Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden over hun nieuwe boek ‘Plaatsen waar de geest waait’ bij Hello Radio Spirituality

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

BEKIJK HET GESPREK TUSSEN MIRJAM DUIVENVOORDEN EN PETER HUIJS

Vandaag hebben we een interessant gesprek met Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden. Beiden auteur, en ook verbonden aan het Gouden Rozenkruis. We praten met hen over het boek Plaatsen waar de geest waait, een prachtig boek waar zij samen aan hebben gewerkt, naar de visie van Antoine Gadal over de Sabarthez en de kathaarse gnosis. Hoe het boek tot stand is gekomen, en wat de invloed van Antoine Gadal, de Sabarthez en de kathaarse gnosis voor hen betekent, hoor je hier. Hieronder volgen een transcriptie van het begin van het interview bij Hello Radio Spirituality en de inhoudsopgave van het boek.

Het boek Plaatsen waar de geest waait, de Sabarthez als spiegel van de mensheid’ is een prachtig exemplaar. Ik vroeg me gelijk af: hoe hebben jullie besloten om dit samen te doen, Peter?

Peter: Dat heeft meerdere oorzaken. De belangrijkste oorzaak is misschien wel dat het archief bij elkaar gebracht was door de vader van Mirjam, Joost Ritman, die alles wat van mijnheer Gadal te vinden was op schrift bij elkaar gebracht heeft. Dat lag allemaal in de Bibliotheca Philosophica Hermetica. Mirjam is daar natuurlijk kind aan huis. Bovendien had ik eerder al met Mirjam andere boeken gemaakt, geschreven, uitgezocht. Zo is die samenwerking heel natuurlijk tot stand gekomen. Ik mag wel zeggen: God zij  dank, want in mijn eentje was dat nooit gelukt. 

Dat kan ik me voorstellen want het is een dik boek, wat dikker dan een doorsnee-boek. 

Peter: Ja, je moet je voorstellen dat het materiaal waar het boek op gebaseerd is door Antoine Gadal allemaal op schoolschriftvelletjes geschreven, losse velletjes, allemaal ongedateerd. Het is allemaal geschreven in de jaren dertig, veertig en vijftig van de vorige eeuw. Dat moesten we allemaal archiveren. Dat was het eerste deel van het werk. Dat heeft echt meerdere jaren geduurd. 

Hoe lang zijn jullie hieraan bezig geweest?

Peter: In 2012 zei iemand tegen mij: ga jij nu maar die biografie schrijven. In de loop van 2013 zijn we daarmee begonnen want je hebt eerst allerlei andere dingen die je af moet maken. Toen zijn we wekelijks in die kernbibliotheek geweest om al die papieren uit te zoeken, waarbij we de historische context waarin het materiaal bij elkaar gebracht is ook intact hielden. Daar is Mirjam gewoon ene kei in.

Dat kan je zeker stellen. Mirjam, het is een heel omvangrijk boek geworden. Jullie hebben heel veel archiefmateriaal vergaard. Hoe hebben jullie uiteindelijk de definitieve samenstelling tot stand gebracht, want je moet uiteindelijk keuze maken?

Mirjam: Wanneer je het materiaal bij elkaar krijgt, is er in het begin zo’n grote hoeveelheid dat je denkt ‘Waar moeten we beginnen’. Maar terwijl je aan het ordenen bent, ontstaat er ook een soort samenhang, een lijn. Het ging niet zomaar een persoon waarvan we dachten ‘dat is interessant en daar gaan we iets mee doen’. Hij is iemand die we kenden door literatuur en andere teksten die hij had geschreven. Ook door contact met hem van andere generaties was overgedragen wie die Gadal was. Dan heb je een gevoel, een intuïtie wat je in zo’n boek vrij wil maken. Een mens zien in zijn tijd, waarin hij gevormd werd, waar zijn interesses liggen en lagen. Je wilt hem ook vrij maken uit die tijd. Dat heeft een eigen werkzaamheid. We zeggen ook wel eens tegen elkaar: je werkt aan zo’n boek, je bent inderdaad jaren bezig, maar uiteindelijk schrijft het boek zichzelf. Dus je gaat voelen wat voor jou niet wezenlijk is en welke sporen je zoekt. Zo gaat het.

Dat is inderdaad een hele weg. Er zijn natuurlijk altijd mensen die helemaal niet bekend zijn met Antoine Gadal. Misschien kun je kort weergeven wie hij was, Mirjam. 

Mirjam: Antoine Gadal werd geboren in 1877 in Tarascon sur Ariège, in het zuiden van Frankrijk in de Pyreneeën, midden in de bergen in dat gigantische gebied. Hij werd geboren naast iemand die nu zeer gekend is in Tarascon: de historicus en prehistoricus Adolphe Garrigou. Die bracht hem van jongs af aan in contact met alles wat hij had geleerd en zelf had onderzocht en had meegemaakt. Hij was namelijk zelf al een man van in de tachtig en negentig toen Gadal nog een jongetje was. Gadal zorgde voor hem, hij las hem stukken voor. Hij werd door Garrigou helemaal meegenomen in de kennis die hij in een leven had opgebouwd en die hij aan de jonge ontvankelijke geest van Gadal wilde meegeven. Dat heeft zijn leven en zijn richtingsgevoel mede bepaald. Dat raakte echt het hart van die Gadal. Wat er in die streek leefde en wat de geschiedenis is. Het is een gebied waar bijna de gehele mensheidsgeschiedenis is af te lezen. 

Peter, het boekt herbergt meerdere stromingen in zich en beziet die vanuit de universele gnosis. Er is een klein dingetje dat ik wel opvallend vond aan de titel: de woorden ‘plaatsen’ en ‘geest’ zien wij vetgedrukt staan. Ik weet niet of dat een onschuldige speling is of dat het een betekenis heeft. Kun je daar iets meer over zeggen?

Peter: In de eerste plaatst refereert de titel aan een uitspraak in de Bijbel waarin de Christus zegt ‘de geest waait waarheen hij wil’ (Johannes 3:8). Het is toch wel zo dat op sommige plaatsen op aarde die aanwezigheid, die vibraties hoger zijn dan op andere plaatsen. Je kan je dat voorstellen. Je kan dat bijvoorbeeld bij een industriegebied of een prachtige vallei. Vanwege die link dacht de ontwerper: het gaat hier om de geest en tegelijkertijd vooral om die plaatsen. De Sabarthez is een heel bijzonder vallei met een heel bijzondere atmosfeer. We zijn er een tijd geleden nog geweest. Je voelt het echt hoor. Er hangt iets heel puurs, iets heel lichts ook. 

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Genesis
Sabarthez – het Ariègedal als kosmische vaas
De stem van de bergen
Aarde
Ussat-les-Bains!
Tarascon, 1890
Adolphe Garrigou
Napoléon Peyrat
Terug naar de bron.De Félibrige rouge
De Carbonari
Op de wegen van de Sabarthez
De weg van de katharen
Op weg naar inzicht
De zwarte huzaren
Guyot de Provins
Mont-Aimé
Simone, baronesse Coincy-Saint Palais
Het vrouwelijke priesterschap
‘Joana’ of de weerklank van de dertiende eeuw
Christus als omslagpunt in het bewustzijn
Grootser, dieper, heiliger
Niet zonder ons
Turbulente jaren. Provins en Parijs
1910-1914
Eerste kennismaking met de hermetische gnosis

Hel
La grande guerre
Pax Profundum…! Diepe vrede…!

Mens
Terug in de Sabarthez
Speleologische onderzoekingen
Otto Rahn en zijn zoektocht naar de Graal
Walter Birks
Les Polaires
Les Amis de Montségur
Birks vindt zijn schat
De Graal in de Pyreneeën
Op de weg van de heilige Graal
Op zoek naar de mensen van de prehistorie
André Glory
Het Congrès d’Études Cathares in 1948 en 1949
De Kelt uit Ussat
De apostolische keten
De ontmoeting met de jonge broederschap

Wereld
Gadal – ‘Galaad’
Reis naar Nederland
De Orde van de Tempel – de Tempel van de Geest
De lijn van overdracht
God is liefde!
Het monument ‘Galaad’, een zichtbaar teken in de tijd
Het Musée Gadal
Op reis in Europa
Meesterwerk

Hemel
De weg der sterren
Bewaarder van het allerhoogste

Epiloog

Montsalvatge
Dankwoord

Register

Bron: ‘Plaatsen waar de geest waait – de Sabarthez als spiegel van de mensheid’ door Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

BEKIJK HET GESPREK TUSSEN MIRJAM DUIVENVOORDEN EN PETER HUIJS

DRIE BOEKJES CADEAU BIJ AANSCHAF VAN ‘PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT’ T/M 4 juni 2021