47 Gnosis nu! De liefdewet uitdragen

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 47
De liefdwet uitdragen
19 november 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

De liefdewet, die de gehele kosmos draagt, en zij die in deze wet opgaan, zijn onmetelijk sterk en onaantastbaar. Het woord van de psalmist: ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij’ (Psalm 23:4) getuigt van de geest en de realiteit waarin de witte bouwers leven en werken.

Vandaar dat de geestesschool, die de liefdewet uitdraagt, zich niet opdringt. Zij dwingt de mensen niet; want op de liefdewet moet in vrijheid spontaan gereageerd worden, als gevolg van een innerlijk ontwaken, van een innerlijk bewustworden. Eerst dan heeft de liefde waarde.

Wel creëert de geestesschool soms situaties, of bereidt zij bepaalde toestanden voor, met het doel de mensen tot bezinning, tot inzicht, tot dat ontwaken te brengen. Maar nimmer worden mensen gedwongen. Want niet dwang, maar slechts innerlijk ontwaken en bewustworden kan de mens tot bevrijding voeren. 

Uit: Elementaire wijsbegeerte
Hoofdstuk 3: Magie

De witte bouwers zijn zij, die de liefdewet in hun leven vervullen. Zij bouwen gezamenlijk, altijd weidser en grootser aan de Witte Tempel. De Witte Tempel wordt opgetrokken van levende bouwstenen, mensen die met het levende materiaal van hun toewijding, zelfopoffering en vreugde, steen voor steen voegen. Zij ontdekken dat alles wat zij doen, mogelijk is in het licht van Christus, de stralingsvolheid van de wereldziel, dat hun inzicht en kracht geeft.

Onzichtbaar, maar onverwoestbaar sterk is de Witte Tempel, want de liefde die uit God zelf is, houdt haar bijeen. Waar haar licht straalt, wijkt de duisternis. Dat is de kernbedoeling van de magie van de liefde, waartoe ieder wordt uitgenodigd. Mensen stellen doorlopend nieuwe wetten op,m ongewenst gedrag te beteugelen, gewenst gedrag te bevorderen. Het zijn regels door een overheid opgesteld waar de bevolking zich aan moet houden, met als doel de samenleving leefbaar te houden.

We leven immers niet alleen. Deze mensenwetten kloppen nooit helemaal, hier en daar wringen zij, zijn zij onbegrijpelijk en werken soms elkaar ook tegen. Dat kan niet anders. Het is mensenwerk. Daarom is er verzet, zijn er mensen die zich er niet aan willen houden. Het woord ‘wet’ roept bij velen sowieso een zekere weerstand op, iets van ‘moeten’, van niet vrij zijn.

Stel je nu de liefdewet voor. Liefde is als adem, onzichtbaar geeft zij aan sterfelijke stoffelijke vormen, aan lichamen, dát wat onsterfelijk is: licht en levenskracht. Liefde is de ziel, het verbindende fluïde tussen geest en stof, tussen God en jou en mij. Zij schenkt zich aan ons om het onsterfelijk goddelijke te leren kennen en te leven.

Mikhail Naimy schrijft in Het boek van Mirdad: ‘Liefde is de wet van God. Je leeft opdat je zult leren lief te hebben. Je hebt lief opdat je zult leren te leven.’

De liefde is zo eigen aan je wezen dat je haar niet als zodanig herkent. Maar ga je de diepe stilte van je hart binnen, dan weet je dat daar de liefde die uit God is, als kernkracht woont. Je hoeft je eigenlijk helemaal niet af te vragen hoe je liefde in je hart kunt krijgen. De liefde is er al! Zij is de grond van je bestaan, van alle bestaan.

Buiten de liefde, buiten de ziel, kan je geen bewust contact maken met het eeuwig goddelijke. Daarom is het een waar woord als Jezus zegt: ‘Niemand komt tot de Vader dan door mij’.

Daarom wordt van de liefde gezegd dat zij meer is dan geloof en hoop.  De liefdewet is van een totaal andere geaardheid dan mensenwetten. Staan in de liefdewet betekent dwang en onechtheid te boven komen en vrij zijn.

‘Wet’ duidt hier op de orde van je innerlijke wezenswerkelijkheid, een orde omje de bezielende en gelukkig makende levenskracht te laten proeven.Ook als natuurwetten, karma, onverwachte veranderingen en moeilijkheden,  je leven overweldigen, is zij binnen in je. Hoe wonderlijk toch dat je in tijden van lijden toch de mildheid van haar liefde kunt voelen. Hoe je tranen iets oplossen wat vast zit, dat je door je tranen heen beseft dat de liefdewet je altijd draagt en dat je alleen door die liefde kan blijven verdragen.

Het fluïde van de liefde ligt aan alles ten grondslag. Het spreekt… in sterrenlicht, in rozengeuren, in het geritsel van bladeren, klaterend water, liefdevolle ogen. Het spreekt tot je: Ik bemin je! Kom tot Mij!

Vervul met mij de liefdewet!

LEES OVER ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS