid van een inspiratie over Lees verder

In tijden van omwending worden mensen sensitief, nerveus en prikkelbaar – gedeelte uit ‘Er is geen ledige ruimte’

BESTEL ACTIEBOEK ‘ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE’ VAN € 7,00 VOOR € 2,95

Het is ons allen bekend dat wij, in de ontwikkeling van het tijdruimtelijke wereldgebeuren, in een periode leven die ‘het laatste der dagen’ wordt genoemd. Met deze aanduiding bedoelt de Universele Leer tot uitdrukking te brengen dat een heersende periode zich wenden gaat in een geheel andere periode, waarin andere levensvoorwaarden, andere krachten en geheel andere situaties zullen optreden. In zulk een omwending van de tijden zien talloze mensen hun droomkastelen in elkaar storten. Zij worden ontgoocheld, aan een bepaalde waan ontrukt en aldus kan de mogelijkheid bestaan, dat zij Lees verder