Citaten over paradigma’s

Hieronder volgen citaten en aforismen over paradigma. Diana Vandenberg schilderde in 1982 het bovenstaande schilderij met de titel ‘Het nieuwe paradigma’.

Meditatie is een toestand van diepe ontspanning waar je de dingen die je doet een plaats kunt geven en een paradigmaverschuiving van gevolg naar oorzaak kunt activeren. De vraag is dus hoe je een oorzaak wordt in je eigen leven.
Roseanne Barr

De geest van God beweegt door ons en door de snelle wereld die nooit door beperkt kan worden door één religieus paradigma.
Bono

De symbolische taal van de kruisiging is de dood van het oude paradigma; de opstanding is een sprong naar een geheel nieuwe manier van denken.
Deepak Chopra

We leven nog steeds met het oude paradigma waarin leeftijd gekoppeld is aan een boog. Daarbij gaat het om de oude metafoor van geboren worden, pieken op middelbare leeftijd en daarna afnemen en vervallen.
Jane Fonda

Als een burger en als bekend wetenschapper kan ik je vertellen dat Einstein een sterk gevestigd wetenschappelijk paradigma omvergeworpen heeft, terwijl Darwin niet echt een wetenschappelijk paradigma omvergeworpen heeft.
Neil de Grasse Tyson

Een radicale innerlijke transformatie en het stijgen naar een nieuw bewustzijns-niveau is misschien de enige hoop die we hebben in de huidige wereldwijde crisis die ontstaan is door de dominantie van het Westerse mechanistische paradigma.
Stanislav Grof

Het materialistische paradigma van Westerse wetenschap is het grootste obstakel geweest voor een objectieve evaluatie van gegevens die optreden tijdens de dood.
Stanislav Grof

Het is nodig dat we een geheel nieuw paradigma ontwikkelen en verspreiden, en verkokerde werkwijzen zoals die decennialang zijn toegepast binnen overheden, charitatieve instellingen en private ondernemingen vervangen door netwerken van samenwerkingsverbanden die gezamenlijk werken aan het creëren van een wereldwijd welvarende maatschappij.
Simon Mainwaring

Je paradigma maakt zoʼn sterk deel uit van je mentale processen, dat je je nauwelijks bewust bent van zijn bestaan, totdat je probeert te communiceren met iemand met een
ander paradigma.
Donella Meadows

Omdat paradigmaʼs vaak onbewust zijn zul je die van jezelf pas onder ogen kunnen zien als ze doorbroken worden. Omdat het het diepste niveau van zekerheid betreft, zul je in dat geval ook een grote instabiliteit ervaren.
George Parker

Het paradigma van competitie is een race: door de winnaar te belonen moedigen we iedereen aan om sneller te rennen. Wanneer het kapitalisme werkelijk op deze manier zou werken, zou het goed werk doen; maar zijn verdediger hebben het bij het verkeerde eind als zij aannemen dat dit dit altijd zo werkt.
Richard Stallman

We hebben een paradigmaverschuiving nodig van reactieve technologie naar meer integrale oplossingen die rekening houden met de verscheidenheid en complexiteit van de bedreigingen die er vandaag zijn.
John W. Thompson

Ik denk dat de nieuwe spiritualiteit een spiritualiteit zal zijn die niet gebaseerd is op een bepaalde leerstelling. Die spiritualiteit verlaat het oude spirituele paradigma dat we op deze planeet hebben gecreëerd en ontstaan is uit de gedachte dat er zoiets als ʻbeter zijnʼ bestaat.
Neal Donald Walch