29-12 Chris Karres over zijn eerste ontmoeting met Antoine Gadal

 

LEES MEER OVER DE CD ECHO’S DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

De heer Gadal ontving ons allerhartelijkst in zijn woning waarbij hij vertelde van zijn levenswerk, dat bestond uit het behoeden van het erfgoed der katharen! Hoogbejaard deelde hij ons zijn bezorgdheid mee over de toekomst. ‘Er is nog zoveel te doen’ klonk het steeds en… ‘wie moet mijn taak overnemen als ik er niet meer zal zijn?’ Ook toonde hij grote vreugde, dat uit zo verschillende landen mensen naar hem kwamen luisteren om zijn boodschap te horen. Daarna stelde hij voor om samen enkele kathaarse heiligdommen te bezoeken.

Als eerste ging hij ons voor naar de grot van Bethléem (in Ornolac), waar hij uitvoerig sprak over de weg van inwijding in mensendienst, die in deze grot zijn bekroning vond, alvorens de kandidaat de wereld werd ingezonden. ’s Middags leidde de heer Gadal ons naar de grot van Lombrives. Ook daar weer: die immense stilte!

Bij terugkeer in het dal ontspon zich een goed gesprek, waarbij ik aan de heer Gadal verklaarde wat de achtergrond en de drijfveer voor mijn zoeken was, namelijk mijn verbondenheid met het Rozenkruis. Dit intrigeerde de heer Gadal in hoge mate. Hij wilde alles over deze groep weten, waarbij uiteraard de levensopdracht en de namen van de geestelijke leiders ter sprake kwamen. Als broeders namen wij afscheid. (p.131, 132)

Bron: Plaatsen waar de geest waait door Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden, pagina 131 en 132

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

LEES MEER OVER GADAL SYMPOSIUM TARASCON 2021 EN BEKIJK TRAILER

VERKRIJG TOEGANG TOT DE SYMPOSIUMFILM VAN RUIM 7 UREN VOOR € 10,-