Citaten van Carl Gustav Jung – spreuken en aforismen

 

LEES MEER OVER VIJF BOEKEN VAN C.G. JUNG

Van een te sterke nadruk op de ontwikkeling van de rationaliteit, waardoor de creativiteit wordt onderdrukt. Onze  scheppende vermogens houden verband met verbeeldingen en dromen die voortkomen uit het onbewuste. Hieronder volgen citaten en spreuken van C.G. Jung

Alles waarvan we ons niet bewust zijn, bevindt zich in geprojecteerde toestand.

Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

Alles wat ons irriteert aan anderen kan ons leiden naar een begrip van onszelf.

Als men een persoon niet begrijpt, is men geneigd hem als een dwaas te beschouwen.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Creatief werk is nog nooit tot stand gekomen zonder te fantasierijk spelen.

Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.

De creatie van iets nieuws wordt niet gerealiseerd door het intellect, maar door het instinct dat aanzet tot spelen.

De eerste helft van het leven is gewijd aan het vormen van een gezond ego, de tweede helft is naar binnen gaan en het loslaten ervan.

De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.

De mens die in contact komt met haar hogere Zelf ervaart dat alle dualismen, ‘ik’ als eenling en eenzame toeschouwer tegenover de buitenwereld; mens tegenover kosmos; mens tegenover de godenwereld, worden opgeheven. De dualiteiten die wij ervaren en waar wij veelal door worden gekweld, zijn producten van het discursieve denken.

Droom: het theater waar de dromer tegelijkertijd podium is, acteur, souffleur, regisseur, auteur, publiek en criticus.

Een ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee chemische stoffen. Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderd.

Elke vorm van verslaving is slecht, of het narcotische middel nu alcohol, morfine, cannabis, macht, werk of idealisme is.

Er is geen geboorte van bewustzijn zonder pijn.

Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.

Het atheïsme is een voorbijgaande vorm van krankzinnigheid.

Het meest angstaanjagende is om jezelf volledig te accepteren.

Het is belangrijk en heilzaam ook te spreken over onbegrijpelijke dingen.

Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien.

Ik ben niet wat me is overkomen, ik ben wat ik kies te worden.

In de tweede helft van het leven moet men de innerlijke wereld leren kennen. Dat is een algemeen probleem.

Je eigen duisternis kennen is de beste methode om met de duisternis van andere mensen om te gaan.

Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebt.

Je visie wordt pas helder als je in je eigen hart kunt kijken. Wie naar buiten kijkt, droomt; wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Je vrije wil is de gave om met genoegen te doen wat je doen moet.

Kennis berust niet alleen op vertrouwen, maar ook op dwaling.

Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.

Nadenken is zwaar, daarom oordelen de meesten.

Waar liefde heerst, is er geen wil tot macht; en waar macht overheerst, daar ontbreekt liefde.

Wat er na de dood gebeurd is zo onuitsprekelijk groots, dat onze fantasie en onze gevoelens niet toereikend zijn om ons er zelfs bij benadering een voorstelling van te maken.

Wat je weerstaat, blijft bestaan.

We zouden niet moeten pretenderen dat we de wereld alleen door het intellect begrijpen. De beoordeling door het intellect is slechts een deel van de waarheid.

Zolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindt.

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE 5 BOEKEN VAN C.G. JUNG