Open zomerconferentie in juli 2019 in Haarlem: het ontwaken van de ziel in tijden van versnelling en verandering

DOWNLOAD DE NEDERLANDSE BROCHURE ALS PDF

DOWNLOAD THE ENGLISH BROCHURE AS PDF

De School van het Gouden Rozenkruis organiseert van vrijdagavond 12 juli t/m zondagmiddag 14 juli een Open Summer Conference 2019 in het J. van Rijckenborghcentrum in Haarlem, Zakstraat 6. Iedereen is van harte welkom om geheel of gedeeltelijk deel te nemen. De voertaal is Engels omdat de doelgroep primair bestaat uit belangstellenden uit het buitenland die in hun zomervakantie naar Nederland komen om nader kennis te maken met het Gouden Rozenkruis. Belangstellenden uit Nederland zijn ook van harte welkom op deze conferentie. Van de verschillende programma-onderdelen wordt een Nederlandse vertaling verzorgd. Alle deelnemers dienen zelf hun overnachtingen te regelen. Het programma zal voornamelijk in de Engelse taal worden verzorgd.

VRIJDAGAVOND 12 JULI

18.00 Ontvangst met maaltijd
19.30 Lezing ‘Integratie van het innerlijke in het dagelijkse leven’
21.00 Tempelbezoek ‘De symboliek van de tempel’
21.30 Einde van het programma

ZATERDAG 13 JULI

9.30 Welkom met koffie en thee
10.30 Tempeldienst ‘Van reïncarnatie naar transfiguratie’
11.30 Uitwisseling in klein verband over hetgeen overgedragen is
12.30 Lunch
13.15 Aankondiging middagprogramma en met elkaar op stap

KEUZEPROGRAMMA ZATERDAGMIDDAG 13 JULI 2019 (EXCURSIES)

1. bezoek Embassy of the Free Mind en doe mee met de rondleiding ‘Oude Boek’ (€ 30,-)
2. bezoek Haarlemse hofjes tijdens een stadswandeling (€ 10,-)
3. bezoek Rijksmuseum en gesprek met Rembrandt-kenner (€ 20,-)

ZONDAG 14 JULI:

9.30 Welkom met koffie en thee
10.30 Lezing ‘Van zelfkennis naar een nieuwe levenshouding’
12.00 Bezoek Pentagram boekwinkel
12.30 Lunch
14.00 Afsluiting in de tempel ‘Van verlangen naar vervulling’

KOSTEN

Conferentie van 12-14 juli 2019 w € 50,-
U kunt ook één conferentiedag mee maken.
Kosten per dag € 25,- Zaterdagmiddag-programma apart betalen;
kosten volgen later via website https://www.rozenkruis.nl/soul

INSCHRIJVEN: www.rozenkruis.nl/soul of info@rozenkruis.nl

Daarbij graag ook kenbaar maken welke dagdelen of welk programma op zaterdagmiddag gevolgd wordt. U zorgt zelf voor uw overnachtingen.

LEZING VRIJDAGAVOND 19.30
INTEGRATIE VAN HET INNERLIJKE IN HET DAGELIJKSE LEVEN

Het dagelijkse leven gaat meestal over de interactie met onze omgeving. Wij reageren op anderen en anderen reageren op ons. Met ons lichaam en onze zintuigen maken we deel uit van het wereldwijde web. We voeden het en het voedt ons. Hoe werkt deze wet van oorzaak en gevolg in ons leven? Wat doet het met onze persoonlijkheid? Herkennen wij zaken met ons lichaam, onze geest of onze ziel? Hoe worden wij ons bewust van het eeuwige?

TEMPELBEZOEK VRIJDAGAVOND 21.00
DE SYMBOLIEK VAN DE TEMPEL

De tempels van het Gouden Rozenkruis zijn wit, stil en ruim. Het zijn geen plaatsen van samenkomst zonder meer. Ze stellen deelnemers aan tempeldiensten in staat de innerlijke tempel te bouwen. Het zijn ruimtes van licht en kracht. Iets hiervan willen wij u laten ervaren. Wij zullen spreken over: De tempel als vrijplaats, de tempel als werkplaats. U bent van harte welkom in het hart van het J. van Rijckenborgh-centrum.

TEMPELDIENST ZATERDAGOCHTEND 10.30
VAN REÏNCARNATIE NAAR TRANSFIGURATIE

De ziel is een machtig instrument. Zij is door de wijsheidsscholen van alle eeuwen bejubeld. En wat is zij voor de rozenkruisers? Zij is alles! Zij is de middelaar tussen geest en stof. Zij maakt het mogelijk om weer één te worden met God.

LEZING ZONDAGOCHTEND 10.30
VAN ZELFKENNIS NAAR EEN NIEUWE LEVENSHOUDING

Al in de oudheid werden leerlingen van mysteriescholen gewezen op het grote belang van zelfkennis op het pad naar ware menswording. Dat inzicht is universeel en wordt daarom altijd uitgedragen in authentieke spirituele stromingen. Hoe voorkom je dat je verzandt in navelstaren? Waarom maakt Helena Blavatsky onderscheid tussen het zelf, het Zelf en het ZELF? Wat kun je doen om de bron van bevrijdende kennis, liefde en daadkracht in jezelf te laten stromen?

AFSLUITING IN DE TEMPEL ZONDAGMIDDAG 14.00
VAN VERLANGEN NAAR VERVULLING

In de slotbijeenkomst van de tempel van het Gouden Rozenkruis willen wij ingaan op het begrip liefde. Ergens voelen we wel aan: liefde is een mind-blowing kracht. Als een stille nooit aflatende stroom is zij aanwezig in de wereld. Haar macht is bovenmenselijk. Zij opent ieders hart, zij voedt ons en maakt heel wat verbroken was. Zij zet alles in een ander licht en laat ons nieuwe mogelijkheden zien. Daarbij is zij altijd dezelfde. Zij stelt geen voorwaarden en doet zich voor in elk mens en in elke situatie. Wat is toch het wezen van deze onvoorstelbare kracht?
En welke sleutel reikt zij ons aan voor een vervullend, gelukkig leven?

AANBEVOLEN BOEK: MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *