Citaten over toneel, theater, acteurs en acteren

Een acteur is iemand die iedereen probeert te zijn behalve zichzelf.
Joey Adams

De wereld is een theater waar de slechtste lieden de beste plaatsen hebben.
Aristonymus

In het theater is niemand onbelangrijker dan de schrijver van het stuk.
Tristan Bernard

Toneel is op een moeilijke en bijzondere manier normaal doen.
Pierre Bokma

Theater maakt het onzichtbare zichtbaar.
Peter Brook

Een acteur is een beeldhouwer die met sneeuw werkt.
Edwin Booth

Politiek theater: per acteur tien voorzeggers.
Wieslaw Brudzinsky

De illusie van het theater: alles wat je ziet is onecht.
Angela Carter

Acteren is doen alsof, terwijl je doet alsof je niet alsof doet.
Ted Danson

Op sommige momenten in mijn leven was het podium de enige plek waar ik gelukkig was.
Bob Dylan

Neem een filosoof mee naar het theater; hij zal door zijn verveelde gezicht het genoegen van de andere toeschouwers volkomen bederven.
Desiderius Erasmus

Wat is de wereld trouwens anders dan een groot schouwtoneel, waarin ieder, onder het masker van een ander optreedt en zijn aangenomen rol speelt, totdat de grote Regisseur hem van het toneel laat verdwijnen.
Desiderius Erasmus

De grootste inkomsten ontvangen degenen, die in het leven komedie spelen, niet degenen, die dat op het toneel doen.
Fliegende Blätter

Het leven achter het toneel is vaak dramatischer dan erop.
Fliegende Blätter

Laten we niet vergeten dat Shakespeare zijn stukken voor het toneel schreef, niet voor de studeerkamer.
Willy Courteaux

De tragiek van Brecht is dat hij de wereld wilde veranderen, maar niet verder is gekomen dan het theater.
Otto Dijk

Toneel is iets dat, te oordelen naar de krantenverslagen, alleen maar goed wordt gespeeld als er geen recensenten bij zijn.
Gaston Durnez

Televisie, theater, musical, het is allemaal poppenkast.
Joop van de Ende

Acteren is een hels beroep: de hele tijd probeer je dingen te doen waar ze andere mensen voor opsluiten.
Jane Fonda

Hoe een mens verondersteld wordt zijn leed te dragen, leren we op de verkeerde plaats: in boeken, op het toneel en in de opera. Het diepste leed wordt stil gedragen.
Marnix Gijsen

Ik weet zeker dat een reden waarom ik acteur werd is de basele onbereidheid om één leven te leiden.
Scott Glenn

Een acteur is een naïeveling die een zaal gevuld met naïevelingen hypnotiseert.
Alec Guines

Slechts weinig mensen gaan naar de dokter als ze een hoestbui hebben; de meesten gaan naar het theater.
Alec Guines

Schrijven is innerlijk toneel.
Hella S. Haasse

Iedereen heeft zijn eigen schouwburg, waarin hij regisseur, acteur, souffleur, schrijver, decorschilder, suppoost en portier tegelijk is, en nog publiek op de koop toe.
Julius Charles Hare

De taak van een regisseur is eigenlijk een onmogelijke: hij moet een acteur zo gek zien te krijgen dat hij gewoon doet.
Fons Jansen

In de foyer wordt meer komedie gespeeld dan op het toneel.
Fons Jansen

Schouwburg: horecabedrijf waar tussen de consumpties door aan podiumkunst wordt gedaan.
Fons Jansen

De bioscoop is ingeblikt theater.
Louis Jouvet

Droom: het theater waar de dromer tegelijkertijd podium is, acteur, souffleur, regisseur, auteur, publiek en criticus.
Carl Gustav Jung

In het heidendom was het theater de eredienst. Dat is nu weer zo: eenmaal in de week wat communicatie met de Allerhoogste door middel van de fantasie.
Sören Kierkegaard

Theater is een plek waar mensen hun relatie tot anderen kunnen testen, verbeteren en onderzoeken. Niet alleen een mogelijkheid om te onderzoeken wie we zijn, maar ook wie we kunnen worden.
Dragan Klaic

Economie is een theater met zeer grote bedrijven.
Fernand Lambrecht

Hoesten in het theater heeft niets te maken met een irritatie van de luchtwegen. Het is een vorm van kritiek.
Alan Jay Lerner

Niet iedereen heeft een podium nodig om theater te maken.
Loesje

Nieuwe complottheorie: er bestaan helemaal geen Amerikanen, het zijn allemaal acteurs.
Loesje

Onthulling van het jaar: ook deze keer blijkt het een acteur te zijn.
Loesje

Uiteindelijk is theater net als het leven: het verdwijnt zodra het voorbij is.
John Malkovich

Zowel in het theater als in het echte leven verkiezen we een schurk met humor boven een held zonder.
Mignon McLaughlin

Acteur zijn is worden wat men wilde worden, om zo een ander te kunnen zijn.
Marc Mijlemans

De loopbaan van een acteur kent drie stadia: “Wie is dat?” – “Daar is hij!” en “Mijn hemel, is die er nog steeds?”
Jack Oakie

Een kunstenaar mag geen geheimen hebben. Op het toneel moet je in staat zijn om elke emotie op de toeschouwers over te brengen.
Anna Pavlova

Een ernstige jonge theaterdirecteur zei me eens, goed bedoeld: Wat zo leuk is bij jouw stukken in mijn theater is dat ze voldoende opbrengen om enkele goede stukken te kunnen programmeren.
Terence Rattigan

Hoezo kan een president geen acteur zijn?
Ronald Reagan

Toneel is van alle kunst de meest directe.
Sir Michael Scudamore Redgrave

In het theater willen we leven zien, in het leven theater.
Jules Renard

Slecht theater is veel erger dan in het geheel geen theater.
Gerard Reve

Acteren is vooral de kunst om een grote groep mensen niet te laten kuchen.
Ralph Richardson

Het belangrijkste bij acteren zijn de stiltes.
Ralph Richardson

Het theater laat geen realiteit zien, maar toont wat achter de realiteit is.
Julien Schoenaerts

Ik schrijf theater omdat een dialoog de meest respectabele manier is om mezelf tegen te spreken.
Tom Stoppard

De weereld is een speel toneel. Elck speelt zyn rol en kryght zyn deel.
Joost van den Vondel

Toneel geeft geen antwoorden. Het roept vragen op. Toneel dat antwoorden geeft, is te wantrouwen, evenzeer als kerk en staat, die met antwoorden altijd zo goed weg weten.
Erik Vos

Het is de taak van de regisseur om in de acteur dingen te ontdekken waarvan die niet wist dat hij ze in zich had.
Orson Welles

In de schouwburg wordt dikwijls slechter komedie gespeeld dan daarbuiten.
C.J. Wijnaendts Francken