8 Gesprekje van de maand augustus: Brieven

 

JANUARIFEBRUARI – MAART – MEI – JUNI – JULI – AUGUSTUS

Bij het online jaarprogramma Transfiguratie nu! zal ook een aantal gesprekjes beschikbaar worden gesteld. In de bovenstaande geluidsopname voor augustus wordt ingegaan op het thema van de maand: Brieven.