Wie was Levi Dowling, auteur van onder andere het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus

In antwoord op verzoeken van vele vrienden van Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus om enkele inlichtingen omtrent de overbrenger van de boek, geven wij u hierbij een korte schets. Het was zijn innige wens, dat iedereen de boodschap zou ontvangen, ongeacht de boodschapper. 

LEVI (Levi H. Dowling) werd op vrijdagmorgen 18 mei 1844 te Belleville, Ohio, geboren. Zijn vader, Schots-Wales van afkomst, was een pionier prediker onder de discipelen van Christus. 

Levi was altijd een onderzoeker van de diepere dingen des levens. Op dertienjarige leeftijd nam hij in zijn eerste openbare debat, de tegenpartij op tegen een presbyteriaanse oudere broeder, in diens rede over ‘De eeuwige voerdoemenis van de goddelozen’.

Hij begon te preken op de leeftijd vna 16 jaar en op achttienjarige leeftijd was hij predikant van een kleine kerk. Op de leeftijd van twintig jaar ging hij als aalmoezenier in het leger van de Verenigde Staten en diende in deze functie tot het einde van de burgeroorlog. 

In 1866-1867 was hij student aan de Northwestern Christian University te Indianapolis, Indiaana. Het volgende jaar begon hij met het publiceren van zondagschool-literatuur, met het uitgeven van zondagschool-lesbladen, liederenbundels en een zondagschoolblad voor kinderen. 

Veel van zijn tijd werd besteed aan het werk van de geheelonthouding. Hij was in het bezit van academische graden van twee medische colleges en praktiseerde als medicus verscheidene jaren. Tenslotte trok hij zich uit het medische beroep terug om zijn literair werk te hervatten. 

Reeds vroeg in zijn leven, toen hij nog maar een jongen was, had hij een visioen, waarin hem werd gezegd , dat hij ‘een witte stad’ moest bouwen. Dit visioen werd met tussenpozen van jaren , driemaal herhaald. Het bouwen van de ‘Witte Stad’ was ‘Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus’, datin 1908 werd gepubliceerd.  Dit boek werd in de vroege morgenuren tussen twee en zes – de absolute ‘rustige uren’ – overgebracht. 

Levi vertrok uit het aarde-leven op 13 augustus 1911.

Bron: Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus door Levi

1 thought on “Wie was Levi Dowling, auteur van onder andere het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus

  1. John

    Ik kan me dit inzichtelijk boek goed herinneren hoewel het alweer meer dan 30 jaar geleden was dat ik het las . Het heeft mij de kennis ingegeven dat Jezus … de Christus uitdraagt . Jezus van Nazareth werd verenigd met de Christus, de hoogste Wet die , geconfronteerd met de drempels van menselijke liefde, ons verleid tot het opheffen van dogma’s om te komen tot een bredere kijk op het Grotere Leven. Het is een verheldering en een verruiming uit de geestelijke werelden . Warm aanbevolen !

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *