Aforismen van Gurdjieff – opgetekend op een doek in het Study House van de Prieuré

Houd van waar ‘het’ niet van houdt.

Het hoogste wat een mens kan bereiken is het vermogen te doen.

Hoe slechter de levensomstandigheden, hoe beter de resultaten van het werk – op voorwaarde dat je het werk voortdurend herinnert.

Herinner jezelf, altijd en overal.

bedenk dat je hier bent gekomen omdat je begrepen hebt dat het nodg is met jezelf te vechten – alleen met jezelf. Dank daarom iedereen die je daartoe de gelegenheid biedt.

Hier kunnen we een richting aanduiden en omstandigheden scheppen, maar niet helpen. 

Weet dat dit huis alleen van nut kan zijn voor hen die hun niets zijn hebben onderkend en die geloven in de mogelijkheden om te veranderen.

Als je weet dat het verkeerd is en je het toch doet, bega je een zonde die moeilijk goed te maken is. 

Het beste middel om in dit leven gelukkig te zijn is het vermogen om altijd extern te consolideren – nooit intern. 

Houd niet van kunst met je gevoel.

Een onmiskenbaar teken dat iemand een goed mens is, is dat hij zijn vader en moeder liefheeft. 

Oordeel anderen naar wat je zelf bent en je zult je zelden vergissen.

Help alleen hem die geen nietsnut is. 

Respecteer alle religies.

Ik houd van hem die van het werk houdt.

Wij kunnen er alleen maar naar streven in staat te zijn om christen te zijn. 

Beoordeel iemand niet naar wat men over hem vertelt. 

Overweeg wat de mensen van je denken – niet wat ze zeggen. 

Neem het begrijpen van het oosten en de kennis van het Westen – en dan: zoek.

Alleen hij die zorg kan dragen voor wat anderen toebehoort, verdient eigen goed. 

Alleen bewust lijden is zinvol. 

Het is beter tijdelijk een egoïst te zijn dan nooit rechtvaardig. 

Als je wilt leren lief te hebben, begin dan met dieren: die zijn gevoeliger. 

Door anderen te onderwijzen zul je zelf leren. 

Bedenk dat het werk hier geen doel op zichzelf is – maar uitsluitend een middel.

Alleen hij kan rechtvaardig zijn die zich in anderen weet te verplaatsen.

Als je van nature geen kritische geest hebt is je aanwezigheid hier nutteloos. 

Hij die zich heeft bevrijd van ‘de ziekte van morgen’ heeft een kans om datgene deelachtig te worden waarvoor hij hier gekomen is. 

Gezegend hij die een ziel heeft. Gezegend hij die er geen heeft. Smart en lijden voor hem die er slechts een kiem van heeft. 

Rust hangt niet af van de kwantiteit maar van de kwaliteit van de slaap. Slaap weinig, zonder spijt. 

De energie besteedt aan actief innerlijk werk wordt terstond omgezet in nieuwe voorraad. Energie die wordt verbruikt in passief werk is voorgoed verloren. 

Een van de beste middelen om de wens tot werken aan jezelf op te wekken is te beseffen dat je elk moment kunt sterven. En je moet leren dat niet te vergeten.  

Bewuste liefde wekt hetzelfde op in de ander. Emotionele liefde wekt het tegendeel op. Fysieke liefde is afhankelijk van type en polariteit. 

Bewust geloof is vrijheid. Emotioneel geloof is slavernij. Mechanisch geloof is dwaasheid. 

Onwankelbare hoop is kracht. Hoop met twijfel is lafheid. Hoop met vrees is zwakte.

De mens wordt een bepaald aantal ervaringen gegeven – als hij er zuinig mee omgaat, verlengt hij zijn leven.

Hier zijn noch Russen noch Engelsen, noch joden noch christenen. Alleen maar mensen die één doel nastreven – zó te worden dat zij in staat zijn te ‘zijn’

Bron: Gesprekken met G.I. Gurdjieff

LEES MEER OVER DE INSPIRATIE-AVOND OP DINSDAG 15 MEI 2018 IN AMSTERDAM