Michiel Arens over dankbaarheid en zijn huwelijk – fragmenten uit ‘Je ware identiteit’ – korting verloopt op 31-08

 

BESTEL ‘JE WARE IDENTITEIT’ VOOR € 17,50 – KORTING VERLOOPT OP 31 AUGUSTUS 2023

Michiel Arens beschrijft in zijn boek aspecten van zijn zoektocht naar zijn ware identiteit. Vele zoekers zullen zich herkennen in zijn bevindingen. Op basis van talloze onderzoekingen en ervaringen concludeert Arens dat het in het leven van iemand die innerlijk door het licht is aangeraakt primair gaat om het werken aan de heelwording van de ziel. Tussen de regels door en aan het einde van elk hoofdstuk geeft de auteur daarvoor praktische aanknopingspunten. Het hardcover boek Je ware identiteit, werken aan de heelwording van je ziel is tot en 31 augustus 2023 met korting verkrijgbaar: van € 27,50 voor € 17,50. Via de bovenstaande audiospeler zijn twee door de auteur zelf ingesproken fragmenten te beluisteren die hieronder als tekst zijn weergegeven. 

FRAGMENT UIT HOOFDSTUK 8: LEVEN OP BASIS VAN JE WARE IDENTITEIT

God spreekt de universele taal van de goddelijke geest. Je kunt Zijn stem vernemen via je innerlijke oor, hem waarnemen als licht of in de gedaante van een vorm. Anderzijds kun je Hem ook ervaren als bevrijding, warmte, als een verheffing van je bewust-zijn. Je krijgt een teken, je verneemt een signaal, maar zo’n signaal wordt niet zomaar gegeven. Deze signalen komen diegenen toe die leven vanuit hun ware identiteit. Daarom is je hoogste vorm van gebed een leven dat vierentwintig uur per dag geleefd wordt vanuit je ware identiteit. Er treedt een diepere gewaarwording op, een diepere uiting van eenheid, een innerlijk ervaren vrede.

Het dagelijkse leven is dan het ware gebed. Je koestert maar één verlangen, één begeren, namelijk leven in de eenheid met Hem die is en was en altijd zal zijn. Je leven toont dan zijn vruchten in de diep ervaren eenheid, wanneer alle verlangens terzijde zijn gelegd. Het enige dat dan nog rest, is te zeggen: ‘Heb dank o Heer, dank u.’

Als je bewustzijn die dankbaarheid kan doorvoelen, treden de volheid en de eenheid met God in werking, geborgen in je ziel. Die geborgenheid in je ziel is als de baby die ligt in de geborgenheid van de armen van zijn moeder. Het kind is volkomen een met de vrede van het moment. Zo is het ook met jou. Je komt in een periode van vernieuwing en vrede, in de realisatie dat het de wens is van de Vader om je deelhebber te laten zijn van Zijn Koninkrijk. In die gesteldheid kom je tot een diep ervaren rust, is het zoeken tot een einde gekomen – ken je geen verlangens meer – alleen nog maar een ontspanning in de omarming van de goddelijke geest.

FRAGMENT UIT HOOFDSTUK 28 – EEN ERVARING UIT DE PAKTIJK : ONS HUWELIJK

‘Ja, en dan nog wat’, zei mijn toenmalige vriendin en nu mijn vrouw, ‘na het zetten van de handtekeningen draag jij een gedicht voor’. Zij was namelijk ons huwelijk aan het voorbereiden.

Vervolgens spookte het nachtenlang door mijn hoofd. Waar moet dat dan over gaan? Dus heb ik het maar aan haar gevraagd. ‘Over de liefde’, was haar onmiddellijke antwoord op mijn vraag. Je begrijpt dat dat het er allemaal niet eenvoudiger op maakte. Over de liefde. Waar ik eerst al niet kon kiezen uit een onderwerp, was ik nu helemaal overdonderd over het aantal mogelijke aanvliegroutes voor dit onderwerp. Je familie en vrienden als toehoorders. Mensen die van de hoed en de rand weten als het gaat om de liefde en relaties van mijn vrouw en mij.

En om het dan meteen maar nog complexer te maken: bij mij kwam op de associatie met hetgeen in de Bijbel in 1 Korinthiërs 13 is vermeld. Namelijk dat de Liefde geduldig is en vol goedheid, niet grof en zelfzuchtig. Zich niet boos laat maken en het kwade niet aanrekent. Deze passage heeft mij altijd zeer aangesproken. Vooral omdat het er erg op lijkt dat er gesproken wordt over een Liefde die alles omvat en geen tegenhanger kent, een Kracht dus.
Bewust kende ik voorheen altijd alleen de liefde, waarbij de haat altijd op de bagagedrager mee komt. Liefde en haat als de twee aspecten van het Yin-Yang-principe.

Kennelijk onderken ik twee betekenissen van het woord ‘liefde’. Een die is als een Kracht, een Liefde zonder tegenhanger, een wezenlijk aspect van het Zijn van God. En een liefde die hoort bij het leven op deze aarde, met haar tegenhanger, de haat. Liefde en haat lijken meer een eigenschap, dan een Kracht. Eigenschappen waar je voor kan kiezen, maar waar bij een sterke keuze voor het één, de andere eigenschap altijd aanwezig is. Misschien wel latent en onopgemerkt, maar toch, de tegenhanger is er altijd.

Daar zit ik dan met deze beschouwing. Die kan je toch niet gebruiken als tekst op een huwelijk. En een gedicht is het al helemaal niet. Dus, eerst maar even tot rust komen in de tuin.

Het beeld oproepen van onze eerste ontmoeting en het je meteen ervan bewust zijn dat die ontmoeting direct ok was. Geen vlinders, maar wel een zeker weten. De jaren daarop, waarin we aan het werk gingen met de liefde, vertoonde alle aspecten van liefde en ook haat. Misschien is haat een te zwaar aangezette duiding, maar irritatie en onvrede was er zeker.

We werkten ons er doorheen. Volgens mij omdat we samen willen zijn. Zijn in een diepere betekenis. Afgestemd op een liefde die ons de kracht geeft in stilte met elkaar te kunnen zijn. Een liefde die ons de kracht geeft om zonder oordeel, zonder verwachting met elkaar op te kunnen trekken.

Opmerkelijk mag je dat wel noemen, want oppervlakkig beschouwd zijn er fundamentele verschillen in onze invulling van het leven. Verschillen die allemaal zijn als zaadjes die kunnen ontkiemen en leiden tot irritatie en onvrede. Kennelijk oriënteren wij ons op iets dat in een diepere laag in ons wezen aanwezig is. Iets dat zich bewust of onbewust oriënteert op een liefde die kracht geeft. Voorbij gaat aan de verschillen. Verschillen die uiteindelijk alleen maar verhalen blijken te zijn, een tijdelijke emotie, die je te pas en te onpas actief kunt maken. Maar ook: er aan voorbij kunnen gaan als je je richt op die diepere liefde.

Dan komen er vlinders. Steeds maar weer. Na 16 jaar vonden wij het gepast dit te bevestigen met ons huwelijk. Maar ja, daarmee was de kous nog niet af. Waarop ik haar aansprak en zei: ‘Wel flauw eigenlijk, dat ik niet “gewoon” kan doen wat je vraagt’. Vervolgens ben ik gaan zitten en kwam het volgende gedicht:

Toen jij kwam in het zicht werd ik blij van binnen,
Samen verder, snel beginnen.
Langzaam, stap voor stap, toonde zich de liefde,
Waarmee wij de levenszee doorkliefden.
Liefde als kracht,
Zich tonend, soms, onverwacht.

Vreugdevol lachen, met traan en snik,
Het is niet alleen het verhaal van jij en ik,
Het is vooral de wens tot samen,
Dat het vanzelfspreekt.
Het niet hoeven beramen,
Omdat elke dag de zon weer doorbreekt.

Je moet het maar kunnen,
Je leven runnen.

BESTEL ‘JE WARE IDENTITEIT’ VOOR € 17,50 – KORTING VERLOOPT OP 31 AUGUSTUS 2023

INHOUDSOPGAVE VAN JE WARE IDENTITEIT

 1.  Je ware identiteit laat van zich horen – Uit de praktijk: Bidden? Ja. Maar hoe?
 2. Rust in vrede – Uit de praktijk: Wekken van de Ziel zonder hulp?
 3. Ben jij een eeuwigheidswezen? – Uit de praktijk: Een bericht van de ziel
 4. Vanuit afgescheidenheid naar eenheid – Uit de praktijk: De weg van het conflictloze niet-ik
 5. Het vergeten doel van het mens-zijn op aarde – Uit de praktijk: Mijmeringen over geen gemakkelijke vraag
 6. Energie, een kwestie van gerichtheid – Uit de praktijk: Het wonderbare geheim van het hart.
 7. Leven in het nu –  Uit de praktijk: Als we vrij zijn van onze gehechtheden kan onze ziel tot leven komen
 8. Leven op basis van je ware identiteit – Uit de praktijk: Gesprek tussen het ego en de ziel
 9. De vibratiesleutel is bepalend voor de toegang tot een levensveld. Uit de praktijk: Heelwording van je ziel, zo eenvoudig als het doen van de afwas
 10. Lichtbrengers – Uit de praktijk: Het ontstaan van een zienswijze
 11. Gevangen in overtuigingen en programma’s – Uit de praktijk: Alles in deze wereld is schijn. Of?
 12. Eén leven of een eeuwig leven? – Uit de praktijk: De revolutie van het mens-zijn. Heb ik dat in mij? Kan ik dat?
 13. Sleepankers – Uit de praktijk: hoe bereik ik geestelijke gezondheid?
 14. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn – Uit de praktijk: Eerst zien en dan geloven
 15. Voorbij de muur, de opgang in het Licht – Uit de praktijk: Berusting of werkelijk begrip?
 16. Wie Go(e)d doet, Go(e)d ontmoet – Uit de praktijk: Gesprek over de bedoeling van het leven
 17. Het principe van de heelwording van je ziel – Uit de praktijk: Heimwee
 18. Wat is je rela(e tot de Schepper? Uit de praktijk: Ik ben wakker geschud. 
 19. Mens en Schepper – Uit de praktijk: zelfovergave
 20. Wat is werkelijk en waar? – Uit de praktijk: Al is de waarheid nog zo snel, de leugen achterhaalt haar wel
 21. Overtuigingen en programma’s – Uit de praktijk: Focus, wie weet niet wat het is?
 22. Waarom harmonie en vrede er niet mogen zijn – Uit de praktijk: Iemand accepteren zoals hij/zij is. Kan ik dat?
 23. De heelwording van je ziel – Uit de praktijk: Geef de ziel haar ruimte
 24. Het overwinnen van geboorte en dood – Uit de praktijk: Het lijkt wel alsof de wereld de verbinding met haar Ziel verloren is
 25. Het wordt gedaan – Uit de praktijk: Gehechtheden: ons eigen dictatoriale regime
 26. Welke rol speelt je lichaam? – Uit de praktijk: Brandstof, hybride of elektrisch?
 27. God is Liefde en vanuit die kracht wordt jouw eigen persoonlijke heelal vormgegeven – Uit de praktijk: Verdwalen in het twijfelwoud
 28. Leven vanuit je ware identiteit – Uit de praktijk: Ons huwelijk
 29. Dat wat het verstand te boven gaat – Uit de praktijk: Waar het hart spreekt zwijgt het ego

BESTEL ‘JE WARE IDENTITEIT’ VOOR € 17,50 – KORTING VERLOOPT OP 31 AUGUSTUS 2023

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN MET AANDACHT VOOR IDENTITEIT