Hans Andrea, auteur van ‘De alchemie van J.K. Rowling in het licht van de alchemische bruiloft’ – symboliek bij Harry Potter

BESTEL ‘DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING’ DOOR HANS ANDREA

DOWNLOAD THE ALCHEMY OF J.K. ROWLING (FREE PDF)

ORDER THE ALCHEMY OF J.K. ROWLING

ORDER AT AMAZON.COM

Vandaag hebben we een interview met auteur Hans Andrea. Mijn naam is Doride Zelle en ik werk voor uitgeverij Morgenster. Morgenster is een imprint van Rozekruis Pers. Hans, heel hartelijk welkom. Voordat we gaan praten over jouw boek ‘The Alchemy of J.K. Rowling in the Light of the Alchemical Wedding of Christian Rosycross’ (in het Nederlands uitgegeven als De alchemie van J.K. Rowling in het licht van de alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis), kun je ons vertellen vanuit welke achtergrond je dit boek hebt geschreven?

  1. Ten eerste ben ik gnosticus. Gnostiek heeft als belangrijkste kenmerk dualiteit. Wij geloven dat er in de schepping twee universa zijn. Er is het perfecte universum van God – waar geen lijden, kwaad of dood is – waar Gods wil geschiedt en de kinderen van God in eeuwige vreugde leven. En er is dit universum dat vol is van pijn, dood en lijden dat eindig in tijdelijk is. De gnostieke idee is dat er een manier bestaat om dit universum te verlaten en terug te keren naar het koninkrijk van God. 
  2. Ten tweede ben ik een rozenkruiser. De belangrijkste symbolen van de rozenkruisers zijn de roos en het kruis. We beginnen met een toegesloten witte rozenknop. Het idee is dat deze zich opent en zich ontvouwt tot een prachtige witte roos. Daarna wordt het een rode roos en het eindigt als een gouden roos. Er is ook een kruis, want de roos is gehecht aan het kruis. Het kruis symboliseert de gewone aardse, biologische persoonlijkheid. En die twee dienen samen te vloeien in één door het offer. Het kruis is niet alleen de persoon, maar ook het offer dat de biologische persoon moet brengen om als kind van God terug te keren.
  3. Ten derde ben ik een alchemist. Het doel van de alchemist is lood om te zetten in goud. Het idee is dat wij als biologische persoonlijkheid lood zijn en het goud is de latente goddelijke mens in het hart. We moeten een aardse persoonlijkheid veranderen in een kind van God door een proces van transmutatie. Dat is alchemie.
  4. Ten vierde ben ik een christen, niet in de zin van het geloven en volgen van iemand die tweeduizend jaar geleden heeft geleefd, maar het weten dat de zoon van God geboren kan worden in onze harten. En gezamelijk kunnen we terugkeren naar het koninkrijk van God. Dat is de christelijke idee.

LEES MEER OVER DE ZEVEN BOEKEN OVER HARRY POTTER

Hoe zijn de verbindingen van die vier tradities – gnostiek, rozenkruisers, alchemie en christendom – met de Harry Potter serie?

  1. Voor wat betreft gnostiek is het gemakkelijk. Ik noemde al dualiteit. In Harry Potter is er een heel duidelijke dualiteit want er is de wereld van de dreuzels en de wereld van de tovenaars. Die vermengen zich weliswaar enigszins, maar zijn toch sterk van elkaar gescheiden.
  2. Het rozenkuis-aspect is heel duidelijk want er zijn enorm veel parallellen of overeenkomsten tussen Harry Potter en De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Dat is belangrijk!
  3. Alchemie is heel belangrijk want er is een interview met J.K. Rowling waarin ze zegt dat ze nooit een heks heeft willen zijn, maar dat ze belachelijk veel heeft geleerd over alchemie. J.K. Rowling heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de alchemie, en dat is heel helder in haar geschriften. Het eerste boek heeft de titel Harry Potter en de steen der wijzen. Alchemisten hebben de steen der wijzen nodig om lood in goud om te zetten.
  4. Tenslotte christendom. Ik geloof dat Godric’s Hollow (‘God’s Holle Plaats’ – in de Nederlandse tekst heet dit Halvemaansteeg), de plaats waar Harry Potter is geboren, een heel duidelijke aanwijzing bevat. In ‘Godric’s Hollow’ kun je de naam God horen. Ik geloof dat J.K. Rowling daarmee verwijst naar de holle spier van het hart. Harry wordt geboren in het hart, in Godric’s Hollow. Ook is er het woord Potter. In de Bijbel, in Jesaja 64:8, wordt God de pottenbakker genoemd. Er staat dat God de pottenbakker is en wij de klei zijn. Dus het is juist om te zeggen dat de zoon van de pottenbakker wordt geboren in Godric’s Hollow. Uiteindelijk is er die prachtige zelfopoffering van Harry Potter, die veel lijkt op het offer van Christus. Net als Jezus offert hij zich aan Voldemort, volledig weerloos, en hij staat toe dat hij gedood wordt. Maar hij eindigt op Kings Cross, dat is het kruis van offering, een zeer christelijke symboliek.

LEES RECENSIES EN REVIEWS OVER ‘DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING’

Je noemde niet de moeder van Harry, Lily. Kun je ons wat meer vertellen over de symboliek van Lily?

Ja, heel goed. Lily is werkelijk hetzelfde als de roos. De lelie en de roos zijn beide witte bloemen, en de roos – of de lelie – symboliseert het onsterfelijke, sluimerende principe in de mens.

Kun je wat meer vertellen over enkele personages in het boek die verschillende aspecten van de alchemie symboliseren?

De man van Lily wordt James genoemd. Hij is een ‘animagus’, dat betekent dat hij zich in een dier kan veranderen. Hij verandert zichzelf in een hert. Ik geloof dat J.K. Rowling daarmee verwijst naar Psalm 42: ‘Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.’ Ik denk dat James dat symboliseert. We hebben Lily en James tezamen en zodra er een verlangen ontstaat om terug te keren naar God, wordt er een nieuwe ziel geboren. Dat is Harry! Harry is de personificatie van een kind van God, de innerlijke Christus die in een mens kan worden geboren.

Voldemort moet ook genoemd worden. Voldemort is de verzamelde kracht van alle acties die we ondernomen hebben tijdens al onze incarnaties op aarde die niet in overeenstemming zijn met het plan van God. Gods plan werkt in het goddelijke universum, maar niet hier. We hebben niet de vermogens en de kennis om te werken aan het plan van God. Dus alle weerstand tegen het godsplan bouwt een sterke kracht op. Dat is Voldemort. We moeten Voldemort vernietigen, overwinnen. Net zoals Jezus satan moest overwinnen.

En dan moeten we natuurlijk Dumbledore (Albus Perkamentus) niet vergeten. Wanneer er een nieuwe ziel is geboren in het hart, is er onmiddellijk contact met God, want God stuurt een geest in Harry omhem te leiden. Dat is een heilige geest, een genezende geest, die de ziel naar hem terugbrengt. Zoals je weet uit het boek: Dumbledore staat altijd achter Harry, op de achtergrond, en regelt dingen voor hem, zegt hem dingen in het verborgene en moedigt hem aan. En dat is wat er gebeurt in de persoon, in de alchemist die terugkeert naar God. De genezende geest komt hem helpen.

Ook zou ik Hermione (Hermelien) moeten noemen. Hermelien is de vrouwelijke vorm van de naam Hermes. Hermes is de Griekse boodschapper van de goden in de Griekse mythologie. In de Romeinse mythologie kennen we hem als Mercurius. Het idee is dat zodra die nieuwe ziel is geboren, er dan ook iets in de denkgeest gebeurt. Een bewustzijn komt tot ontwikkeling dat de persoon helpt te begrijpen wat hij moet doen. Hermelien vertelt Harry steeds wat hij moet doen. Harry wordt dus geholpen door Hermelien, de bode van de goden, waardoor het nieuwe leven tot ontwikkeling komt.

Tenslotte Ron. Zijn werkelijke naam is Ronald Bilius Weasley. Bilius betekent dat je buikpijn hebt. Dat komt omdat er een overdosis van gal is. Gal wordt geproduceerd door de lever. Dus in de naam van Ron komt dus de lever voor. Voor de alchemisten is de lever de basis voor de gewone, biologische mens. In dit gebied van de buik met de lever, de alvleesklier, de solar plexus en de milt zijn de organen heeft de gewone biologische mens zijn basis. Dus dat zijn de personages.

Hoe symboliseert het zevendelige verhaal van Harry Potter de processen van de alchemie?

De zeven delen van de alchemie symboliseren het zevenvoudige proces van transmutatie van het omzetten van lood in goud. Elk deel symboliseert een bevrijding van een ketting die de normale mens bindt aan deze wereld, zoals mijn boek helder uitlegt.

Wat motiveerde jou om een boek als dit te schrijven?

Wanneer de nieuwe ziel geboren is, begint het met een kleine ster aan de hemel: de ster van Bethlehem, ver weg. Maar als je jezelf overgeeft aan dat proces, door dat proces heengaat, dan wordt die ster stralender en stralender totdat het een heldere ster is geworden. Dan kun je zeggen: je kunt zonnebaden in die stalende zon. Maar zo werkt het niet! Want als je ontspant en geniet van dat gevoel in je hart, verdwijnt het. Dan komen er wolken omheen en verdwijnt het. De enige manier waarop je die zon in je hart kunt laten schijnen is om er uitdrukking aan te geven. Je moet er mensen over vertellen, je moet erover schrijven, je moet het de gelegenheid geven zichzelf uit te drukken. Want als je dat niet doet, voelt je hart als een vogel die is opgesloten in een houten kooi met slechts één kleine opening. Dus welke keus heb je?

Voor wie schreef je dit boek?

Aanvankelijk had dit boek de titel Harry Potter for Seekers (Harry Potter voor zoekers) krijgen, zoals mijn website. Maar de uitgever zei dat Harry Potter een merknaam is en dat we het niet konden gebruiken. Dus: de titel zegt het allemaal, want het is geschreven voor zoekers. Het is geschreven voor mensen overal ter wereld met een hart dat voelt als een kleine vogel die opgesloten zit in een houten kooi. Mijn boek zegt tot hen: ga je kooi uit en open je voor de kracht van God die je kan verheffen. En wordt een ster die steeds helderder gaat stralen totdat het een zon is die in je hart brandt en over iedereen schijnt.

BESTEL ‘DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING’ DOOR HANS ANDREA

DOWNLOAD THE ALCHEMY OF J.K. ROWLING (FREE PDF)

ORDER THE ALCHEMY OF J.K. ROWLING

ORDER AT AMAZON.COM

Eén gedachte op “Hans Andrea, auteur van ‘De alchemie van J.K. Rowling in het licht van de alchemische bruiloft’ – symboliek bij Harry Potter

Reacties zijn gesloten.