Tag archieven: meester van de steen

Het achtste uur van het Nuctemeron – toelichting door J. van Rijckenborgh – meester van de steen

 

BESTEL HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA

De sterren spreken met elkaar.
De ziel der zonnen beantwoordt het zuchten der bloemen.
Door ketenen van harmonie worden alle natuurwezens
met elkaar in verbinding gebracht.

De bovenstaande tekst is het achtste uur in de twaalfvoudige inwijdingsweg die van Apollonius van Tyana in de eerste eeuw van de jaartelling formuleerde in de tekst die bekend staat als het Nuctemeron. Eliphas Levi en Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) hebben daar commentaren bij geschreven. Hieronder volgt de gehele beschouwing van Jan Rijckenborgh over het vierde uur van Apollonius van Tyana Lees verder

30 Gnosis nu! De meester van de steen

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 30
De meester van de steen
23 juli 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29WEEK 30

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Wanneer het heilige proces in de leerling, door de leerling, wordt aangevangen, het proces van de vurige driehoek, en vooral wanneer dit proces wordt doorgezet, zien wij een merkwaardige verandering optreden in het aurische wezen. Twaalf nieuwe primaire magnetische punten worden daarin belevendigd. Wie de roos in het hart opent, legt daarvoor reeds de grondslag. En het is duidelijk dat, wanneer deze twaalf nieuwe magnetische krachten werkzaam kunnen zijn, er ruimschoots nieuwe mogelijkheden tot bouwen op en door het vierkant ter beschikking worden gesteld. Lees verder

De meester van de steen – hoofdstuk 10 van ‘De gnostieke mysteriën’ van de Pistis Sophia

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Wij hebben besproken dat het wezen van de trigonum igneum op het vlammende, lichtende gewaad van de nieuwe ziel doelt. Een gewaad waarvan de Pistis Sophia zegt dat het licht daarvan bestaat uit drie soorten: schitterend – voortreffelijk – uitmuntend. Wil er van werkelijke bevrijding sprake zijn, van transfiguratie, dan moet de kandidaat allereerst over deze nieuwe zielemantel de beschikking hebben.

Deze nieuwe mantel kan geweven worden op de basis van het oeratoom, de roos des harten. Wie aanvangt met Lees verder