Citaten en spreuken van Thomas Jefferson – aforismen en quotes van de derde president van de Verenigde Staten

Advertenties bevatten de enige waarheden in een krant waar men van op aan kan.

Besteed nooit je geld voordat je het hebt verdiend.

De God die ons leven gaf, gaf ons tegelijkertijd vrijheid.

De zorg voor het menselijk leven en geluk, en niet de vernietiging, is het eerste en enige doel van goed bestuur.

Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk in het boek der wijsheid.

Geldschepping moet van de banken worden afgenomen en teruggegeven aan het volk, omdat het aan hen toebehoort.

Het is mij niet opgevallen dat de eerlijkheid van de mensen met hun rijkdommen toeneemt.

Ik hou van dromen over de toekomst, niet over de geschiedenis van het verleden.

Ik kan niet leven zonder boeken.

Ik vrees inderdaad voor mijn land als ik bedenk dat God rechtvaardig is.

Wanneer het aan mij zou zijn om te beslissen of we een regering zouden moeten hebben zonder kranten, of kranten zonder een regering, dan zou ik geen ogenblik aarzelen om het laatste te kiezen.

Wanneer je boos bent, tel tot tien voordat je spreekt. Als je heel boos bent, tel tot honderd.

LEES OVER DE JEFFERSON BIJBEL

BESTEL DE JEFFERSON BIJBEL