Maayke Stobbe over de Bijbel in Logon 2020-2

BESTEL DE NAARDENSE BIJBEL

Het bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament met daarin verhalen, psalmen, spreuken, profetieën en brieven. Delen zijn vertaald, veranderd, er is in geknipt en geplakt en er bestaan veel verschillende versies van, van kinderbijbels tot een Bijbel waarin de nadruk ligt op de natuur of de rol van de vrouw. Dan zijn er ook nog de verschillende vertalingen, vanuit het Grieks of het Hebreeuws, die oud of nieuwer zijn. Daarbij nog de keuzes die de vertalers gemaakt hebben om woorden en hun betekenis zo goed mogelijk weer te geven. Veel verschillende personen en geschriften hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Bijbel, en eigenlijk heeft elke Bijbel zijn eigen auteurs/vertalers.

Beginzin

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. (De Statenvertaling uit 1614)

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God: er moet licht komen. En er kwam licht. (De Bijbel in gewone taal uit 2014)

Redenen om dit boek niet te lezen

Het is een dik boek, het is soms saai (zoals de opsomming van de afstammelingen van Abraham) en soms onbegrijpelijk (tenzij je meer weet over de achtergronden van een hoofdstuk en er goede uitleg bij hebt, dan is het heel interessant).

Redenen om dit boek wel te lezen

Het bevat ontzettend veel verhalen die op vrijwel alle kunst en cultuur uit het Westen invloed hebben (gehad). Je snapt dus eindelijk wat die herder in dat ene schilderij in het Rijksmuseum betekent. Je weet een heleboel over de geschiedenis van Europa en het Midden-Oosten. Je kunt zeggen dat je het hebt uitgelezen, terwijl de Bijbel het boek is dat het minst uitgelezen en het meest verkocht is. Dat is best een prestatie. Je kunt je je hele leven bezighouden met het lezen en interpreteren van de Bijbel en dus heb je maar een boek nodig in je boekenkast.

Mooiste zin

‘En ze zullen níet zeggen: zie hier, of: daar, want zie, het koninkrijk Gods is in uw midden.’ (Luc.17:21, Naardense Bijbel)

Bron: Logon 2020 nummer 2

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING