Het Gouden Rozenkruis: tijdschriften, grootmeesters, symposionboekjes, jeugdliteratuur en boeken van leerlingen

DOWNLOAD EN LEES DE BOEKENBROCHURE

Belangrijke kenmerken van een levende spirituele traditie zijn dat deelhebbers hun inzichten en ervaringen delen en bespreken, en dat hun bevindingen op schrift worden gesteld. De School van het Gouden Rozenkruis heeft sinds haar oprichting in 1924 vele publicaties uitgebracht. Vrijwel vanaf het begin is er altijd een tijdschrift geweest dat een belangrijke bindende factor was, en waardoor het gedachtegoed levend kon worden gehouden en kon worden uitgedragen. Dat tijdschrift heeft in de loop van de decennia steeds andere namen gehad, waaronder Het Rozekruis, Nieuw Religieuze Oriëntering, De Hoeksteen, Ecclesia Pistis Sophia, De Topsteen, Pentagram (1979-2019) en Logon (2020-2022). Daarnaast zijn er meer dan driehonderd boeken uitgebracht door Rozekruis Pers.

De essentie van het gedachtegoed van het Gouden Rozenkruis is vastgelegd in 43 boeken die geschreven zijn door de oprichters Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Daarvan zijn er 41 opgenomen in de Concordantie Lectorium Rosicrucianum. Vanuit met name het jeugdwerk van het Rozenkruis is er jeugdliteratuur ontwikkeld. Sinds 1998 worden er symposia gehouden over een scala van onderwerpen. De voordrachten van die symposia zijn gepubliceerd in 46 uitgaven van de Symposionreeks.  Daarnaast zijn er door Rozekruis Pers (en Morgenster) meer dan zestig titels uitgebracht die geschreven zijn door leerlingen van Het Gouden Rozenkruis.

BOEKEN GESCHREVEN DOOR LEERLINGEN VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

 1. Hans Andrea, De alchemie van J.K. Rowling in het licht van de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis 
 2. Klaus Bilau, Paracelsus, bloemlezing, de artsenij – het woord Gods
 3. Klaus Bilau, Paracelsus, zijn tijdloze heelkunde en filosofieCrystalserie 8
 4. André de Boer en Tanja Rozema, Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerstmis en Oud en Nieuw – Spirituele teksten bibliotheek 1
 5. André de Boer en Tanja Rozema, Spirituele Pasen en Pinksteren, handreiking voor bezinning en bezieling betreffende de opstanding van de innerlijke mens – Spirituele teksten bibliotheek 2
 6. André de Boer, Mysteriën en symbolen van de ziel, een door de geest bezielde mens worden – Spirituele teksten bibliotheek 3
 7. André de Boer en René Stevelink,  Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood, een nieuwe mens worden – Spirituele teksten bibliotheek 5
 8. André de Boer, Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens, het godsplan verwerkelijken – Spirituele teksten bibliotheek 6
 9. André de Boer, Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, jezelf en de samenleving transformeren – Spirituele teksten bibliotheek 7
 10. Konrad Dietzfelbinger, Pythagoras, leven – mysterieschool – gulden verzen
 11. Konrad Dietzfelbinger, Rozenkruisers toen en nu – Crystalserie 6
 12. Diverse auteurs, Arbeid in mensendienst, het Rozenkruis 1924 – 1994
 13. Diverse auteurs, De graal en het Rozenkruis – Crystalserie 9
 14. Diverse auteurs, De stem van het rozenhart, woorden uit de tempel
 15. Diverse auteurs, Gedenkschrift gewijd aan Catharose de Petri 
 16. Diverse auteurs, Gedenkschrift gewijd aan J. van Rijckenborgh (niet in druk beschikbaar)
 17. Diverse auteurs, God – Kosmos – Mens, Pentagram boekwinkel voor levende spiritualiteit (geschenkboekje, uitverkocht)
 18. Diverse auteurs, Gnosis als innerlijke religie – Crystalserie 5
 19. Diverse auteurs, Het levende Rozenkruis, 24 augustus 1924 – 24 augustus 1989 (fotoboek, uitverkocht)
 20. Diverse auteurs, Het proces van transfiguratie
 21. Diverse auteurs, In het teken van de driebond van het licht, de internationale conferenties van het Lectorium Rosicrucianum 2001, 2006 en 2012 in Ussat-Ornolac, Frankrijk
 22. Diverse auteurs, Mysteriedieren – Crystalserie 2
 23. Diverse auteurs, Over de kennis die verlicht, Het evangelie der waarheid en het evangelie naar Maria, teksten en toelichtingen – Crystalserie 3
 24. Diverse auteurs, Spoor van licht, een wandeling door het hart van Amsterdam
 25. Diverse auteurs, Televisie als instrument der verborgen krachten (uitverkocht)
 26. Diverse auteurs, Vijf brieven over de leer van het Rozenkruis (uitverkocht)
 27. Diverse auteurs, Wat is, wil en doet het Rozenkruis (uitverkocht)
 28. Diverse auteurs, Weg van liefde, het pad van de leerling in driemaal zeven flonkerende fragmenten uit de werken van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri (geschenkboekje, uitverkocht)
 29. Diverse auteurs, Over terugkeer tot de oorsprong, Het geheime boek van Johannes, tekst en toelichting – Crystalserie 5
 30. Albert van Duijn, Bijbelconcordantie van het Lectorium Rosicrucianum
 31. Mirjam Duivenvoorden en Peter Huijs, Plaatsen waar de geest waait, de Sabarthez als spiegel van de mensheid
 32. Ankie Hettema-Pieterse, De Paradijsvogel en andere mythische dieren, oerbeelden van zieleleven
 33. Ankie Hettema-Pieterse, Hemel en aarde in de wereld van het kind, hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt
 34. Ankie Hettema-Pieterse, Zien wat blijft, mythen in woord en beeld
 35. Peter Huijs, Ad Fontes, een nieuwe mare van de lofwaardige broederschap van het Rozenkruis
 36. Peter Huijs, De vuurgloed van de ontstijging, een beschouwing over het leven en werk van Z.W. Leene in drie delen
 37. Peter Huijs, Geroepen door het wereldhart, een beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis en haar stichters J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri
 38. Peter Huijs, Gnosis, stromen van licht in Europa
 39. Peter Huijs, Volmaakt licht, essays over de wetenschap van de ziel
 40. Peter Huijs, Was ik een kind
 41. Ingrid Huting-van Niejenhuis, Reins licht, fragmenten van een zoektocht naar het licht
 42. Benita Kleiberg, Het graalmysterie van Parzival, verborgen lichtader uit een ver verleden van haar bedekking ontdaan
 43. Benita Kleiberg, Roos en kabbala, Crystalserie 10
 44. Boudewijn Koole, Eenvoud en diepgang in en voorbij alle tegenstellingen, inleiding in het denken van Jacob Böhme
 45. Elly Nooyen, De Poortwachter, toegang tot Tao
 46. Elly Nooyen, Hart voor Tao, Lao Zi’s gids voor universele wijsheid
 47. Elly Nooyen, Mysteriën van Tao en de Daodejing, negen taoïstische thema’s en Lao Zi’s meesterwerk door Henri Borel – Spirituele teksten bibliotheek 4
 48. Elly Nooyen, Weg in Tao, de kunst van innerlijke alchemie
 49. Cor Polderman, Concordantie, trefwoorden en begrippenregister van de door de geestelijke leiding van het Lectorium Rosicrucianum gepubliceerde literatuur (alleen nog als e-book verkrijgbaar)
 50. Rachel Ritman, Gnostiek christelijke inwijding bij de katharen (uitverkocht)
 51. Jaap Ruseler, Het mysterie rond Francis Bacon – Was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij de denkwereld van de klassieke rozenkruisers?
 52. Frans Smit, De roep van het Rozenkruis, vier eeuwen levende traditie
 53. Govert Bonnie Snoek, De rozenkruisers in Nederland, een inventarisatie, voornamelijk in de eerste helft van de 17e eeuw
 54. Govert Bonnie Snoek, Handschriften en vrienden van Jacob Böhme in Leiden en Amsterdam
 55. Jaap Splunter. Verwondering, onverwachte overpeinzingen op rijm
 56. Ans Spoel-de Pril, Gedachten en gedichten, lichtende draden voor een nieuw weefsel
 57. Arnold Stevelink, De dertiende – overwegingen op een gnostieke ervaringsreis
 58. Anne Stock, Overtocht naar nieuwe gronden, bundel 1
 59. Anne Stock, Eenmaal ga je van huis zonder terug te keren, bundel 2
 60. Anne Stock, Aquarius-stralen, bundel 3
 61. Anne Stock, De zon der zielen, bundel 4
 62. Anne Stock, Vuurgloed der vernieuwing, bundel 5
 63. Anne Stock, De ene ware Levenspoort, bundel 6
 64. Truus Waszink, Draden van licht, naaldkunst (uitverkocht)

DOWNLOAD EN LEES DE BOVENSTAANDE BOEKENBROCHURE