Heilig is God, het laatste vers (73) van het eerste boek van het Corpus Hermeticum: Pymander

Heilig is God. In De Egyptische Oergnosis deel 1 staat aan het eind van het eerste boek uit het Corpus Hermeticum, Pymander, in vers 73 een lofzang tot God de Vader. De woorden van vers 73 worden letterlijk als lofzang aangekondigd. Wat is er dan mooier om deze lofzang ook echt te zingen? En daarom kan deze lofzang niet ontbreken als werkelijk klinkende muziek, als een werkelijke lof-zang. En deze lofzang geeft een indruk, een impressie, van de verte, de diepte en het oneindige van deze woorden.

Op de bovenstaande video zingt mezzo-sopraan Margareth Iping het muziekstuk dat gecomponeerd is door Ad de Jong op basis van de tekst die wordt toegeschreven aan Hermes Trismegistus. Zij wordt begeleid door Liesbeth Meurer (cello) en Ad de Jong (piano). De uitvoering vond plaats op het Egypte-symposion van Stichting Rozenkruis op zaterdag 22 juli 2019 Renova, het conferentiecentrum van De Internationale School van het Gouden Rozenkruis  in Bilthoven.   

Het laatste vers (73) van het eerste boek van het Corpus Hermeticum: Pymander

Heilig is God, de Vader der Universelen.
Heilig is God, Wiens wil zich voltrekt door middel van Zijn eigen machten.
Heilig is God, die gekend wil zijn en gekend is door hen die Hem toebehoren.

Heilig zijt Gij, die door het woord alles tot aanzijn hebt geroepen.
Heilig zijt Gij, naar wiens beeld de Al-Natuur geworden is.
Heilig zijt Gij, dien de natuur geenszins heeft geformeerd.
Heilig zijt Gij, machtiger dan alle machten.
Heilig zijt Gij, voortreffelijker dan al wat is.
Heilig zijt Gij, verheven boven alle lof

Aanvaard de reine offers, door het Woord gewekt in mijn ziel en mijn hart die zich richten tot U, O Onuitsprekelijke, O Onzegbare, wiens Naam slechts de stilte vermag te noemen.
Leen het oor aan mij die bid dat ik nimmer zal verbroken worden van de Gnosis, de Ware Kennis die aan mijn kernwezen eigen is.

Neig U tot mij en vervul mij met Uw kracht:
ik zal met deze Genade het Licht brengen aan hen van mijn ras die in onwetendheid verkeren, mijn broederen, Uw zonen.
Ja, ik geloof en betuig met mijn bloed: ik ga tot het Leven en het Licht.
Zijt geprezen, O Vader, Uw mens wil mét U heiligmaken, waartoe Gij hem alle macht gegeven hebt.

Bron van de liedtekst: De Egyptische Oergnosis deel 1 door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE EGYPISCHE OERGNOSIS DEEL 1