Vijf boeken van en over William Shakespeare

1 Het onzegbare in het werk van Shakespeare – Symposionreeks 21
De toneelspelen van Shakespeare andere teksten van hem zijn zo vol drama en wijsheid, dat zij uit één impuls lijken te komen, uit één bron van mysteriën. Mysterievol is ook de man die achter de naam Shakespeare schuilging. Was hij een eenvoudig acteur uit Stratford-upon-Avon of Francis Bacon, een vertrouweling aan het hof van koningin Elizabeth I? Drie fascinerende voordrachten ontvouwden de diepgang en het onbenoembare mysterie in het werk van deze grootste van alle Engelse schrijver-dichters.

LEES HET WOORD VOORAF VAN HET ONZEGBARE IN HET WERK VAN SHAKESPEARE

BESTEL HET ONZEGBARE IN HET WERK VAN SHAKESPEARE

2 De koopman van Venetië – Malcolm van Dijke
De koopman van Venetië is na Hamlet één van de meest bekende en opgevoerde toneelstukken van Shakespeare. Hoewel een blijspel, is er genoeg drama in te beleven. Dat drama speelt zich vooral af rondom de Jood Shylock, waar de koopman Antonio geld van had geleed. Shylock wordt geminacht omdat hij Jood is, maar vooral vanwege zijn woekerpraktijken. Shylock haat Antonio en zijn haat komt tot een hoogtepunt als Shylock Antonio wil doden, als deze in gebreke blijft. Tegenover de beroemde klachtrede van Shylock over al het onrecht hem als Jood aangedaan, staat de beroemde lofrede van Portia over de aard van genade. Haat verliest, genade wint en Shylock krijgt nog een kans.

LEES MEER OVER DE KOOPMAN VAN VENETIË

BESTEL DE KOOPMAN VAN VENETIË

3 William Shakespeare, verzameld werk in drie delen – Willy Courteaux
Het magistrale oeuvre van William Shakespeare is prachtig uitgegeven in de Nederlandse taal door De Bezige bij in Antwerpen in drie delen: Koningsdrama’s, Tragedies en Komedies. De zuivere Nederlandse vertaling, waar Willy Courteaux jarenlang heeft gewerkt en die in 2007 beschikbaar kwam, wordt geprezen omdat deze trouw is aan  de originele teksten van de man die wel bard van Stratford-upon-Avon wordt genoemd, en die door sommige onderzoekers in verband wordt gebracht met Francis Bacon.

LEES MEER OVER WILLIAM SHAKESPEARE VERZAMELD WERK

BESTEL WILLIAM SHAKESPEARE VERZAMELD WERK

4 Sonnetten van Shakespeare – Jules Grandgagnage
Met deze integrale tweetalige versie van de 154 sonnetten wil dichter-vertaler Jules Grandgagnage het Nederlandstalig lezerspubliek een eigentijdse, frisse vertaling aanbieden die recht doet aan Shakespeares populaire sonnettenbundel. Hiermee is hij na vier eeuwen de vijftiende die alle sonnetten naar het Nederlands heeft vertaald. De oogst aan nieuwe vertalingen is begin 21e eeuw reeds veelbelovend. Jules Grandgagnage laat in dit gezelschap zijn eigen stem klinken, met respect voor de grote schrijver uit de Engelse renaissance. Om te beginnen eerbiedigt hij de inhoud van elk gedicht, en hij maakt gebruik van de gereedschapskist van de meester: de jambische pentameter (tien lettergrepen per versregel) en het rijmschema van het Engels sonnet. Omdat ook Shakespeare zichzelf de nodige vormvrijheid gunde, zijn enkele sonnetten in vloeiende blanke verzen vertaald. Ter vergelijking en voor verdere studie is de oorspronkelijke Engelse tekst naast de vertaling afgedrukt. Deze tekstgetrouwe moderne vertaling is de ideale start voor iedereen die wil kennismaken met Shakespeares sonnetten.

LEES MEER OVER SONNETTEN VAN SHAKESPEARE

BESTEL SONNETTEN VAN SHAKESPEARE

5 Het mysterie rond Francis Bacon – Jaap Ruseler
Was William Shakespeare (1564-1616) een pseudoniem of schuilnaam van Francis Bacon (1561-1626)? Het werk dat aan William Shakespeare wordt toegeschreven is volgens velen overduidelijk van de hand van Francis Bacon en zijn Good Pens en tal van cryptische verwijzingen kunnen dat alleen maar onderstrepen. Als we in gedachten houden dat de esoterische wijsheidstradities de basis zijn van al het werk van Francis Bacon, dus ook van de Shakespeare-toneelstukken, begrijpen we dat deze stukken na meer dan vierhonderd jaar nog steeds tot de meest opgevoerde toneelstukken behoren. De universele waarheden spreken ons nog altijd op de een of andere wijze aan. Ze houden ons een spiegel voor, ze laten ons als publiek zien hoe wij zijn in al onze aspecten, en ze roepen ons tevens op om zelf te veranderen.

LEES MEER OVER HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

BESTEL WILLIAM SHAKESPEARE VERZAMELD WERK