Vijf boeken met wijsheid uit het oude India: Bhagavad Gita, Upanishads, Dhammapada en symposionboekjes

1 Brahma, Vishnoe, Shiva, de herschepping van de mens – Symposionreeks 26
Deze bundel bevat de inhoud van het tweede van de zeven Renova-symposia, waarin de grote wijsheidsstromingen centraal staan. De teksten richten zich op de wijsheid van India, op de bakermat van het oeroude Vedische weten van geest, ziel en lichaam, of van Atman, Boeddhi en Manas. India is in alles doordrenkt van het lied van de schepper, of dit nu als Brahma, Vishnoe, Shiva of als Boeddha wordt benaderd en weergegeven.

LEES MEER OVER BRAHMA, VISHNOE, SHIVA – DE HERSCHEPPING VAN DE MENS

BESTEL BRAHMA, VISHNOE, SHIVA – DE HERSCHEPPING VAN DE MENS

2 Bhagavad Gita
De Bhagavad Gita is het zesde deel van het beroemde Indiase epos, de Mahabharata. Het is een van de oudste en mooiste boeken uit de wereldliteratuur. Het geeft het gesprek weer tussen Arjuna, de boogschutter, en zijn wagenmenner Krishna, de Heer. Arjuna staat vlak voor de grote veldslag tegen een nauw verwante stam. Hij raakt dan ook vertwijfeld en wil de oorlog niet meer. Op dat moment raakt hij in gesprek met Krishna, die hem vertelt over het wezen van leven en dood. De vertaling van C. Keus bevat de volledige tekst van het belangrijkste boek van het hindoeïsme. Bovendien is een inleiding toegevoegd die hieronder is weergegeven.

LEES MEER OVER DE BHAGAVAD GITA

BESTEL DE BHAGAVAD GITA

3 De Upanishads

De Upanishads behoren tot de meest oorspronkelijke bronteksten van het hindoeïsme. De oudste tekst dateert van 750 voor Christus, de jongste van het begin van onze jaartelling. Eenieder die zich verdiept in de Indiase filosofie en non-dualiteit, stuit op enig moment op deze fundamentele en intrigerende geschriften. Nooit eerder werden De Upanishads zo compleet naar het Nederlands vertaald. Voor de bekende filosoof Arthur Schopenhauer waren de Upanishads zijn levenslange steun en toeverlaat.

LEES MEER OVER DE UPANISHADS

BESTEL DE UPANISHADS

4 Dhammapada, het pad der waarheid, woorden van de Boeddha

Dit boek bevat de kern van de leer van Boeddha zoals die in zijn oorspronkelijke vorm in de zesde eeuw voor Christus werd opgetekend. Dhammapada is voor het boeddhisme wat de Bijbel is voor christenen, de Koran voor moslims, de Thora voor de joden, de Bhagavad Gita voor de hindoes en de Daodejing voor de taoïsten. De woorden zijn glashelder geformuleerd en voor iedereen begrijpelijk, maar het kan op meerdere niveau’s worden gelezen en herlezen. De woorden bieden inspiratie, stichting en troost in tijden van lijden, ze bieden een alomvattende levensvisie voor de waarheidszoeker, en raad bij belangrijke levensvragen. Deze vertaling van André de Vente berust op een jarenlange studie van de originele Pali tekst en diverse Engelse vertalingen, en staat zo dicht mogelijk bij de originele bewoordingen. 

LEES HOOFDSTUK 1 VAN DHAMMAPADA, HET PAD DER WAARHEID

BESTEL DHAMMAPADA, HET PAD DER WAARHEID

5 Alle verandering komt tot rust in Boeddha – Symposionreeks 28
Dit is het derde symposion (juni 2012) in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen en hun tegenwoordige betekenis. Boeddha is de ontsteker van het Licht, Dharma is de leer, de gids, Sangha (broederschap) is het voertuig dat alles in beweging zet. De lezingen gebundeld in dit boekje behandelden de volgende onderwerpen: Boeddha, geest van het universum; Dharma, de bevrijdende leer van de wijsheid voorbij alle wijsheid; Sangha, de drie juwelen van het Pad.

LEES MEER OVER ALLWE VERANDERING KOMT TOT RUST IN BOEDDHA

BESTEL ALLE VERANDERING KOMT TOT RUST IN BOEDDHA