Het begin van ‘Het grote herinneren’, boekje gebaseerd op een tekst van Erich Kaniok


BESTEL HET GROTE HERINNEREN

In het Evangelie van de Waarheid, een koptische tekst die deel uitmaakt van de vondst van de Nag Hammadi-geschriften in 1945, wordt gezegd dat het vergeten, de onwetendheid en de onbekendheid met de universele Oneindigheid, de universele Eeuwigheid, de Liefde en de Waarheid, ons zichtbare en stoffelijke universum hebben gecreëerd.

Een vrij vertaald fragment: Toen dit vergeten en deze onbekendheid, angst en vrees teweegbracht, verdichtte de angst zich tot een nevel, een mist, zodat niemand meer in staat was te zien. De dwaling won aan kracht, zij maakte stof in de leegte zonder de waarheid te kennen. Zij begon te formeren, op krachtige en schone wijze iets gereedmakende, wat de waarheid moest vervangen.

Het is als de rivier de Lethe uit de Griekse mythologie. Zij stroomt door het rijk van Hades, de onderwereld, waarin de zielen van de gestorvenen terecht komen. Zij drinken van het water van de Lethe en vergeten hierdoor hun herinnering aan hun vorige leven. 

Deze metafoor laat ons iets zien dat verreikende consequenties heeft: de mens is de herinnering aan het oorspronkelijke leven kwijt. Hij drinkt voortdurend uit de rivier van vergetelheid, niet alleen na zijn dood, maar ook – en vooral – tijdens zijn leven. 

De hele wereld waarin wij ons dagelijks in bewegen is een product van dit vergeten, het ís vergeten, het ís onwetendheid, het ís onbekendheid.

De wereld die wij waarnemen en beleven is de rivier de Lethe. Wij staan er middenin, we spartelen erin rond, we duiken erin onder, we drinken dagelijks gretig van haar water, we leven en sterven erin, leven en sterven, leven en sterven, en weer, en weer …

Tenzij, ja tenzij de sluier van vergeten scheurt.

Hoe staat het eigenlijk met ons eigen dagelijkse leven? Hoe diep staan wij in de rivier, in de stroom van het vergeten?   

BESTEL HET GROTE HERINNEREN