Acht boeken van of over Gustav Meyrink, schrijver van esoterische romans

 

De bekende Praags-Weense schrijver Gustav Meyrink (1868-1932)  heeft zijn hele leven gewijd vragen zoals: Wat is het zelf? Wat is het ik? Wat is echt, en wat is waan? Meyrinks carrière begint in Praag als bankier, hij volgt een spirituele weg bij een leraar die hij aanduidt als de rozenkruiser en eindigt als romanschrijver in München. Zij leven is een aaneenschakeling van opvallende, mysterieuze en turbulente gebeurtenissen. 

1 De vier maanbroeders | De klokkenmaker 
Dit boekje bevat twee novelles van Gustav Meyrink. De vier maanbroeders mogen we zonder meer visionair noemen. Huiveringwekkend is de beschrijving van de georganiseerde zwarte machten in de wereld waarin wij leven, maar Meyrink laat zien dat de eindoverwinning van de liefde van God absoluut vast staat. Een eindoverwinning die niet tot stand zal komen door een of andere ‘meester, maar door de Christusgeboorte in het hart van de mens zelf.
In het tweede verhaal beschrijft de ik-figuur zijn ontmoeting met de oude klokkenmaker, wiens credo luidt: ‘het hoogste weten is niet te weten’, de spreuk van Christiaan Rozenkruis. Bij deze ontmoeting worden hem de ogen geopend voor alle tijd-gebonden waan en tevens ontvangt hij de waarschuwing het nieuw verworven inzicht niet ijdel te tonen, maar het in zijn hart te bewaren, zodat het vrucht kan dragen in ‘een niets meer weten, maar alles kunnen.’

DE VIER MAANBROEDERS | DE KLOKKENMAKER IS NIET MEER IN DRUK VERKRIJGBAAR

2 Gustav Meyrink, de weg naar degene die men eigenlijk is – Symposionreeks 19 
Meyrinks leven is exemplarisch; het is slechts uiterst zelden dat een zoeker langs alle paden van het esoterische levensveld trekt om uiteindelijk als vinder te eindigen. Scherpzinnig ontleedt Meyrink de bedrijvigheid aan gene zijde. Hij heeft een weg gebaand voor alle werkelijke zoekers, die veel tijd en leed kan besparen. In de huidige tijdsfase is het menig zoeker gegeven – mede dankzij de werkzaamheid van de atmosferische verandering die de schrijver voorvoelde – praktisch te mogen beginnen waar Meyrink eindigt.

LEES MEER OVER GUSTAV MEYRINK, DE WEG NAAR DEGENE DIE MEN EIGENLIJK IS

BESTEL GUSTAV MEYRINK, DE WEG NAAR DEGENE DIE MEN EIGENLIJK IS

3 De verandering in het bloed
Romans schrijven was niet het enige dat Gustav Meyrink deed. Ook theosofie, yoga en spiritisme interesseerden hem. Hij ontdekte al gauw dat het voor hem ging over het goddelijke in de mens. Dat moet bevrijd worden. Het aardse kan nog zo mooi zijn, alleen het innerlijk telt. In dit boek beschrijft Meyrink zijn eigen ontdekkingstocht naar dat goddelijke, dat hem in zijn ziel diep heeft geraakt en zijn leven wezenlijk heeft veranderd.

LEES MEER OVER DE VERANDERING VAN HET BLOED

BESTEL DE VERANDERING IN HET BLOED

4 De Golem 
De Golem is een inwijdingsverhaal waarin de hoofdpersoon een spirituele ontwikkeling doormaakt. Het decor is het oude ghetto van Praag. Het boek maakte Gustav Meyrink in 1915 op slag beroemd. Het is een esoterische roman, maar tegelijk ook een psychologische roman en een misdaadverhaal. De golem is een mysterieuze figuur die elke drieëndertig jaar in het getto van Praag verschijnt om de joden daar te genezen van de kwalen van hun ziel. Langzaam versmelt het leven van de hoofdpersoon van dit verhaal met dat van anderen in het getto en ontstaat een droombeeld waarin de golem een belangrijke rol speelt.

LEES HET BEGIN VAN DE GOLEM

BESTEL DE GOLEM

5 Het groene gezicht
Het groene gezicht (1916) beschrijft het innerlijke pad tot bevrijding door middel van talrijke kleurrijke personen in het gebied achter de Nicolaaskerk en de Zeedijk, in het Amsterdam van rond 1910. Chidher (de eeuwig groene, de onsterfelijke) is een bekende figuur in o.a. Arabische, Perzische en Joodse sagen. Hij is altijd onderweg om mensen die in nood zijn en zijn hulp verdienen, te helpen. Zo ook de hoofdpersonen van dit boek. Elke persoon staat voor een bepaald aspect van Meyrinks filosofie. Daarmee wil hij laten zien wat de zin van het bestaan volgens hem is, namelijk het oplossen van de tweevoudigheid van het menselijk bestaan.

LEES CITATEN UIT HET GROENE GEZICHT

BESTEL HET GROENE GEZICHT

6 De witte dominicaan
De witte dominicaan is een ontroerend mooie beschrijving van de zoektocht, een liefdesgeschiedenis die leidt tot een diep begrip van het doel van het mens zijn. De witte dominicaan is de derde grote roman van Gustav Meyrink. Hoofd- persoon Christof Duivenslag leert wat ‘mens ken uzelf’ echt betekent. Daardoor kan hij het bestaan in deze wereld doorgronden. Meyrink zoekt in dit boek de diepere zin van het leven. Het is tegelijk een verslag van zijn eigen zoektocht. Hij laat zien wat de psyche van de mens ondergaat op weg naar bevrijding uit misleiding, (zelf)bedrog en de gevangenschap van het bloed.

LEES CITATEN UIT DE WITTE DOMINICAAN

BESTEL DE WITTE DOMINICAAN

7 Walpurgisnacht
In Walpurgisnacht schildert Gustav Meyrink in apocalyptische beelden de ondergang van de oude, versteende adel op de Praagse burcht, de Hradschin, en de geboorte van een nieuwe adeldom: die van de bezielde, vrije geest, gesymboliseerd door het koningspaar van de arme violist Ottokar en zijn geliefde Polyxena. Van oudsher is de nacht van 30 april op 1 mei Walpurgisnacht, de heksensabbat, waarbij de demonen worden vrijgelaten. Gustav Meyrink vergroot dit thema tot kosmisch-apocalyptische dimensies: de chaotische omwenteling die vooraf gaat aan de wederopstanding van het zuivere innerlijke leven, verpersoonlijkt in de tot koning gekroonde, arme vialist Ottokar en zijn geliefde Polyxena. Op indringende en vaak komische wijze schildert Meyrink de ondergang van de oude, potsierlijke adel, die door de furie van de spoken van het Boheemse verleden uit hun Praagse burcht, de Hradschin, wordt verjaagd. Mythe en realiteit versmelten tot een fantastische vertelling die, hoewel in 1915 geschreven, aan actualiteit nog niets heeft ingeboet.

LEES CITATEN UIT WALPURGISNACHT

BESTEL WALPURGISNACHT

8 De engel van het westelijk venster
Volgens Gustav Meyrink is er de mens in deze wereld, en het oorspronkelijke leven, de innerlijke mens. De zoekende mens heeft geen inzicht en schept illusies die hem te gronde richten. Die illusies noemt Meyrink ‘engelen van het westelijk venster’. Als we God willen vinden, moeten we de binding houden met het juweel met de twaalf vlakken, zo schrijft hij. Dit alles vertelt hij aan de hand van het levensverhaal van John Dee (fakkeldrager van het Rozenkruis 2), alchemist in de tijd van Elisabeth I (1533-1603).

LEES MEER OVER DE ENGEL VAN HET WESTELIJK VENSTER

BESTEL DE ENGEL VAN HET WESTELIJK VENSTER

LEES MEER OVER DE MAGIE VAN JOHN DEE

BESTEL DE MAGIE VAN JOHN DEE