De 119 literatuurverwijzingen in het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

In de literatuurlijst achterin het boek Mysteriën en symbolen van de ziel staan 119 verwijzingen. Deze zijn bedoeld voor onderbouwing en verdere verdieping. Hieronder volgt de complete lijst met literatuurverwijzingen. De meeste titels zijn nog in druk beschikbaar en kunnen via de weergegeven links bij Pentagram boekwinkel worden besteld. Het boek is één van de vijf boeken voor de driejarige gratis online leergang Eeuwige wijsheid nu! waaraan inloopochtenden in Haarlem en Arnhem zijn verbonden.

LEES REVIEWS OVER MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

   1. A. Spoel – de Pril, GEDACHTEN EN GEDICHTEN – LICHTENDE DRADEN VOOR EEN NIEUW WEEFSEL, Haarlem, Rozekruis Pers, 1998
   2. ASHTAVAKRA GITA, vertaald door Ad van Dun, Heemstede, Altamira, 1995
   3. David Dewulf, MINDFULNESS WERKBOEK – GELUKKIG EN VEERKRAHCTIG LEVEN IN HET NU, Roeselare, Roularta Media Group, 2008
   4. P.D. Ouspensky, OP ZOEK NAAR HET WONDERBAARLIJKE – GURDIEFF’S LEER, Melinda uitgevers, Nieuwerkerk a/d IJssel, 2012
   5. Hermes Trismegistus, VERMANING VAN DE ZIEL, Rozekruis Pers, Haarlem, 1993
   6. FAMA FRATERNITATIS, vertaald door Pleun van der Kooij, Haarlem, Rozekruis Pers, 1998
   7. André de Boer en Tanja Rozema, SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN – HANDREIKING BETREFFENDE DE OPSTANDING VAN DE INNERLIJKE MENS, Haarlem, Rozekruis Pers, 2016
   8. Gershom Scholem, DE ZOHAR – KABBALISTISCHE FRAGMENTEN, Amsterdam, uitgeverij Schors, 1982
   9. DE DANS VAN HET AL – GNOSIS IN DE OUDHEID, LICHT OP NAG HAMMADI NU, Haarlem, Rozekruis Pers, 2011
   10. Omraam Mikhaël Aïvanhov, DE MYSTERIËN VAN YESOD, Frejus Cedex, Prosveta, 1979
   11. MANI’S LICHTSCHAT, Haarlem, Rozekruis Pers, 1997
   12. Charles Poncé, KABBALAH – ACHTERGROND EN ESSENTIE,Deventer, Ankh Hermes, 2002
   13. H.P. Blavatsky, DE GEHEIME LEERDen Haag,Theosophical University Press, 2001
   14. Rudolf Steiner, DE WETENSCHAP VAN DE GEHEIMEN DER ZIEL, Christofoor, 2004
   15. Max Heindel, DE WERELDBESCHOUWING DER ROZENKRUISERS, Den Haag, Stichting Zeven, 2000
   16. William Kingsland, DE WARE H.P. BLAVATSKY, Den Haag, uitgeverij J. Couvreur, 1979
   17. Alice A. Bailey, HET LICHT VAN DE ZIEL – DE YOGA SUTRA’S VAN PATANJALI, Nieuwerkerk aan den IJssel, Melinda uitgevers, 2009
   18. J. van Rijckenborgh, DE EGYPTISCHE OERGNOSIS EN HAAR ROEP IN HET EEUWIGE NU,deel 1, Haarlem, Rozekruis Pers, 2005
   19. Konrad Dietzfelbinger, PYTHAGORAS, Haarlem, Rozekruis Pers, 2013
   20. Debbie Ford, LICHT OP SCHADUW – OVERWIN JE ANGSTEN EN LEEF VRIJ, Utrecht, Servire, 2010
   21. W.D. Blaauw–Robertson, DE SYMBOLISCHE BETEKENIS VAN DE KLASSIEKE SPROOKJES,‘s–Gravenhage, East–West Publications, 2012
   22. Justine Mol, DE GIRAF EN DE JAKHALS IN ONS,Amsterdam, SWP, 2007
   23. DE BIJBEL, nieuwe bijbelvertaling, Heerenveen, Royal Jongbloed, 2004
   24. Daniël van Egmond, DE WERELD VAN DE ZIEL – MUNDUS IMAGINALIS, Hilversum, Nachtwind, 2014
   25. H.P. Blavatsky, DE STEM VAN DE STILTE, Den Haag, Theosophical University, 2009
   26. Han F. de Wit, DE DRIE JUWELEN – HOE HET PAD VAN DE BOEDDHA OP TE GAAN, Utrecht, ten Have, 2014
   27. DE GÂTHÂ’S VAN ZARATHOESTRA, vertaald en bewerkt door G.J.A. van Dantzig, Deventer Ankh–Hermes, 1978
   28. Eduard Schuré, DE GROTE INGEWIJDEN – DE BIOGRAFIEËN VAN HERMES, JEZUS, KRISHNA, MOZES, ORPHEUS, PYTHAGORAS, PLATO EN RAMA,Amsterdam, Schors, 2005
   29. ALLE VERANDERING KOMT TOT RUST IN BOEDDHA – DE GEEST VAN HET UNIVERSUM, Haarlem, Rozekruis Pers, 2015
   30. Konrad Dietzfelbinger, MYSTERIESCHOLEN – VAN HET OUDE EGYPTE VIA HET OER-CHRISTENDOM TOT AAN DE ROZENKRUISERS IN DEZE TIJD, Deventer,Ankh-Hermes, 2000
   31. J.G. Bennet, VERBORGEN RIJKDOM VAN HET ENNEAGRAM, HOUTEN,Het Spectrum, 2011
   32. Aryel Sanat, HET INNERLIJKE LEVEN VAN KRISHNAMURTI – PERSOONLIJKE PASSIE ENEEUWIGE WIJSHEID, Amsterdam, TheosofischeVereniging, 2005
   33. S.H.Troelstra, GEEN ENKEL BEELD – MYSTIEKE WEG, DE PROJECTIE EN INDIVIDUATIE BIJ SAN JUAN DE LA CRUZ, Assen,Van Gorcum, 1977
   34. DE BIJBEL, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, 1951
   35. Marja de Vries, DE HELE OLIFANT IN BEELD – INZICHT IN HET BESTAAN EN DE WERKING VAN UNIVERSELE WETTEN EN DE GULDEN SNEDE, Utrecht, Veen Bosch & Keuning, 2012
   36. Peter Huijs, GEROEPEN DOOR HET WERELDHART – EEN BESCHOUWING OVER HET ONTSTAAN EN DE ONTWIKKELING VAN DE GEESTESSCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS EN HAAR STICHTERS J, VAN RIJCKENBORG EN CATHAROSE DE PETRI, Haarlem, Rozekruis Pers, 2009
   37. J. van Rijckenborgh, DE KOMENDE NIEUWE MENS, Haarlem, Rozekruis Pers, 1999
   38. Elly Nooyen, HART VOOR TAO – LAO ZI’S GIDS VOOR UNIVERSELE WIJSHEID, Haarlem, Rozekruis Pers, 2013
   39. Gerhard Wehr, JACOB BOEHME – EEN BIOGRAFIE, Haarlem, Rozekruis Pers, 2000
   40. Jakob Boehme, LEVEND IN DE EENVOUD VAN CHRISTUS – EEN BLOEMLEZING,Haarlem, Rozekruis Pers, 1998
   41. Robert Graves, GRIEKSE MYTHEN, Haarlem, De Haan, 2000
   42. DE UPANISHADS, vertaald en toegelicht door Wim van de Laar, Hilversum, Nachtwind, 2016
   43. Paul Carus, HET EVANGELIE VAN BOEDDHA, Deventer, Ankh–Hermes, 2001
   44. Jasper G. Ouseley, HET EVANGELIE VAN DE HEILIGE TWAALVEN, Haarlem, Rozekruis Pers, 2011
   45. J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri, DE NIEUWE MERCURIUSSTAF, Haarlem, Rozekruis Pers, 1997
   46. Dion Fortune, DE MYSTIEKE KABBALA – SLEUTEL TOT DE KENNIS DER WETTEN VAN GEEST,LICHAAM EN ZIEL, Amsterdam, Schors,2012
   47. Robert Wang, THE QABALLISTIC TAROT – A TEXTBOOK OF MYSTICAL PHILOSOPHY, York Beach, Samuael Weiser, 1988
   48. KABBALAH – WEGWIJZER TUSSEN HEMEL EN AARDE, Haarlem, Rozekruis Pers, 2014
   49. Rufus C. Camphausen, TAROT EN KABBALA, Amsterdam, Schors, 1993
   50. André de Boer en Tanja Rozema, SPIRITUELE KERST – HANDREIKING VOOR BEZINNING EN BEZIELING RONDOM KERSTMIS EN OUD EN NIEUW, Haarlem, Rozekruis Pers, 2015
   51. J. van Rijckenborgh, DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA, Haarlem, Rozekruis Pers, 2006
   52. Tjeu van den Berk, HET OUDE EGYPTE: BAKERMAT VAN HET JONGE CHRISTENDOMZoetermeer, Meinema, 2015
   53. BRAHMA,VISHNOE, SHIVA – DE HERSCHEPPING VAN DE MENS, Haarlem, Rozekruispers, 2012
   54. BHAGAVAD GITA, vertaald door Erik Mossel, Katwijk aan Zee, Panta Rhei, 2001
   55. J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri, DE GROTE OMWENTELING, Haarlem, Rozekruis Pers, 1992
   56. Rhonda Byrne, THE SECRET – HET GEHEIM VAN VOORSPOED EN GELUK, Utrecht, Kosmos, 2007
   57. Johann Wolfgang von Goethe, FAUST – EEN TRAGEDIE, Amsterdam, Atheneum, 2002
   58. Anodea Judith, HANDBOEK CHAKRAPSYCHOLOGIE –ZELFVERWERKELIJKING IN ZEVEN STAPPEN, Heemstede, Altamira, 2015
   59. DE GULDEN VERZEN VAN PYTHAGORAS – EN ANDERE PYTHAGOREESE FRAGMENTEN, UITGEZOCHT EN RANGSCHIKT DOOR FLORENCE M. FIRTH (Dion Fortune), Amsterdam, Schors, 1981
   60. Inayat Khan, HET INNERLIJK LEVEN, Deventer, Ank-Hermes, 1982
   61. Henry van Dyke, DE VIERDE WIJZE UIT HET OOSTEN, Rotterdam, Synthese, 1994
   62. Rudolf Meyer, HET MYSTERIE VAN DE GRAAL – EEN VERBORGEN STROMING IN HET CHRISTENDOM, Zeist, Christofoor,1978
   63. Dante Alighieri, DE GODDELIJKE KOMEDIE, Amsterdam, Ambo | Anthos, 2015
   64. DE 12 HEILIGE NACHTEN – HET DROOMLIED VAN OLAV ÅSTESON, Zeist, Christofoor, 2013
   65. J. van Rijckenborgh, DE ALCHEMISCHE BRUILOFT VAN CHRISTIAAN ROZENKRUIS, deel 1 + 2, Haarlem, Rozekruis Pers, 1988
   66. Carlo Collodi, PINOKKIO, Rijswijk, De vier windstreken, 2010
   67. Selma Lagerlöf, NIELS HOLGERSONS WONDERBARE REIS, Haarlem, Gottmer, 2007
   68. Jack Tresidder, SYMBOLEN EN HUN BETEKENIS, Vianen, The house of books, 2000
   69. Joyce Cooper–Kahn en Margareth Foster, EXECUTIEVE FUNCTIES VERSTERKEN OP SCHOOL – EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR LEERKRACHTEN, Amsterdam, Hogrefe, 2014
   70. Angelus Silesius, DE HEMELSE ZWERVER, vertaald en ingeleid door Hilbrandt Boschma, Deventer, Kluwer, 1952
   71. Caroline Myss, HEILIGE CONTRACTEN – INZICHT IN JOUW PASSIES EN VALKUILEN, Utrecht, Het Spectrum, 2002
   72. Carolyne Myss, DE BURCHT – EEN GEESTELIJKE REIS NAAR ONS INNERLIJKE ZELF, Haarlem,Altamira-Brecht, 2008
   73. Thomas a Kempis, NAVOLGING VAN CHRISTUS, Utrecht, Kok ten Have, 1985
   74. Aart Mak en Anne van der Meiden, EIGENHANDIG – BEWAREN WAT JE BEWEEGT, Zoetermeer, Meinema, 2009
   75. Manfred Spitzer, DIGITALE DEMENTIE – HOE WIJ ONS VERSTAND KAPOT MAKEN, Amsterdam, Atlas Contact, 2013
   76. Nicholas Carr, HET ONDIEPE – HOE ONZE HERSENEN OMGAAN MET INTERNET, Amsterdam, Maven publishing, 2011
   77. K.O. Schmidt, MEESTER ECKEHARTS WEG TOT KOSMISCH BEWUSTZIJN, Haarlem, Rozekruis Pers, 2010
   78. Ross King, DE HEMEL VAN DE PAUS – MICHELANGELO EN DE SIXTIJNSE KAPEL, Amsterdam, De bezige bij, 2013
   79. Daniël van Egmond, DE MENS EN ZIJN ENGEL, Hilversum, Nachtwind, 2012
   80. Cis van Heertum en José Bouman, GODDELIJKE WIJSHEID – GODDELIJKE NATUUR – DE BOODSCHAP VAN DE ROZENKRUISGESCHRIFTEN IN DE BEELDTAAL VAN DE ZEVENTIENDE EEUW, Amsterdam, In de pelikaan, 2015
   81. Frances A. Yates, DE VERLICHTING VAN HET ROZENKRUIS, Nieuwerkerk aan den IJssel, Melinda uitgevers, 2012
   82. FICINO – BRUG NAAR DE HERMETISCHE GNOSIS, Haarlem, Rozekruis Pers, 2001
   83. PARACELSUS – ZIJN TIJDLOZE HEELKUNDE EN FILOSOFIE, Haarlem, Rozekruis Pers, 2001
   84. Roland van Vliet, WIE DENKEN DE MENSEN DAT IK BEN – CHRISTOLOGIE VAN DE LIEFDE, Zeist,Christofoor, 2005
   85. Jacob Slavenburg, DE HERMETISCHE SCHAKEL – OVERDRACHT VAN UNIVERSELE KENNIS DOOR DE EEUWEN HEEN, Deventer, 2004
   86. Roelof van den Broek en Gilles Quispel, HERMETISCHE GESCHRIFTEN, Amsterdam, In de pelikaan, 2016
   87. Dio Raman, DE HERMETISCHE TAROT – DE 22 TREDEN VAN HET MENSELIJK BEWUSTZIJN, Deventer,Ankh–Hermes, 1976
   88. Woldemar von Uxkull, EGYPTISCHE MYSTERIËN – INWIJDING IN DE ESOTERISCHE TAROT, Amsterdam, Schors, 1988
   89. J. van Rijckenborgh, DE BELIJDENIS DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP, Haarlem, Rozekruis Pers, 1984
   90. Alice A. Bailey, ESOTERISCHE PSYCHOLOGIE I – deel 1 uit een verhandeling over de zeven stralen, Rotterdam, Sythese, 2015
   91. William Atkinson, DE KYBALION, Fountain of inspiration, 1908
   92. Deepak Chopra, DE ZEVEN SPIRITUELE WETTEN VAN SUCCES – EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR HET VERVULLEN VAN UW DROMEN, Haarlem, H.J.W. Brecht, 2006
   93. Stephen R. Covey, DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP, Amsterdam, Business contact, 2010
   94. W.F.Veltman, RUDOLF STEINER – EEN BIOGRAFIE, Zeist, Vrij geestesleven, 1980
   95. Ger Westenberg, MAX HEINDEL EN DE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP, Den Haag, Stichting zeven, 2003
   96. Peter Huijs, DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING, Haarlem, Rozekruis Pers, 2012
   97. J. van Rijckenborgh, DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP, Haarlem, Rozekruis Pers, 1985
   98. J. van Rijckenborgh, HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE – DEI GLORIA INTACTA, Haarlem, Rozekruispers, 2005
   99. Ernst Harnishfeger, MYSTIK IM BAROK – DAS WELTBILD DER TEINACHER LEHRTAFEL, Stuttgart, Urachhaus, 1980
   100. André Peters, KABBALA – EEN BIJDRAGE TOT EEN NIEUWE PSYCHOLOGIE, Amsterdam, de Spiegel, 1958
   101. Catharose de Petri, ZEVEN STEMMEN SPREKEN, Haarlem, Rozekruis Pers, 1985
   102. Edgar Rice Burroughs, TARZAN VAN DE APEN, Utrecht, Kok ten Have
   103. Michael Newton, SAVAGE GIRLS AND WILD BOYS – A HISTORY OF FERAL CHILDREN, New York,Thomas Dunne books, New York, 2002
   104. Pier Francesco Ferrari & Giacomo Rizzolatti, NEW FRONTIERS IN MIRROR NEURONS RESEARCH, Oxford, Oxford University Press, 2015
   105. Eckhart Tolle, EEN NIEUWE AARDE – DÉ UITDAGING VOOR DEZE TIJD, Deventer, Ankh–Hermes, 2012
   106. Dick Swaab, WIJ ZIJN ONS BREIN – VAN BAARMOEDER TOT ALZHEIMER, Amsterdam, Atlas–contact, 2010.
   107. Pim van Lommel, EINDELOOS BEWUSTZIJN – EEN WETENSCHAPPELIJKE VISIE OP DE BIJNA–DOOD ERVARING, Ten Have, 2009
   108. Rupert Sheldrake, HET ZEVENDE ZINTUIG – TELEPATHIE, HET GEVOEL BEKEKEN TE WORDEN,HELDERZIENDHEID:OP ZOEK NAAR EEN VERKLARING, Utrecht, Servire, 2004
   109. Lynne McTaggart, HET VELD – DE ZOEKTOCHT NAAR DE GEHEIME KRACHT VAN HET UNIVERSUM
   110. Asghar Seyed–Gohrab, SOEFISME – EEN LEVEN TRADITIEAmsterdam, Prometheus, 2015
   111. Inayat Khan, DE WERELD VAN HET DENKENDen Haag, Leidse Soefistichting, 1984
   112. Masaru Emoto, HET WONDER VAN WATER, Deventer, Ankh-Hermes, 2007
   113. Inayat Khan, METAFYSICA, Katwijk, Panta Rhei
   114. Bruce Lipton, DE BIOLOGIE VAN DE OVERTUIGING – HOE JE GEDACHTEN JE LEVEN BEPALEN, Deventer, Ankh-Hermes, 2007
   115. Peter Huijs, GNOSIS – STROMEN VAN LICHT IN EUROPAHaarlem, Rozekruis Pers, 2006
   116. Johannes Amos Comenius, VIA LUCIS – DE WEG VAN HET LICHT, Amsterdam, In de pelikaan, 1992
   117. K. van Houten en M. Kasbergen, BACH EN HET GETAL, Zutphen,Walburg Pers, 2012
   118. Ruud Heijblom, MANAGEMENT MET SYNCHRONICITEIT, Soest, Uitgeverij Nelissen, 2005
   119. Foundation for inner peace, EEN CURSUS IN WONDEREN, Deventer, Ankh-Hermes, 1999

LEES REACTIES VAN LEZERS

LEES UITGEBREIDE BOEKBESPREKING

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

LEES OVER DE 5-DELIGE BOEKENSERIE VOOR DE 3-JARIGE GRATIS ONLINE LEERGANG EEUWIGE WIJSHEID NU!