Citaten van Leonardo da Vinci

RESERVEER HET LEONARDO SYMPOSION IN ALKMAAR OP ZATERDAG 19 OKTOBER 2019

Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst. 

Als je alleen bent, heb je alleen maar met jezelf te maken; als er ook maar één iemand bij je is, dan behoor je nog maar half aan jezelf.

Als onze kennis heeft haar oorsprong in percepties.  

De mens een kleine wereld genoemd, bevat in zich alle algemene volmaaktheid van de hele wereld.

De ouden noemden de mens een kleine wereld, en het gebruik van deze term is zeker juist gekozen, omdat zijn lichaam analoog is aan de wereld.

De schilder heeft het universum in zijn denkgeest en in zijn handen. 

De waarheid is zo zuiver, dat zij zelfs kleine dingen edel kan maken.

De zon heeft nooit één schaduw gezien.

Een grote liefde ontstaat uit een diepgaande kennis van dat wat men liefheeft.

Een verstandig leerling vermeerdert de bekwaamheid van zijn leermeester. 

Er zijn drie soorten mensen: zij die zien, zij die zien nadat het hen is getoond en zij die niet zien. 

Ervaring is een gids die meer waard is dan woorden van anderen. 

Ga er van tijd tot tijd even tussenuit om je te ontspannen, want wanneer je terugkeert naar je werk zul je beter kunnen oordelen; door voortdurend aan het werk te blijven zal je beoordelingsvermogen aan kracht inboeten.

God is de ‘primum mobile’, de eerste beweegkracht.

Het edelste plezier is de vreugde van het begrijpen.

Het is eenvoudiger om in het begin ergens tegen te zijn, dan aan het einde. 

Het niets heeft geen centrum en zijn grenzen zijn het niets. 

Hij die op weg is naar een ster keert niet om.

Hij die toegang heeft tot de bron, gaat niet naar de waterkruik.

Hoe groter de man, des te dieper zijn liefde. 

Hoe meer men weet, hoe meer men liefheeft.

Ik ben dan wel niet in staat schrijvers aan te halen, zoals anderen, maar ik zal vertrouwen op een veel waardevoller iets: op ervaring.

Ik ontwaakte, alleen om te ontdekken dat de rest van de wereld nog slaapt. 

Ik zal alle mysteriën kennen als ik tot de bodem afdaal!

Kunst leeft van beperkingen en gaat dood aan vrijheid.

Leven zonder liefde is helemaal geen leven. 

Men kan alleen goed schrijven over iets dat men zelf heeft meegemaakt.

Men kan geen groter of kleiner meesterschap bezitten dan meesterschap over zichzelf.

Muziek is een voorstelling van onzichtbare dingen.

Niets is mooier, eenvoudiger en sneller dan de natuur: Niets mankeert aan haar vindingrijkheid en niets is er overtollig.

Om te vliegen ontbreekt mij slechts de ziel van een vogel.

Terwijl ik dacht dat ik bezig was te leren leven, was ik bezig te leren sterven. 

Verhouding is niet alleen waarneembaar in maten en getallen, maar ook in geluiden, gewichten, tijden en plaatsen en iedere kracht die er bestaat.

Wie deugd zaait, oogst waardering. 

Wij zijn allen ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot.

Zij die weinig denken, vergissen zich veel.

Zoals een welbestede dag een gelukkige slaap brengt, zo zal een welbesteed leven een gelukkige dood brengen.

LEES MEER OVER HET SYMPOSION ‘REIKEN NAAR DE EEUWIGHEID MET LEONARDO DA VINCI