Tag archieven: ontdekken

Waarom gebruikte Francis Bacon vele geheimschriften en pseudoniemen in zijn werken?

BESTEL HET MYSTERIE ROND FRANCIS BACON

‘De glorie van God is om iets te verbergen, maar de glorie van de koning is om het uit te vinden.’

Dit is een door Francis Bacon (1561-1626) veel gebruikte aanhaling van koning Salomo in Spreuken 25: 2, hier vertaald uit de King James Version uit 1611. Het verwijst naar de mysteriën, de verborgenheden van God, die slechts begrepen kunnen worden als de mens zich innerlijk geschikt maakt om die verborgenheden te naderen en te ontsluieren in zijn leven.

Naar dit voorbeeld verborg Francis Bacon op allerlei manieren informatie in zijn werk. Bacons bijdrage aan de mensheid zou Lees verder

Citaten over ontdekken – aforismen en spreuken over ontdekkingen

Als ik iets formuleer, kom ik tot de ontdekking dat bijna altijd het omgekeerde ook waar is.
Bertus Aafjes

Problemen ontdekken is even belangrijk als problemen oplossen.
Leo Apostel

Men beweert dat zonder de ontdekking van het vuur elke vorm van beschaving onmogelijk is. Goed, we hebben vuur. Wanneer begint nu de beschaving?
Guy Beynaert

Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind.
Bijbel, Prediker 1:17

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw Lees verder