Het fantoomzelf – over manipulatie, controle en de weg naar vrijheid – boek van David Icke

BESTEL HET FANTOOMZELF

Steeds meer mensen vragen zich af wat er gaande is in de wereld, en waar het nu precies om gaat in het ‘leven’. Een groeiend aantal mensen heeft een ongemakkelijk gevoel over de richting die de maatschappij op gaat, zonder precies te weten waarom. Er is iets gaande, maar wat?
David Icke is al meer dan 25 jaar bezig met het ontrafelen van dat ‘wat’ – en tevens door wie, waarom en hoe. In Het fantoomzelf neemt hij de lezer mee naar de schaduwwereld van het ongeziene, om het grote verhaal openbaar te maken achter wat zich in het dagelijks leven van iedereen aan het ontvouwen is. Wie of wat legt de aard van dit ‘dagelijks leven’ aan ons op? Wie of wat is wereldwijd bezig de samenleving een donker pad op te sturen van 24 uur per dag toezicht, controle en onderdrukking? En waarom? David Icke beantwoordt deze vragen op kristalheldere wijze en onthult hoe de werkelijkheid waarvan wij denken dat hij zo ‘echt’ is, in feite een virtuele simulatie is die onder controle staat van een verborgen macht. Een macht die de mensheid heeft weten te manipuleren om slaaf te worden van een gedownloade schijnperceptie van zichzelf, de wereld en de werkelijkheid.

Steeds weer blijkt de waarheid het omgekeerde te zijn van wat ons is geleerd. Als je de wereld onderzoekt en de raadsels van het leven probeert te doorgronden, dan blijkt het in het algemeen een handige methode te zijn om alles wat je ooit verteld is om te draaien. Er zullen gevallen zijn waar deze methode niet op van toepassing is, maar op meer, veel meer wel. Ik ben nu zo’n 25 jaar bezig met het blootleggen van het bedrog en de leugens die ‘het Systeem’ verkoopt als ‘waarheid’, en de essentie van mijn werk is om in bijna alle facetten van het leven de door ons waargenomen en geaccepteerde ‘werkelijkheid’ op zijn kop te zetten.

Het Systeem is een constructie van misleiding en controle, gecreëerd door een verborgen kracht die ik later in detail zal benoemen. Voor nu zal ik het de verborgen kracht of Verborgen hand noemen, die achter allerlei gebeurtenissen zit die aan de oppervlakte willekeurig en zonder verband lijken plaats te vinden.[…]

Cruciaal voor een grootschalige langdurige controle over de bevolking is het geloof in een nepzelf – het fantoomzelf. Wat je denkt dat je bent, ben jij helemaal niet. Het is maar een ‘jij’ die gemanipuleerd en geprogrammeerd bent te geloven dat je dat bent, in het belang van een wereldwijde gevangenisstaat. Pas wanneer je los van het fantoomzelf begint te komen, kun je zien dat zelfs de Aarde een gevangenis is. Het fantoomzelf is een constructie, een verzinsel van gemanipuleerde perceptie. De basis van de menselijke onderdrukking is het geloof dat je het ‘fantoomzelf’ bent. Daarvandaan komt al het andere.

Definities van het begrip ‘fantoom’ bevatten de essentie van het fantoomzelf: ‘Iets dat ogenschijnlijk wordt gezien, gehoord of gevoeld zonder dat het een fysieke realiteit heeft’; een beeld dat alleen in de geest verschijnt, een illusie; ‘Fictief of niet bestaand, vaak bedoeld om te misleiden’; ‘geïnterpreteerd wordend als echt, terwijl het illusionair is’.

Het fantoomzelf is een gedownloade ik-identiteit van je naam, ras, cultuur, religieus of wetenschappelijk geloofssysteem, familiegeschiedenis, levensverhaal en de ‘opvoedkundige’ en mediaversies van zo ongeveer alles. De perceptie- en informatiebronnen bepalen de opvattingen die mensen over zichzelf hebben. Ze focussen de aandacht van de mensen vrijwel geheel op de vijf zintuigen, waardoor we afgesloten blijven van het inzicht, het weten en het grote bewustzijn van het Oneindig zoekt voorbij het lichaam, wat kan zien en begrijpen wat het fantoomzelf niet kan.   

Het Oneindig Zelf communiceert met ons via intuïtie en weten, een staat van bewustzijn voorbij gedachten en ingesnoerde percepties van de vijf zintuigen. Als we de verbinding met het Oneindig Zelf verliezen, raken we geïsoleerd in het fantoomzelf en dan is onze enige bron van informatie en inzicht, om greep te krijgen op het leven en de wereld, het Systeem in de vorm van ‘scholing’, media, wetenschap en andere instellingen van diepgaand beheerste vijfzintuiglijke werkelijkheid. 

We zijn bedoeld om in verbinding te zijn met het Oneindig Zelf, om in de wereld te staan, maar niet geheel van de wereld te zijn wat betreft onze perceptie van de werkelijkheid. De overgrote meerderheid wordt echter naar een geïsoleerde bel van bewustzijn en zelfidentiteit gemanipuleerd – het fantoomzelf. Daar eenmaal in, leven ze vanuit een nepidentiteit die hen sterk in een gevangenisperceptie houdt van ‘dat kan ik niet’ en ‘het kleine ikje’, een begrenzing die een leven lang duurt. Wanneer we in verbinding blijven met ons Oneindig Zelf, zien we de wereld voor wat deze is.  Wanneer we de verbinding verliezen, zien we de wereld zoals ons verteld wordt dat deze is. […]

De mensheid is aan het verdrinken in verwarring, verbijstering en chaos omdat het de ware aard van de wereld niet begrijpt, hoe we ermee acteren, en met elkaar, en dat we onze eigen realiteit creëren, of we dat nu leuk vinden of niet. Grappig dat de meeste kinderen op jonge leeftijd leren over water omdat dit essentieel gevonden wordt, terwijl ze hun hele leven kunnen leven zonder veel na te denken over de werklijkheid zelf. Daarmee dragen ze hun overtuigingen en percepties over aan het fantoomzelf, ze gaan slaapwandelend door het leven, denkend dat ze klaarwakker zijn, en kijken door geblinddoekte ogen terwijl ze denken dat ze kunnen zien. 

Slaapwandelen is een toepasselijke term omdat het fantoomzelf in het onderbewustzijn leeft en het bewuster gedrag dicteert, met reacties en percepties waarvan de bewuste geest ten onrechte denkt dat hij die tot stand brengt. Alle ervaringen, wat mag en wat niet mag, regels, wetten en programmeringen van onze realiteit door het Systeem worden geabsorbeerd door het onderbewuste om de nep-identiteit die ik het fantoomzelf noem, te construeren. 

De bewuste geest is zich maar van heel weinig bewust, terwijl het onderbewuste alles absorbeert. Subliminale reclames en boodschappen hebben het onderbewuste als doelwit, die ze vervolgens doorfiltert naar de bewuste geest in de vorm van ‘ik ga dit doen’ of ‘ik ga kopen’. Subliminaal  houdt in ‘onder de drempel’ (onder de drempel van de bewuste geest) en meer dan 99 procent van de informatie die we ontvangen gaat rechtstreeks naar het onderbewuste – het thuis van het fantoomzelf. Ons onderbewuste communiceert via symboliek, onze dromen zijn dan ook vrijwel altijd symbolisch en zelden letterlijk. Het Systeem heeft zijn eigen symbolentaal die ik nog zal uitleggen, want het probeert perceptie te programmeren via onze onderbewuste geest.[…]

Fantoomzelven worden geprogrammeerd om andere fantoomzelven te programmeren. Kinderen komen deze realiteit binnen met het potentieel om uitdrukking te geven aan het ruime bewustzijn van het Oneindig Zelf, maar onmiddellijk gaan geprogrammeerde programmeurs aan het werk in de vorm van de ouders die hun fantoompercepties uploaden naar hun kinderen. Meestal gebeurt dat vanuit veronderstelde goede bedoelingen, maar goed voor wie? Voor het fantoomzelf.

Op die manier programmeren de fantoomzelven van de ene generatie de fantoomzelven van degenen die hen opvolgen. Het is een eeuwig doorgaande programmeringsmachine (het Systeem) en degenen die gevangen zitten in zijn illusie, geloven dat ze hun eigen denken en hun eigen percepties vormen, terwijl dat steevast niet zo is. Hun overtuigingen en percepties zijn, wanneer ontleed en de bron ervan opgespoord, louter een herhaling van wat ze van iemand anders hebben gehoord, bijvoorbeeld een docent, nieuwslezer, politicus, wetenschapper of arts. En wat zijn deze mensen meer dan ook fantoomzelven die geprogrammeerd zijn door het Systeem, enzovoort, enzovoort?

Het Systeem spreekt en zijn volgzame programma’s herhalen het generatie na generatie. Vanuit die collectieve herhaling ontstaat een wereld van ‘weet je dat niet, dat weet iedereen toch?’. Maar ze weten het niet. Wat mensen denken dat ze weten omdat iedereen dat hun verteld heeft, moet niet worden verward met hoe dingen echt zijn. Deze verwarring geldt echter als de norm, door de manier waarop de maatschappij – de collectieve menselijke geest – gekaapt, gemanipuleerd en gestructureerd is om de leugen te downloaden. Een download die duidelijk zichtbaar is voor degenen die ogen hebben om mee te zien en een geest die het programma verwerpt en daarmee de bijbehorende nevel laat optrekken. […]

De binnenkomst in het Systeem wordt geboorte genoemd, de uitgang wordt dood genoemd, en het middendeel staat meestal bekend onder de schuilnaam ‘menselijk leven’. De opleidingsschijnvertoning is cruciaal om te zorgen voor een levenslange volgzaamheid van lichaam en geest en voor de ontwikkeling en vorming van het fantoomzelf . Dat is weinig meer dan een smalle bandbreedte van het potentiële bewustzijn, dat alles door de begrensde filter van de vijf zintuigen waarneemt. 

De werkelijkheid van het fantoomzelf bestaat grotendeels wat het kan aanraken, proeven, horen, zien en ruiken. Die ‘gewaarwordingen’ zijn illusionaire constructies van een geprogrammeerd brein, zoals ik nog zal uitleggen. Maar het systeem wil niet dat je dat weet. Het wil dat je zijn belangen dient door de vijfzintuiglijke ‘fysieke’ illusie als de ‘werkelijke wereld’ te ervaren en de oneindige werkelijkheid als een verzinsel van een misleid voorstellingsvermogen, terwijl het tegenovergestelde het geval is. Weer die omkering, die omdraaiing. Scholing is daarom gericht op het bevorderen van een geloof in een puur ‘fysieke’ werkelijkheid, want zo’n overtuiging houd je perceptie binnen een vijfzintuiglijke dienstbaarheid en houdt de deur dicht naar het Oneindig Zelf voorbij het programma. 

De academische wereld, als product en creatie van het Systeem, volgt en bevordert het spoorboekje van de reguliere wetenschap en de geneeskunde, die weer blind worden herhaald en gepromoot door de reguliere media. Alles wat ‘regulier’ is, is in feite een vertegenwoordiger en ‘voertuig’ van het Systeem – daarom is het regulier. 

De meesten die op het veelzijdige reguliere vlak werkzaam zijn, hebben er geen idee van dat ze vertegenwoordigers van een schijnvertoning zijn, omdat ze zelf door dezelfde reguliere opleidingsmachine zijn gegaan en geprogrammeerd zijn door hetzelfde reguliere wat-dan-ook, tot op het punt waarop ze ook zelf dienaren van de schijnvertoning zijn geworden en daarin geloven – oftewel die zij ervaren als de ‘echte wereld’. Iedereen die de schijnvertoning aanvecht en blootlegt mag per definitie niet worden geaccepteerd in de ‘echte wereld’, zij worden het doelwit van ridiculisatie, afwijzing en minachting vanuit een reflexbeweging. 

VERBORGEN AGENDA

In de maatschappij is er een verborgen machtsstructuur die de Archonten en hun hybriden willen opleggen. […] ‘Globalisering’ is de archontische agenda die in het openbaar zichtbaar is, maar zonder mensen over de benodigde achtergrondinformatie beschikken om dat te kunnen zien – tot nu toe. Om het mogelijk te maken dat de enkelen een alsmaar groeiende controle over de velen kunnen uitoefenen, moet voortdurend de besluitvorming gecentraliseerd worden. en hoe meer je de macht centraliseert, hoe meer aandacht je hebt om nog sneller te centraliseren. […]

Bewust vormgegeven terroristische aanslagen, een systematisch aangewakkerde angst voor terroristische aanslagen en de verbolgenheid bij degenen wiens land is verwoest door archontische psychopaten, verschaffen alle de bedoelde voorwendselen om basisvrijheden weg te kunnen nemen en zo ‘de bevolking te beschermen tegen terroristen’ en de politiestaat verder te laten groeien. Dat gaat steeds sneller op een megaschaal, met steeds weer nieuwe technologieën die worden ingevoerd voor een gezichtsscan, oogscan, vingerscan, allesscan, en het vastleggen van alle communicatie per email, sociale media, smartphone en via camera’s in smarttv’s (de teleschermen die door Orwell werden beschreven in zijn boek ‘1984’). 

VOORBIJ HET FANTOOM

Alles staat of valt met het ontwaken naar het superbewustzijn. Zonder dat kan er niets veranderen en zal de archontische overname doorgaan tot zijn voltooiing is bereikt, tenzij het fantoomzelf geïdentificeerd en aangepakt wordt. De mensheid en de maatschappij zijn waar ze zijn doordat ze niet in hun superbewustzijn zitten. Je zult niks veranderen als die oorzaak intact blijft. 

Ik zie de alternatieve media mensen vertellen dat ze ‘wakker moeten worden’, maar meestal bedoelen zij een ander soort wakker worden. Zij hebben het dan over het wakker worden om de manipulaties achter gebeurtenissen in de wereld te zien, en hoewel dat welkom zou zijn, zal dat op zichzelf niets van betekenis veranderen. 

Je hoeft maar te kijken naar de haat, vijandigheid, arrogantie en egoïstische aard van zovelen in de alternatieve media, die weliswaar zijn ontwaakt uit de vijfzintuiglijke manipulatie maar niet naar hun ware zelf. Superbewustzijn gedraagt zich niet op die manier en het is heel goed mogelijk om kennis te hebben van wereldwijde manipulatie en toch fantoomzelf te blijven die gevangen zit in de frequentiecel van het Archontenvirus. Zij kunnen niet ontsnappen via hun hoofd, wat voor iedereen geldt. Want dat kan alleen via het hart – de poort naar het superbewustzijn. 

‘De koppen bij elkaar steken’ om een oplossing uit te werken voor de wereldwijde onderdrukking en waanzin zal ons nergens brengen. Dan proberen we de gekte op te lossen vanuit de gekte en dan is het resultaat een andere versie van gekte. Er wordt gezegd dat we moeten strijden tegen de onderdrukking, strijden voor rechtvaardigheid, strijden omdat het hoofd alleen dat maar kan zien als reactie op zijn angst. Ofwel dat, of wegvluchten, zoals in vechten of vluchten. Maar ik wil niet vechten of vluchten. Ik wil veranderen. Strijd verandert niets in een wereld die gebaseerd is op strijd op elk niveau, van oorlog tot persoonlijke relaties. Strijd heeft ons hier gebracht en zal ons hier niet uit krijgen. 

We hoeven niet te vechten of te vluchten. Wat nodig is, is ons herinneren. Of, meer dan dat, we dienen ons te verbinden met de Oneindigheid binnen in ons, die zich niet hoeft te herinneren omdat het weet en dat uitdrukt in wat we zeggen en doen. Als mensen vragen wat we kunnen doen en wat de ‘oplossingen’ zijn, dan bedoelen ze hoe we kunnen handelen, maar wat we doen komt voort uit en percepties en percepties komen voort uit onze staat van bewustzijn.

Oplossingen vanuit het fantoomzelf zijn nooit oplossingen. Dat zijn hooguit time-outs totdat het volgende probleem zich aandient als voortvloeisel van de vorige ‘oplossing’. Zulke oplossingen zijn evengoed een vorm van ‘bestrijden’ waarbij de problemen weer terug zullen komen voor een volgende ronde. Einstein heeft gezegd dat het onmogelijk is om problemen op te lossen vanuit hetzelfde niveau van bewustzijn van waaruit ze voortkwamen. 

Waar komen problemen vandaan? Zij komen van ons vandaan, en dat kan niet anders wanneer we de informatie wanneer we informatie via filter van onze perceptie decoderen naar een holografische manifestatie. Wij creëren via onze percepties. In een kwantumuniversum bestaat niet zoiets as dingen die per ongeluk gebeuren, er zijn alleen maar mogelijkheden en waarschijnlijkheden die gemanifesteerd worden via onze perceptie .

De kwestie is niet wie de problemen creëert. Dat doen wij. De kwestie is wat onze perceptie dicteert, wat vervolgens bepaalt welke moeilijkheden en waarschijnlijkheden naar de werkelijkheid worden gemanifesteerd. Is het het door het virus geprogrammeerde fantoom, of het superbewustzijn? Problemen zijn de specialiteit van het fantoomzelf en kunnen alleen ongedaan worden gemaakt door het Oneindig Zelf. 

Ik zag ergens een citaat dat luidde dat alles verandert wanneer je je eigen frequentie begint uit te zenden in plaats van de frequenties om je heen te absorberen, wanneer jouw intentie zich op het universum afdrukt in plaats van dat je een afdruk vanuit het bestaan ontvangt. Hier hebben we de crux van alles, de splitsing in de weg, de ultieme keuze en de route naar gevangenis of paradijs. Als het citaat spreekt over het ontvangen van een afdruk uit het bestaan, zou ik zeggen een afdruk vanuit het Archontenvirus. Dat is wat het fantoomzelf doet als manifestatie van de archontische Matrix. 

Verruim je bewustzijn en identiteit tot voorbij het fantoom naar het superbewustzijn, en je zult je eigen frequentie beginnen uit te zenden en jouw intentie gaan afdrukken op het universum in plaats van de ingebrachte archontische intentie. Dan plaatsen we onszelf op het kosmische internet in plaats van dat we worden geplaatst. Giordano Bruno zei: ‘Het goddelijke licht is altijd in de mens aanwezig, zich presenterend aan de zintuigen en het bevattingsvermogen, maar de mens werwerpt het’. We hebben altijd de keuze daarmee op te houden. 

Aan mensen met een superbewustzijn hoeven geen oplossingen te worden verteld. Die weten intuïtief vanuit hun eigen ruimere bewustzijn, en brengen ze instinctief al in de praktijk, vanuit hun betrokkenheid om er iets in te betekenen. Gandhi wist wat er nodig was:

‘Je steunt een kwaadaardig systeem het meest door zijn instructies en besluiten te gehoorzamen. Een kwaadaardig systeem verdient nooit een dergelijke vorm van trouw. Trouw hieraan zijn betekent deelname aan zijn kwaadaardigheid. Een goed mens zal een kwaadaardig systeem weerstaan vanuit zijn of haar ziel.’

Het superbewustzijn bevindt zich voorbij de Matrix en daarmee voorbij het domein van angst. Zonder angst hebben de Archonten geen macht. Hun macht is alleen maar de macht die we hun geven uit angst om dat niet te doen. […]

Toen ik mijn bewuste reis begon werd mij verteld dat er een frequentieverandering aan zat te komen die de mensheid zou doen ontwaken, en nu kan ik het effect daarvan zien. Open je hart, en synchroniciteit, ‘toeval’ en intuïtief weten zullen je gids zijn. Als het hart en dus het superbewustzijn op die manier de perceptie leiden, lost het fantoomzelf op omdat zijn programma’s dan verwijderd worden. En als die programma’s verdwijnen, verdwijnt ook de archontische wereld waarvoor ze ontworpen zijn om die te creëren en op te leggen. Wat er dan overblijft is liefde in de Oneindige betekenis. Niet de liefde waar de mensheid in gemanipuleerd is te geloven dat het liefde is. Een liefde die alwetend, alles-verzorgend en alles-zijnd is, met holografische expressies in de vorm van vreugde, vriendelijkheid, empathie, compassie en een viering van het leven zelf. […]

Ik heb in dit boek beschreven hoe de zichtbare wereld gecreëerd en gemanipuleerd wordt vanuit het niet-zichtbare. Het heeft geen zin om het zichtbare te veranderen binnen het zichtbare. Dan probeer je het symptoom te veranderen zonder dat je de oorzaak aanpakt. De antwoorden liggen niet in het zichtbare, hoewel vele alternatieve media ons de antwoorden daar willen laten zoeken. Ze liggen niet daar, de antwoorden liggen in het niet-zichtbare, in ons hart. 

Dat is de eeuwenoude kennis of het weten dat tot uitdrukking is gebracht door mensen die het superbewustzijn hebben bereikt in de loop van – wat wij noemen – de tijd. De gnostici die verantwoordelijk waren voor de Nag Hammadi-teksten zijn daar een voorbeeld van. Zij waren ervan overtuigd dat gnosis, ofwel geheime kennis, voortkwam uit een intuïtief weten en dat niet God het ‘materiële’ universum creëerde , maar een nep ‘god’ of Demiurg. 

De mensen waren sprankjes of druppels van hetzelfde wezen als ‘God’, maar raakten verstrikt in hun lichamen, waar ze uiteindelijk weer uit zullen ontsnappen. De ‘val van de mens’ was de val naar de ‘materie’. De mensheid werd ontwetend over zijn ware aard, maar de gnostici zeiden dat ‘God’ uitstralingen van zichzelf uitzendt om ‘de goddelijke vonken van Spirit’ hun ware identiteit te tonen. Verlossing komt voort uit kennis – zelfkennis of kennis van het zelf. Ik zeg hetzelfde in andere bewoordingen en in de context van de wereld van nu. 

Mensen zijn expressies van Oneindig Bewustzijn, maar hun percepties werden gekaapt en naar een staat van lage frequenties getrokken via laagfrequente overtuigingen, emoties en opvattingen. Ze zijn gevangen door de percepties van het fantoomzelf (‘gevangen in hun lichamen’) en zijn hun ware aard vergeten. De ontsnapping hieraan gaat via een herverbinding met het Oneindig Zelf of superbewustzijn, wat de frequentie (het bewustzijnsniveau) omhoog brengt en de mensen ‘naar huis’ brengt.

Bron: ‘Het fantoomzelf’ door David Icke

 

BESTEL HET FANTOOMZELF