Stille kracht – inspiratieteksten voor Zelf-herinnering, Liefde, Licht en Innerlijke kracht – Astrid Esmeralda Klompstra

BESTEL STILLE KRACHT

‘Als illusie uit je handen valt, door je vingers glipt,
is dat werk van Liefde.
Ze heeft jouw lege handen nodig
om er Waarheid in te leggen.’

In dit boek neemt Astrid Esmeralda Klompstra je via geïnspireerde teksten mee op reis in en voorbij jezelf. Stille kracht is evenals Zwijgend goud, deel I van dit tweeluik, een tijdloze optekening, een voortdurende herinnering aan dat wat in ons onveranderlijk, roerloos, blijvend is.

Via Mantel der Liefde, De hoogste stem, Het smalle pad, De rivier laten, Het juiste uur, Stilte draagt, Terugkeer naar waarheid en Zijn in God brengt dit boek de Liefde van de Godsbron dichtbij je hart. De schrijfster heeft al jong connectie met het bronveld. Na de ontmoeting met haar ziele-partner in 2013 en een intens ziekteproces van ruim zeven jaar, waarin zij uiteindelijk niets andes meer dan alleen zijn met zichzelf en God, landt zij dieper en vollediger in dit veld.

Het verlangen van de ziel is de wens van God
Hazrat Inayat Khan

Onder alles wat stagneert of frustreert in ons leven ligt een uitnodiging van de Godsbron verscholen om, voorbij ons kleinmenselijk zelf met voor- en afkeuren, het dragende veld van Liefde te herinneren. Ons bewustzijn en levensanker te verleggen naar onze werkelijke grond.

Een bron die zo stevig is dat geen aardbeving haar kan breken, geen vuur haar kan verdorren en geen zee haar kan opslokken. In deze grond, de Godsbron, de Liefde, zijn wij verankerd, we mogen hier enkel weer bewust verbinding mee maken.

Afgestemd leven op deze verbinding brengt alles wat we nodig hebben, en meer. Verwondering, Vrede en een heilig vuur dat met eerbied brandt voor wat houdbaar is tegenover al het vergankelijke. Een stille kracht die zo alles omvattend is, dat niets haar van haar plaats krijgt.

En elk moment dat we als mens toch even ons midden verliezen, mag er het weten zijn, dat onze voeten in Gods grond staan en Liefde ons ademt. Laten we herinneren …

LEES OVER ZWIJGEND GOUD

BESTEL ZWIJGEND GOUD

WOORD VOORAF

In Zwijgend goud, deel I van dit tweeluik, beschrijf ik in het voorwoord hoe voor mij eind 2015 een intens ziekte- en uitzuiveringsproces begint. Een diepgewortelde innerlijke verscheurdheid komt op kerstavond met een genadeklap letterlijk tot manifestatie in mijn fysieke lichaam.

Een bloedstolsel in mijn, al vernauwde buikslagader sluit op die bewuste avond acuut de bloed- en zuurstoftoevoer af naar mijn buikorganen. Met grote gevolgen. Mijn dunne darm sterft, op 35 cm na, volledig af en moet worden verwijderd. Van de één op de andere dag ben ik afhankelijk van thuiszorg en voeding en vocht rechtstreeks in mijn bloedbaan.

Loslaten en overgave op vele terreinen is de enige keuze die ik nog krijg van het leven. Ik zal uiteindelijk twee jaar niet kunnen eten en nauwelijks drinken. Ik word volledig uitgeschakeld. Tijdens zeven jaar ziekte en het, in periode, verdragen van zeer veel pijn, leerde ik steeds dieper doorgronden waarom dit mij is overkomen.

Al van jongs af aan heb ik een gave om de diepere betekenis achter omstandigheden te kunnen grijpen, aan te voelen.

Later in mijn werk als natuurgeneeskundige therapeut, kindertolk en relatiecoach doe ik niet anders dan situaties energetisch vertalen naar de wezenslaag van de ziel. De betekenis van deze heftige gebeurtenis in mijn levensalt als vertaling en diep begrip eigenlijk direct bij me binnen.

Onbewust houd ik al (mijn) leven(s) lang de volledige belichaming van mijzelf op aarde tegen. Mijn vrije Zijns-doorstroom. Onder welke omstandigheden ik mezelf ‘afknijp’ en wat mij wordt gevraagd om mijn Zijn wel volledig te laten doorstromen, zal zich tijdens dit ziekte- en helingsproces stap voor stap ontvouwen.

*  *  *

Al sinds ik me kan herinneren, schrijf ik. Geboren onder het teken van de Witte Wind, is expressie geven aan mijn diepe binnenwereld altijd al meer een urgentie, een noodzaak, dan een keuze. ook tijdens deze zeven jaar gedwongen stilstand neem ik het schrijven als uitlaatklep.

In mijn pijn en vertwijfeling zoek ik naar zingeving achter dit alles. En waar mijn schrijven nog altijd begint vanuit een worstelen met vragen, merk ik gaandeweg dat steeds al na een paar zinnen, de zoekende energie van de vraag wegvalt. Ik kom in een ruimer veld terecht en schrijf mezelf als het ware het antwoord binnen.

Het zijn steeds opnieuw ant-woorden die rust geven. Waarvan ik voel dat ze waar zijn. En vaak van ontroerende schoonheid..

Niet altijd kan ik direct de totale reikwijdte van de woorden omvatten in mijn mens-zijn. Maar steeds ontstaat een opening, een vrije ruimte, een zucht van verlichting.

Als deze serie gedichten en teksten  in maart 2021 wordt gebundeld in Zwijgend goud, kan ik niet vermoeden dat het zovele harten in beroering zal brengen. Het boek vindt organisch haar weg en wordt van ziel tot ziel overgedragen en herkend.

Op uiteenlopende plekken krijgt het boek een vaste plek. In yogastudio’s, tijdens retraites, bij uitvaarten, als ondersteuning in coaching en therapiepraktijken en op vele privé nachtkastjes. Maar de kraan met schrijfsels blijft stromen, soms niet bij te houden. Vele woorden blijven hun weg vinden naar mijn pen.

Was ik al verrast over de geboorte van Zwijgend goud, nog verraster ben ik misschien wel dat nu, anderhalf jaar later, een vervolg het levenslicht ziet, Stille kracht.

Ik wens je een gezegende voortzetting van jouw innerlijke weg naar zelf-herinnering en hoop dat Stille kracht je opnieuw mag inspireren in het steeds dieper thuiskomen in jouw Liefde en goddelijke vastberadenheid.

Astrid Esmeralda Klompstra 

OVER DIT BOEK

Evenals Zwijgend goud is ook Stille kracht geen leesboek. Elke tekst draagt een eigen energetische lading en meerdere teksten achter elkaar in je opnemen , is niet raadzaam. Teveel is minder dan genoeg.

Laat één tekst per dag tot je komen. Dit kan op gevoel. Als je dagelijks het boek op een willekeurige bladzijde openslaat, ontmoet je de juiste tekst voor het moment.

Het boek is opgedeeld in acht hoofdstukken maar elk hoofdstuk, gedicht of tekst staat ook op zichzelf. Het maakt niet uit waar je begint! Wel is het zo, dat naarmate je langer en regelmatiger met het boek werkt, de woorden elkaar versterken ene dieper in je wezen doordringen.

Ik wens je veel mooie momenten met Stille kracht en hoop dat de teksten ook jou inspireren, prikkelen en je bemoediging mogen geven. Dat ze je mogen meenemen, ongeacht innerlijke of uiterlijke omstandigheden, naar jouw Stille plek. De plek die spreekt in de woordloze taal van je hart.

DE LIEFDE IS (de eerste tekst in het boek)

De Liefde is niet chantabel
zij buigt niet voor straf of beloning,
zij is zichzelf en is genoeg

Zij is onwrikbaar, staat stevig
als een huis, is flexibel als bamboe
maar vergeet nooit de grond
waarin zij staat

De Liefde laat zich niet gek maken,
is niet gevoelig voor kritiek of vleierij,
zij is niet bang om te verliezen

Zij weert dat alles van waarde even
weerloos als onverwoestbaar is,
zij is het leven zelf

Zij kent geenvalse noot, zij zingt
haar eigen liid, steeds opnieuw
in een wereld die schreeuwt

om Haar …

THE GREAT AWAKENING (de laatste tekst in het boek)

The great awakening is
ontwaking van binnen,
het gaat er niet enkel om
dat jij ziet in welk spel we zitten

het gaat er vooral om, te zien
welk spel jij speelt in dit spel
en welk spel er daarmee met jou
kan worden gespeeld

De bewust mens doorziet
zichzelf, heeft deze innerlijke
ontwaking als hoogste prioriteit

stelt zich niet tevreden met het
antwoord dat hij nu heeft
maar stelt zich steeds nieuwe
vragen, verdiepende vragen

tot het punt waarop geen vraag
meer opkomt omdat het antwoord
haar gevuld heeft

Zij die zichzelf kennen in de
goddelijke oorsprong, kennen
de ander, de wereld en alles
hieraan voorbij

zonder de herinnering aan je
goddelijke grond zal Vrede niet
blijvend zijn

Het woord God stuit in velen
op weerstand, die afwijzing is
niet pijnlijk voor God
maar voor jou.

God is in elke boom, rots of rivier,
hoe kan ze niet in jou zijn?
Afgescheidenheid
is nooit waar geweest.

en wanneer je werkelijk voelt,
stroomt de Liefde van je schepper
in elke cel en als vanZelf
door elke cel naar buiten …

WOORD VAN DANK

Laat mij uw instrument zijn,
een instrument dat uw zuiverheid
laat weerklinken

stem mij,
tot geen valse toon meer klinken zal

Blaas mij door,
maak mij schoon

Maak mij transparant
maak mij tot leegte

opdat ik waarlijk en vrijelijk
handen en voeten kan geven
aan uw Liefde

Dank voor de talenten mij gegeven,
ik zal ze inzetten waar ik kan

wetend dat zonder u niets wordt gedaan,
dat ze mij niet toebehoren

Werk door mij heen,
uw droom is mijn droom

wij zijn één,
en in eenvoud kan ik u horen …

INHOUDSOPGAVE

Mantel der Liefde

 • De Liefde is
 • Vasthouden
 • Verdwaalde Liefde
 • Het hoogste toegewijd
 • Oorsprong
 • Toon van het hart
 • Avontuur
 • Te
 • Onvoorwaardelijk welkom
 • Hemelbed
 • De kracht van liefde
 • Laat Liefde
 • Eerbetoon
 • Horizon
 • Liefde heeft gelijk
 • All inclusive
 • Mededogen
 • Wegwijzer
 • Je vijand liefhebben

De hoogste stem

 • Twee deuren
 • Het kleine dragen
 • Overtuiging
 • Wakkerder dan gisteren
 • De hand van het ware
 • Het midden
 • Eigen weg
 • Intuïtie
 • Lege lucht
 • Winnen aan wijsheid
 • Oog van de storm
 • Je hoogste stem
 • Sterrenkind
 • Matrix en Christus-energie

Het smalle pad

 • Christus-bewustzijn
 • Kalmte
 • Gouden draad
 • Vrede
 • Tegendelen
 • Potentieel
 • Pad van intuïtie
 • Glimlach
 • De onderste steen
 • Door Liefdeopgetild
 • Trouw
 • Levend Licht
 • Willen en wachten
 • Gouden poort
 • Zuivere tijdlijn
 • Het smalle pad

De rivier laten

 • Pijn van de onmogelijkheid
 • Overspoeld
 • Open zee
 • Lucht en Licht
 • Achtbaan
 • Glans
 • Engelenmoeder
 • Er-varen
 • LevensstroomHeilige woede
 • Laten Toelaten
 • Open breken
 • Naakt
 • Ontluistering
 • De ene dag is de andere niet

Het juiste uur

 • Wachten en willen
 • Grens
 • Rozen
 • Door het licht ingehaald
 • Onderstroom
 • Het Licht is geduldig
 • Alpha en Omega
 • Doe het vandaag
 • Oud en nieuw
 • Vallend blad
 • De langste adem
 • Kans
 • Angst voor je Licht
 • Tijd

Stilte draagt

 • Lege ruimte
 • Het andere geluid
 • Wind en windstilte
 • Onverwoestbare grond
 • Stilte
 • Zieleroerselen
 • De weg van stilte
 • Eeuwige glimlach
 • Invloed en overvloed
 • Op weg terug
 • Openbaring
 • Kind van de bron
 • Tranen van de aarde
 • Stil vertrouwen
 • Niemandsland
 • Projecties
 • Tussen woorden

Terugkeer naar waarheid

 • Goddelijk mens
 • Als je ziel je komt halen
 • Hemel Zijn
 • Voorbij het zelf
 • Opstaan
 • Gave en gift
 • Open mogelijkheid
 • Volledig
 • Jezelf nabij
 • Rotonde
 • Lege handen
 • In- en uitstorting
 • Rotonde
 • Zonder jas
 • Hartbewustzijn
 • Lot en bestemming
 • Reinigend vuur
 • Stromen
 • Vergeven

Zijn in God

 • Weten
 • Als van-Zelf
 • Omhelzing
 • Recht door zee
 • Samenvallen met God
 • Schittering
 • Gods tranen
 • Noem mijn naam
 • Gods werk
 • Jij bent het
 • Kinderen van God
 • Fragment
 • Je laten vinden
 • Oerbron
 • The great awakening

Woord van dank

Over de auteur

BESTEL STILLE KRACHT

LEES OVER DE BOVENSTAANDE SPIRITUELE GEDICHTENBUNDELS