30 Gnosis nu! De meester van de steen

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 30
De meester van de steen
23 juli 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29WEEK 30

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Wanneer het heilige proces in de leerling, door de leerling, wordt aangevangen, het proces van de vurige driehoek, en vooral wanneer dit proces wordt doorgezet, zien wij een merkwaardige verandering optreden in het aurische wezen. Twaalf nieuwe primaire magnetische punten worden daarin belevendigd. Wie de roos in het hart opent, legt daarvoor reeds de grondslag. En het is duidelijk dat, wanneer deze twaalf nieuwe magnetische krachten werkzaam kunnen zijn, er ruimschoots nieuwe mogelijkheden tot bouwen op en door het vierkant ter beschikking worden gesteld.

Op die wijze moet de bouw worden aangevangen en doorgezet tot de overwinning. Wie in deze overwinning staat, is eerst met recht een meesterbouwer, een meester van de steen. Zulk een mens kan in volkomenheid de wereld en de mensheid dienen. Wie aldus een meester van de steen is, kan ook anderen daarmee van dienst zijn.

Als iemand geld heeft kan hij het uitdelen. Als iemand brood heeft kan hij spijzigen. Als een mens liefde heeft kan hij die uitstralen. Als de vurige driehoek, tezamen met het heilige vierkant, omsloten wordt door de cirkel, waarin de twaalf verlossers staan te stralen en te vonken, dan kan deze twaalfvoudige kracht ook aan anderen worden meegedeeld. Hoewel uw lipika die lichten nog niet bezit, zijn deze nochtans in het levende lichaam aanwezig. U kunt en mag er uw bouw in aanvangen.

Uit: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
Hoofdstuk 10: De meester van de steen

Er zijn vele plaatsen op de wereld waar we een geheiligde sfeer kunnen waarnemen. In Egypte bij de piramides, in Engeland Stonehenge, in Frankrijk de grot van Lombrives. Iedere tijdsperiode kent zijn inwijdingsscholen, plaatsen waar het licht zich mee verbonden heeft. In onze tijd is het Gouden Rozenkruis zo’n lichtplek. Daar kan je de weg tot meester bouwer aanvangen. Maar een werkelijke meester van de steen word je pas als je innerlijk het proces doorleeft van de drie basiselementen: driehoek, vierkant en cirkel.

De gelijkzijdige driehoek is de sterkste constructievorm van alle basiselementen. De krachten die op een driehoek rusten, worden gelijkelijk harmonieus verdeeld. Daarom is de driehoek in de wereld het teken geworden van goddelijkheid en spreken we van de heilige drievoudigheid. Het heilig drievoud tref je in alle godsdiensten en wijsheid leringen aan. Het begint zich – in je- af te tekenen, wanneer je in je hart een diep heimwee en verlangen herkent naar ware menswording. Het is de ziel die zich kenbaar maakt. Dan wil je niet langer zomaar half in deze wereld aanwezig en werkend zijn maar verlang je een heel mens te worden die ook weet heeft van de onzichtbare wereld achter de ons bekende zichtbare.

Het begin van een echt en waarlijk mens zijn, begint dus altijd in het hart. Daar wacht de zieleroos, de godsvonk op de mens die in haar liefde en kracht wil leven. Richt je je met aandacht op dat ene punt, de roos, dan breng je haar tot leven. Zij bloeit open. Dit openbloeien trekt de eerste zijde van de driehoek. De godsvonk gloeit op. Heilige taal spreekt van door de geest Gods ontstoken worden.

Is er vervolgens de bereidheid in je, van binnenuit, spontaan, om in de lichtkrachten die de roos aanraken, te gaan leven, te gaan werken, te gaan breken en bouwen, met andere woorden om de consequenties van het licht te aanvaarden, dan wordt de tweede zijde van de driehoek getrokken. ‘Het is in Jezus ondergaan’, het licht voorrang geven boven jezelf.

Via de roos raken lichtkrachten vanuit de universele cirkel je aan en wanneer je daarop reageert, wordt je een ontvankelijk mens voor de positieve aanraking van het licht, de gnosis. Naast de positieve pool, het licht, stel je je zelf dan als negatieve pool. Waar een positief geladen pool en een negatieve elkaar aanraken ontstaat verbinding, een vlam, een vuur. Dat is de derde zijde van de driehoek: ‘wedergeboren worden door de heilige geest’. Vanuit de bovennatuur daalt de helende geest in. Zo wordt de vurige driehoek in je getrokken. De innerlijke kennis van het hart, gnosis.

In de kracht van die driehoek is het mogelijk het proces van waarlijk mens zijn te vervolgen en het gnostieke vierkant in je te trekken. Het vierkant staat voor de zichtbare wereld en voor jou als persoonlijkheid. Zoals er vier elementen zijn en vier windrichtingen, zo vloeien uit de vurige driehoek vier zuivere krachten je hart binnen om het proces van ware menswording door te zetten: strijdloosheid, harmonie, gerichtheid en eenheid. Deze vier krachten wijzen je als zielemens de weg door het leven. Bouwend op deze krachten word je een meewerkend mens.

De weg van strijdloosheid, van een neutraal maar liefdevol midden, door de vele tegenstellingen van de wereld heen, om je innerlijk te verheffen van de aarde. En in dit midden zijn veranderingen, alle wisselingen die zich in je leven voordoen, harmonieus op te vangen. Je gerichtheid op de ziel, doorbreekt de keten van oorzaak en gevolg in je eigen kleine wereld maar ook in die van de grote wereld. In het beleven van eenheid met alle leven, weet je je bescheiden plaats in te nemen. Samen met anderen, die net als jij gericht zijn op zielebouw maak je door een bewuste samenwerking lichtkrachten vrij voor wereld en mensheid. Met dat doel schenkt ieder zich weg aan de groep.

De vurige driehoek en het vierkant van bouw maken je tot een nieuwe mens,
tot een ontvankelijke – verbonden met de kennis van wijsheid,
een meewerkende – uitstralend de liefde die redt en bevrijdend is,
een zich wegschenkende mens – die de daad stelt op het vierkant van bouw.
Je ontvangt de volheid van het licht van de universele cirkel.
In dit licht verschijnt de meester van de steen aan je,
die je wilt volgen en die je ten diepste zelf bent.

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA