Actie tot en met 4 juni 2021: drie boekjes cadeau bij aanschaf van ‘Plaatsen waar de geest waait’

BESTEL HET DRUÏDISME VOOR € 6,50

BESTEL MONTRÉALP DE SOS DE GRAALBURCHT VOOR € 6,50

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT VOOR € 35,00

Wie het nieuwe boek Plaatsen waar de geest waait – de Sabarthez als spiegel van de mensheid van Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden bestelt via rozekruispers.com of koopt in Pentagram boekwinkel in Haarlem, ontvangt gratis de bovenstaande drie boekjes over thema’s die aansluiten bij het nieuwe boek. Deze actie loopt tot en met vrijdag 4 juni 2021. De twee uitgaven van A. Gadal kunnen ook los worden besteld. Het boekje Sabarthez is niet te koop.

  • Het druïdisme, A. Gadal. Dit boekje van 36 pagina’s begint met een verzameling van tientallen triaden die worden toegeschreven aan druïden: drievoudige wijsheidsspreuken van Keltische priesters uit de oudheid. Daarna volgen onder andere toelichtingen over het druïdisme, de wijsheid van de druïden en de betekenis die zij toekenden aan megalithische monumenten in verschillende configuraties.
  • Montrealp de Sos, de graalburcht, A. Gadal. Tegenover het Zuid-Franse dorp Vicdessos verheft zich een enorme rotsmassa die ooit één van de machtigste kastelen van het land van de Tarusken droeg. Van dat kasteel, de graalburcht Montréalp de Sos, gelegen op 1250 meter hoogte, resten ons nog slechts wat ruïnes alsmede een wonderlijke grot. Het boekje bevat onder andere de Nederlandse tekst van de diepzinnige graallegende van Sir Percivale van Tennyson.
  • Sabarthez. Sinds 1956 zijn er in Ussat-Les-Bains in Zuid-Frankrijk vele conferenties georganiseerd voor leden en leerlingen van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Bij de meeste conferenties werd aan de deelnemers een brochure beschikbaar gesteld van 32 pagina’s met onder andere beschrijvingen van grotten in de omgeving van Ussat die verband houden met de katharen, waaronder de grot Lombrives, De tekst is helaas niet in het Nederlands, maar in het Duits en het Frans. Het boekje bevat 32 zwart-wit-foto’s en meerdere tekeningen.

BESTEL HET DRUÏDISME VOOR € 6,50

BESTEL MONTRÉALP DE SOS DE GRAALBURCHT VOOR € 6,50

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT VOOR € 35,00

LEES MEER OVER BOEKEN VAN OF OVER ANTOINE GADAL