Profetie van Peter Deunov over het komende gouden tijdperk

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)

Peter Deunov (1864-1944) was een meester van de Witte Broederschap en incarneerde in Bulgarije (bakermat van de bogomielen), waar hij duidelijk de contouren van het Nieuwe Tijdperk zag ontstaan. Van hem zijn 21 geïmproviseerde toespraken gepubliceerd in het boekje De meester spreekt. De voordrachten gaan over onder andere de ziel , vrijheid en het heilige vuur. Vlak voor zijn overgang naar de andere wereld bevond hij zich in een diepe trance en deed hij buitengewone uitspraken over het komende Gouden Tijdperk, dat waarschijnlijk in het Aquarius Tijdperk zal worden gerealiseerd. 

De fase van bewustzijn die de Hindoes ‘Kali Yuga’ noemen eindigt snel. We bevinden ons op de grens tussen twee tijdperken: de Kali Yuga en het Nieuwe Tijdperk. Er vindt verbetering plaats in de gedachten en acties van mensen, maar spoedig wordt iedereen tot bedaren gebracht door het goddelijke Vuur dat alles reinigt. De mens verruimt haar eigen bewustzijn en stapt een Nieuw Leven binnen. Dit wordt bedoeld met ‘Ascentie’.

Dit Vuur transformeert de wereld door het een nieuwe moraal te geven. Deze immense golf komt vanuit de kosmische ruimte en overstroomt de hele Aarde. Iedereen die zich er tegen verzet zal uiteindelijk elders belanden.

Alhoewel niet iedereen zich op hetzelfde niveau van evolutie bevindt, wordt de nieuwe golf door eenieder gevoeld. Deze transformatie raakt niet alleen de Aarde, maar de gehele Kosmos. Het beste wat de mens kan doen is naar binnen keren om zichzelf bewust te verbeteren en zijn vibratie te verhogen om in te kunnen zijn harmonie te zijn met de krachtige golven waar we in worden ondergedompeld.

Het Vuur luidt nieuwe omstandigheden op de planeet in, alles wordt verjongd, gereinigd en opnieuw opgebouwd, de materie wordt verfijnd, harten worden bevrijd van problemen, onzekerheid en ze gaan stralen, alles wordt verbeterd en gedachten, sentimenten en negatieve daden worden vernietigd.

Je huidige leven is een slavernij, een zware gevangenis. Begrijp je situatie en bevrijdt je eruit. Loop je eigen gevangenis uit. Er is zoveel misleiding, lijden, zo weinig begrip over waar ware vreugde kan worden ervaren.

Alles om je heen valt uit elkaar en verdwijnt. Niets van deze beschaving blijft behouden, de Aarde schudt en deze onjuiste cultuur die de mens vasthoudt onder het juk van onwetenheid kan niet blijven bestaan. Het doel van aardbevingen is om het intellect en de harten van mensen te doen ontwaken, zodat ze zichzelf kunnen bevrijden en zodat ze kunnen begrijpen dat ze niet de enigen zijn in het universum.

Ons zonnestelsel reisde door een gebied in de kosmos waar een sterrenbeeld dat vernietigd was haar sporen heeft achtergelaten, haar stof. Deze vervuilde ruimte beïnvloedt niet alleen de bewoners van de Aarde, maar ook alle bewoners van de andere planeten in ons sterrenstelsel. Enkel de zonnen worden niet beïnvloed door deze vijandige omgeving.

Deze regio wordt ook wel de dertiende zone genoemd, of de zone van tegenstellingen. Onze planeet bevond zich duizenden jaren in deze regio, maar we naderen het einde van de duisternis om een meer spiritueel gebied te betreden, waar meer geëvolueerde wezens leven.

De Aarde, het zonnestelsel, het universum, alles wordt in een nieuwe richting geplaatst, namelijk de richting van Liefde. De meesten zien Liefde als een belachelijke kracht, maar in realiteit is het de grootste kracht die er bestaat. Door lijden en moeilijkheden ontwaakt het bewustzijn van de mensheid.

Er zullen overstromingen zijn, orkanen, grote branden en aardbevingen. Er zullen revoluties zijn in verschillende gebieden op Aarde. Water zal komen. Een antwoord van de Natuur op de misdaden door de mensheid tegen haar Moeder, de Aarde.

Na het lijden komt het Gouden Tijdperk vol van harmonie en ongelimiteerde schoonheid. Dus blijf volhouden en hopen wanneer de tijd van het lijden aanbreekt, volg simpelweg je persoonlijke perfectie. Je hebt geen idee hoe groots de toekomst is die op je wacht. Een Nieuwe Aarde krijgt vorm.

Er hoeft minder werk te worden verricht zodat er meer tijd komt voor spiritualiteit en voor intellectuele en artistieke ontplooiing. Mannelijke en vrouwelijk energie komen tot elkaar en relaties zijn gebaseerd op wederzijds respect. De mens reist diep door de intergalactische ruimte.

Het Nieuwe Tijdperk is het tijdperk van het zesde wortelras. Dit ras is gebaseerd op het principe van broederschap. Er zullen geen conflicten en persoonlijke belangen meer zijn, de aspiratie van eenieder zal zijn volgens de wet van liefde. Het zesde ras is het ras van liefde. Er wordt een nieuw continent voor gevormd. Het zal herrijzen uit de Stille Oceaan.

De grondleggers van deze nieuwe beschaving, de ‘Broeders van de Mensheid’ of ‘Kinderen van Liefde’ zullen een nieuw soort mens representeren. De mens vormt een familie, zoals een groot lichaam, en elk volk staat representatief voor een orgaan in dit lichaam. Liefde manifesteert zich binnen dit ras op zo’n perfecte manier dat de hedendaagse mens slechts een vaag idee kan hebben over hoe dit zal voelen.

De krachten van het duister trekken zich terug en de Aarde zal van ze worden bevrijd. Het licht, het goede en rechtvaardigheid zullen zegevieren. Religies worden gereinigd en worden gebaseerd op één geloof waar liefde altijd aan de basis staat. De Aarde wordt door steeds krachtigere golven van Kosmische Elektriciteit geraakt. Wezens die slecht zijn en anderen manipuleren kunnen de intensiteit hiervan bijna niet meer doorstaan.

Er is geen plaats op Aarde die niet vervuild is geraakt door menselijk of dierlijk bloed en daarom moet er grondig gereinigd worden. Daarom komen diverse continenten onder water te staan terwijl andere aan het oppervlak komen. Er zijn mensen die nog zinloze doelen nastreven en zoeken naar welbehagen, terwijl het zesde ras daarentegen bewust is van haar goddelijke rol om respect te hebben voor de vrijheid van eenieder.

Het klimaat op Aarde wordt meer gematigd en extremen houden op te bestaan. De lucht wordt puur, evenals het water. De parasieten verdwijnen. Mensen herinneren zich weer hun vorige incarnaties en ze voelen zich plezierig omdat ze zijn bevrijd van hun voormalige aandoening.

Het lijden is nodig om het bewustzijn te ontwaken in mensen. Alles wat zich duizenden jaren heeft opgeslagen moet worden getransformeerd. Door de Wet van Genade wordt het karma van mensen opgelost. De bevrijding kan niet langer worden uitgesteld. Beproevingen zijn onontkoombaar om zo een einde aan het egoïsme te maken.

Onder de Aarde bereidt zich iets buitengewoons voor. Een grandioze revolutie manifesteert zich in de natuur. De Aarde wordt opnieuw aangekleed. De oude orde wordt vervangen door een nieuwe. Liefde zal heersen op Aarde.

BESTEL ‘DE MEESTER SPREEKT’ VAN PETER DEUNOV (BEINSA DOUNO)