21 Transfiguratie nu! De slaap wordt de nuchterheid van de ziel

 

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 21
De slaap wordt de nuchterheid van de ziel
27 mei 2023

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

In de Upanishads lezen we: 

‘Na zich vermeid te hebben in de waaktoestand van de ziel, en goed en kwaad te hebben gezien, haast hij zich naar de plaats van intree en begin, naar het droomleven terug.

Zoals een adelaar, na in de ruimte te hebben rondgezworven, moe wordt, zijn vleugels toevouwt en naar zijn nest terugzinkt, zo haast zich ook het wezen van de ziel naar die staat terug, waar hij, in slaap, niet langer meer begeerten voedt, noch dromen ziet.’

Het is zeker dat de zielvolle mens, die zich in volle zelfovergave aan het Levende Lichaam van de Gnosis wijdt, een groot deel van de nacht mag doorbrengen in het nieuwe astrale veld dat is, zijn hoogste wereld. Dit bijzondere veld is opgebouwd en wordt onderhouden door hen die het pad naar het Licht gaan.

In de sereniteit van dit veld doet de zielemens kracht en kennis op om zijn weg te gaan en zijn taak te verrichten, wanneer hij na enige uren weer terug zal moeten keren naar het zo begoochelingsvolle leven in de wereld, gehuld en gevangen in zijn natuurgeboren mantel.

De bedoeling van het nachtelijke verblijf van de ziel in het nieuwe astrale veld is: de grote begoocheling en verwarring van de komende uren in het waaklichaam geheel en al te leren kennen en dus volkomen objectief te kunnen bestuderen, zodat zij er niet meer door geslachtofferd zal worden.

Aldus worden voor de zielgeborene de levensverhoudingen totaal omgewend: tot waakleven wordt voor hem de nuchterheid van de ziel, het wakker zijn van de ziel, terwijl de dagelijkse gang in het lichaam hem tot een droomleven wordt.

Uit: Transfiguratie
Hoofdstuk: De slaap des lichaams

Als je goed kan slapen is dat een grote zegen. Maar als die slaap dan ook nog eens de nuchterheid van de ziel wordt, dan wordt deze zegen nog veel groter. Wat betekent dat eigenlijk dat ‘de slaap de nuchterheid van de ziel wordt’?

Als je werkelijk in je dagleven het pad naar het Licht bewandelt en steeds probeert gericht te zijn en te blijven op het Licht, ondanks al je bezigheden overdag, dan zal je ’s nachts getrokken worden naar het nieuw astrale veld. Het veld dat opgebouwd en onderhouden wordt door allen die het pad naar het Licht bewandelen. Dit is een veld waar je ondergedompeld wordt in reine astrale krachten en waar je door gelaafd wordt.

Door deze onderdompeling ben je ook weer beter bestand tegen alle dagelijkse beslommeringen en kun je je gerichtheid op het Licht beter vasthouden. Het geeft je de kracht om het leven met zijn ups en downs aan te kunnen en het zorgt er zelfs voor dat je je een blijer mens gaat voelen. Dit laatste voelt als een diepe innerlijke dankbaarheid waar geen woorden aan te geven zijn. Dat is het ware geluk. Het is het goud van de ziel, die zich verbonden weet met de geest. Zo wordt de slaap de nuchterheid van de ziel.


 BESTEL TRANSFIGURATIE