Citaten over vergeven – spreuken over vergeving

Vergeven is nog steeds menselijk, maar vergeten is goddelijk.
Anne Barratin

Er is geen wraak zo compleet als vergeving.
Josh Billings

Het is makkelijker om een vijand te vergeven dan een vriend.
William Blake

Vergeven is een giftige pijl uit je lichaam trekken, alvorens je af te vragen wie hem afgeschoten heeft en hoe en waarom of uit welk hout hij vervaardigd werd.
Siddharta Gautama Boeddha

Omdat ik zoveel van hem hou, kan ik hem gemakkelijk vergeven dat hij van zichzelf houdt.
Anne Brönte

Ik kan duidelijk onderscheid maken tussen de misdadiger en zijn misdaad; Ik kan het eerste oprecht vergeven terwijl ik het laatste verafschuw.
Charlotte Brönte

Vergeving is een manier voor het openen van deuren om weer vooruit te kunnen gaan, of het nu om een persoonlijk leven gaat of een nationale leven.
Hillary Clinton

Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou. Het is loslaten van de last die je met je meedraagt.
Dalai Lama (14e)

Ouders vergeven kun kinderen die gebreken het moeilijkst, welke zij zelf hun hebben bijgebracht.
Marie von Ebner-Eschenbach

Wij moeten altijd vergeven; de berouwvolle, om zijnentwil, de berouwloze om onzentwil.
Marie von Ebner-Eschenbach

Het is zeker beter, te veel vergeven dan te veel veroordelen.
George Eliot

De zwakke kan nooit vergeven. Vergeving is het kenmerk van de sterke.
Mahatma Gandhi

Een alchemist die uit zijn hart de compassie, het respect, het verlangen, het geduld, de spijt, de verrassing en de vergeving weet de extraheren en ze samenvoegt tot een eenheid, schept het atoom dat Liefde genoemd wordt.
Kahlil Gibran

Vergeving doorbreekt de causale samenhang, omdat degene die vergeeft – uit liefde – de verantwoording op zich neemt voor de gevolgen van jouw daden. Vergeving is dus altijd een offer.
Dag Hammarskjöld

Om het verleden los te laten, moet je bereid zijn te vergeven.
Louise L. Hay

De voorwaarde om te worden vergeven is zelfverloochening. De trotse man geeft de voorkeur aan zelfverwijt, hoe pijnlijk ook – omdat het verwijtende zelf niet wordt verlaten; het blijft intact.
Aldous Huxley

Vergeven doe je voor jezelf. Zolang je boos blijft, laat je de ander winnen.
Arthur Japin

Wanneer je de weg van de heiligen wilt gaan, leer dan eerst vergeven.
Inayat Khan

Wij helpen God ons te vergeven door onszelf te vergeven.
Inayat Khan

Fouten zijn altijd te vergeven, als men de moed heeft om hen toe te geven.
Bruce Lee

Gelukkig is hij die kan vergeven. Gelukkiger is hij die kan vergeten!
Eugène Marbeau

Om de mensen te beoordelen, moet men hun de vooroordelen van hun tijd vergeven.
Montesquieu

Wanneer we een diepe verwonding hebben opgelopen, herstellen we pas als we vergeven.
Alan Paton

Denk erom dat je nooit geestelijk gezegend zult worden zonder te vergeven. Het goede kan enkel naar je toestromen indien het van je uitstraalt.
Norman Vincent Peale

Vergissen is menselijk, vergeven goddelijk.
Alexander Pope

Vergeef, opdat u vergeven worde.
Seneca

Vergeving betekent dat je de hoop op een beter verleden hebt opgegeven.
Lily Tomlin

Anderen vergeven gaat vanzelf als je inziet dat de klacht geen ander doel heeft dan een onwaar zelfgevoel te versterken.
Eckhart Tolle

Alles begrijpen is alles vergeven.
Evelyn Waugh

De eerste stap naar vergeving is de bereidheid om te vergeven.
Marianne Williamson

Eén gedachte op “Citaten over vergeven – spreuken over vergeving

  1. Guido Paratge

    Vergeven is nog steeds menselijk, maar vergeten is goddelijk.
    Anne Barratin

    Deze spreuk Anne Barratingeeft een onjuiste weergaven van het goddelijke!
    God is alwetend en stijgt boven het vergeten uit. Vergeven is het loslaten en het eeuwige in éénwording deelachtig worden.

Reacties zijn gesloten.