16. Feniks. De onsterfelijke – schilderij en tekst over de feniks van Joop Mijsbergen en Ankie Hettema

BESTEL’ZIEN WAT BLIJFT’

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

O, u aardgeborenen, waarom hebt u zich aan de dood overgegeven, terwijl u macht hebt de onsterfelijkheid deelachtig te zijn? (Corpus Hermeticum 1:66-73 )

Wij hebben de afgelopen eeuwen veel geleerd over het leven op aarde. Veel natuurverschijnselen zijn verklaard en worden praktisch toegepast. En wanneer wij in de lente die overvloed aan duizenden en duizenden bloemen als bloesem aan de amandelboom te voorschijn zien komen, kunnen wij redeneren over de sapstroom, zaad, over zon en regen en ontkiemen…maar is uiteindelijk toch niet de vraag: Waar komt die enorme levenskracht vandaan? Die levenskracht, die ook ons mensen dagelijks ter beschikking staat. Die toverkracht, die ons weer hoop geeft na teleurstelling, die ons weer doet opstaan na een mislukking.

Misschien mogen we die levenskracht ook ziel, of bezieling noemen. Wat weten wij van een zielenwereld, die geïnspireerd wordt door de geest?
De mythe van de feniks is altijd symbool geweest van een nieuwe bezieling en een nieuwe geest in de mens. Echt compleet nieuw, opnieuw ontspruitend in een eeuwige wederkeer.
Dát is leven overeenkomstig de goddelijke wetten van de natuur.

BESTEL’ZIEN WAT BLIJFT’

Feniks
Ontelbaar zijn de parels in de diepte van de zee
ontelbaar de diamanten in de donkere aarde
ontelbaar de fonkelende sterren in de nacht
ontelbaar de kleurenpracht op de dag
op onze mysterieuze planeet aarde.

Ver weg en zo dichtbij in het oosten
waar de hemelkoepel rust op de aarde
is een afgelegen plaats,
een paradijs in het hart
met andere lucht,
zonnig en wolkenloos.
Daar schijnt ander zonlicht
ook als het donker is
een andere zon –
(…)
Hier groeien bomen
hoog op met ranke stam,
dragen de takken zoete vruchten,
hier woont de feniks.
(…)
Wie deze verheven vogel eenmaal heeft
horen zingen, zal al wat van de aarde is
vergeten en haar gezang volgen.
(…)
O, gij gezegende vogel
onsterfelijk eeuwig levend,
feniks, vogel van vuur,
gij zijt mijn zielevogel
die binnen in mij woont,
die mij laat zeggen:
De dood is niet meer,
wel één en al leven.

(Uit: De Paradijsvogel en andere mythische dieren van Ankie Hettema-Pieterse)

Bron: Zien wat blijft – mythen in werk en woord door Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL’ZIEN WAT BLIJFT’

BESTEL DE PARADIJSVOGEL EN ANDERE MYTHISCHE DIEREN

Eén gedachte op “16. Feniks. De onsterfelijke – schilderij en tekst over de feniks van Joop Mijsbergen en Ankie Hettema

Reacties zijn gesloten.