Tag archieven: Evangelie van de waarheid

Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid – woord achteraf door professor Gilles Quispel

BESTEL VALENTINUS DE GNOSTICUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID – € 10,00

Valentinus (circa 100-160) was een groot gnosticus. Hij werd bijna paus van Rome en stichtte een vrije hogeschool voor geesteswetenschap, met vertakkingen door het gehele Romeinse rijk. De kern van zijn leer is, dat in de mens een goddelijke vonk sluimert, die door Christus kan worden gewekt. Professor Gilles Quispel (1916-2006) heeft het leven en de werken van Valentinus intensief bestudeerd en becommentarieerd. Hieronder volgt het woord achteraf en de inhoudsopgave van zijn boek ‘Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid’, dat in 2003 verscheen bij uitgeverij De Pelikaan, gelieerd aan de Bibliotheca Philosophica Hermetica.  

WOORD ACHTERAF

Tijdens de tweede Wereldoorlog hadden we tijd in overvloed. Je kon niet uitgaan, of eten, of deelnemen aan het openbare leven. Je kon alleen maar studeren. In een kleine provinciestad in het oosten des lands, Enschede, werkte ik aan Lees verder

Het begin van ‘Het grote herinneren’, boekje gebaseerd op een tekst van Erich Kaniok


BESTEL HET GROTE HERINNEREN

In het Evangelie van de Waarheid, een koptische tekst die deel uitmaakt van de vondst van de Nag Hammadi-geschriften in 1945, wordt gezegd dat het vergeten, de onwetendheid en de onbekendheid met de universele Oneindigheid, de universele Eeuwigheid, de Liefde en de Waarheid, ons zichtbare en stoffelijke universum hebben gecreëerd.

Een vrij vertaald fragment: Toen dit vergeten en deze onbekendheid, angst en vrees teweegbracht, verdichtte de angst zich tot een Lees verder