Rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning – negendelige cursus van de School van het Gouden Rozenkruis

MEER LEZEN OVER DE CURSUS ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS’ EN AANMELDEN

Waarom is ‘Rozenkruis en Gnosis’ onze belangrijkste cursus ? 
Als je nog niet hebt deelgenomen aan de negendelige cursus ‘Rozenkruis en Gnosis’, nodigen we je hierbij van harte uit om dat alsnog te doen. Waarom? Omdat het dé manier is om kennis te maken en vertrouwd te raken met het gedachtegoed van Rozenkruis. Bovendien geeft deelname aan de negen verkenningen je toegang tot drie verdiepende bijeenkomsten, waarna je desgewenst het lidmaatschap van de School van het Rozenkruis kunt aanvragen. Op vrijdagochtend 5 oktober start een ochtendcursus in Utrecht en in januari 2019 zal de cursus van start gaan in 14 andere plaatsen in Nederland.

Welk mens- en wereldbeeld biedt een machtig perspectief voor het dagelijkse leven ?
De cursus die nu bekend staat als ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’ bestaat al zo’n zeventig jaar, maar de inhoud en de werkwijze zijn in de loop van de jaren steeds aangepast aan de eisen van de tijd. Daarin gaat het niet alleen om beproefde filosofische ideeën die een machtig perspectief bieden, maar vooral ook om de praktijk in het dagelijkse leven, dat door een ruimer mens- en wereldbeeld in een heel ander licht komt te staan.

Ga je deelnemen aan de negendelige cursus op vrijdagochtenden in Utrecht?  

05-10 Verkenning 1: 
De verbinding tussen rozenkruis en gnosis
‘De glorie van God is onaantastbaar’

 • Wat is gnosis?
 • Waar vinden we bronnen van innerlijke wijsheid?
 • Welke beloften liggen er besloten in de symbolen roos, kruis en rozenkruis?

19-10 Verkenning 2: 
De tweevoudige mens
‘De mens is een groot wonder’

 • Wat is het doel van het leven van de mens?
 • Wat is in feite de mens?
 • Waartoe is de mens bestemd?

02-11 Verkenning 3:
De innerlijke roep en de opdracht van de mens
‘Iedere desillusie is een gevonden waarheid’

 • Wat drijft de mens tot zoeken naar levensvervulling?
 • Wat is de gnostieke betekenis van de symbolen cirkel, driehoek en vierkant?
 • Wat is de gnostieke opdracht van de mens?

16-11 Verkenning 4: Mens en microkosmos
Eerst komt het natuurlijke en daarna het geestelijke. 

 • Waarom wordt de mens een microkosmos genoemd?
 • Bestaat reïncarnatie?
 • Evolueert het menselijke bewustzijn automatisch?

30-11 Verkenning 5: Het geopende hart

 • Waarom begint iedere authentieke spiritualiteit bij het hart?
 • Wat zijn de gevaren van een louter verstandelijke ontwikkeling?
 • Hoe kan het ware denkvermogen tot ontwikkeling komen?

14-12 Verkenning 6: Het nieuwe denken
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’

 • Wat zijn gedachten?
 • Waarom is ‘zijn’ minstens zo belangrijk als ‘doen’?
 • Hoe kan de mens positief scheppend werkzaam zijn?

11-01 Verkenning 7:
Realisatie in het hier en nu
‘Wie ophoudt het vele te vernemen, kan het ene onderscheiden.’

 • Wat is nodig voor het proces van heelwording?
 • Welke bevrijdende drievoudige bezieling kan zich in de mens ontvouwen?
 • Welk viervoudig fundament kunnen we gebruiken als richtsnoer in ons leven?

25-01 Verkenning 8: Het pad van transfiguratie
‘Een reis van duizend mijlen begint met de eerste stap’

 • Wanneer kan de mens zijn spirituele reis beginnen?
 • Uit welke fasen bestaat een authentieke spirituele weg?
 • Welke hulp ontvangt de mens bij het gaan op het pad van transfiguratie?

25-05 Verkenning 9: 
Landelijke afsluiting op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven, zaterdag 10.00 – 16.00 uur

MEER LEZEN OVER DE CURSUS ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS’ EN AANMELDEN

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *