Reviews en recensies over ‘De Alchemie van J.K. Rowling’ door Hans Andréa – spirituele symboliek in Harry Potter

BESTEL DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING

Wie zich heeft laten inspireren door het artikel Harry Potter en de ontmoeting met het kwaad in LOGON 2020-2, zal ook enthousiast worden over het feit dat nu een heel boek verschenen is met adembenemende inzichten in de rijke symboliek die de zeven delen bevatten. 

Hieronder enkele uitspraken van lezers. Zoals J.K. Rowling in de trein werd getroffen door een impressie van de omvangrijke en later wereldwijd imponerende geschiedenis van Harry Potter, zo werd Hans Andréa getroffen door zich openbarende inzichten in de diepgaande parallel tussen Harry Potter en de universele leer van alle tijden. Daardoor veranderden beider levens van koers, van het ene moment op het andere, door een ingeving die uit een andere wereld leek te komen. 

Hans Andréa kreeg het idee voor zijn boek met deel 2 van Harry Potter aangereikt en werd direct in zijn levensovertuiging getroffen door het doorzien van het verband tussen Harry Potter en zijn eigen levensvisie: de universele leer. Het was het symbool van de slang dat zijn ogen opende voor de onuitputtelijke bron van symboliek in Harry Potter, zicht gevend op de diepgang van wat oppervlakkig gezien een kinderboek is. De slang is het oersymbool dat staat aan de basis van ons vertrek uit het paradijs naar het verblijf in deze wereld. Onze wereld die ver van het paradijs is verwijderd, maar juist heel dichtbij voor hem die weet. 

Het symbool van de slang opende het zicht op een onuitputtelijke reeks van symbolen die zouden volgen in de zeven delen die het leven van Harry Potter beschrijven. Symboliek in levende en overleden personen, gewone dieren en fabeldieren, bomen, voorwerpen, situaties en ontwikkelingen. 

Hans Andréa werd gegrepen door zich ontvouwende inzichten, die hij begon
uit te werken en op te schrijven. Zijn enthousiasme kon hij niet meer voor zichzelf houden en hij begon zijn teksten toe te sturen aan mensen die er door meegenomen werden. Zij vormden met elkaar een klankbord, waardoor de inspiratie kon blijven stromen. 

Op enig moment hoorde ik van zijn berichten. Het lezen van een enkel bericht was voldoende om verbluft vast te stellen: die man weet waar hij het over heeft. Ik ben zijn berichten gaan lezen en later zelfs gaan vertalen, uit het Engels, de taal waarin ze geschreven werden. In ieder nieuw hoofdstuk groeide mijn verwondering en bewondering voor de analyses van Hans Andréa, die stap voor stap de universele leer terugvindt in Harry Potter. Wie zich afvraagt: waar kom ik vandaan, waarvoor ben ik hier en waar ga ik naartoe?, vindt antwoord in de universele leer. Hans Andréa laat zien, in voortdurend inspirerend enthousiasme, hoe deze leer terug te vinden is in Harry Potter en door middel van de spannende levensgeschiedenis van Harry Potter is opgenomen door een half miljard lezers van alle leeftijden. 

Wat Hans Andréa noemt ‘De Broederschap van Ontferming’ heeft een kanaal gecreëerd om een grote groep van de mensheid met zijn boodschap te bereiken. Hans Andréa heeft die boodschap ontsluierd en treedt er mee naar buiten. En hoe dan ook, het zaad is gezaaid en neergekomen in de harten van lezers wereldwijd. Laat je meevoeren door de enthousiaste ontdekkingstocht van Hans Andréa door de boeken van Harry Potter. 

Ruud Maatman, vertaler uit het oorspronkelijke Engels naar het Nederlands

BESTEL DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING

RECENSIE IN PARAVISIE 2020-12

Dat aan bijna elke Hollywood-blockbuster en iedere grote roman eenzelfde script ten grondslag ligt, weten we sinds het werk van Joseph Campbell en zijn boek De held met de duizend gezichten. Telkens weer staat een mens centraal die een strijd voert en daar gelouterd uitkomt. De verfilming van The Lord of the Rings voegde in de persoon van Frodo een nieuwe beroemdheid aan het heldenpantheon van de moderne tijd toe.

En nu is daar dan de creatie van de Britse bestsellerauteur J.K. Rowling: Harry Potter! Zijn populariteit steeg het afgelopen decennium naar zulke grote hoogten, dat we ons kunnen afvragen welke machten en krachten daar aan het werk zijn geweest. Zou de jeugd soms iets aangevoeld hebben van de diepere boodschap die Rowling aan haar werk heeft willen meegeven? Zelf zei ze daarover: “Om deze tovenaarswereld te kunnen verzinnen, heb ik absurd veel over alchemie geleerd…” De alchemie beschreef en beschrijft voorna- melijk een innerlijk proces: van de dood van de dierlijke mens tot de opstanding van de goddelijke mens. Wie vanuit deze invals- hoek de Harry Potter-reeks opnieuw leest, vallen de schellen van de ogen. Zéker als je daarbij deze gids, geschreven door Rozekruiser Hans Andréa, gebruikt. Ik was al fan van Harry, maar nu weet ik: ik bén Harry! Hoe gaaf is dat?

Auteur: Hans Andréa Uitgeverij: de Morgenster ★★★★★

Voor mij is dit boek als een deel 8 van de 7-delige Harry Potter-reeks van J.K. Rowling. Na een stilte rondom Harry Potter komt hij in dit boek opnieuw tot leven, maar nu in onszelf, in ons diepste wezen. De schrijver neemt je mee op een innerlijke reis in een alchemisch proces van verandering. Hij doet dit aan de hand van het verhaal van De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis en laat verbanden zien met het verhaal van Harry Potter. Hij verwijst in zijn uitleg regelmatig naar stukjes tekst uit deze boeken, waardoor het boek ook een waardevol leerboek wordt, waar je nooit in uitgelezen raakt, omdat het steeds verdiept en zodoende tot een kompas in je leven kan worden.

Het boek is boeiend, inspirerend, diepzinnig, maar toch luchtig om te lezen, mede door de symboliek in Harry Potter. De schrijver laat alle personages hierin tot leven komen. Met een glimlach kunnen we hiernaar kijken, zeker als we ze herkennen als ook verborgen in onszelf. Ik kan dit prachtige boek iedereen aanraden die ook van Harry Potter houdt. 

Constance van der Plas 

Het is een geweldige gave dat de auteur heeft ontdekt dat de geschiedenis van HP eigenlijk op dieper niveau symbolische taal is die het gnostieke bevrijdingspad uitdraagt, openbaart. Zoals in het boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis van Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21). Ik vind dat het wonderlijke pad van bevrijding geniaal is verwoord door de auteur. Het is heel helder, in eigentijdse taal, met veel geduld en enthousiasme uitgelegd! Iedereen die zich afvraagt: wie ben ik, waar kom ik vandaan, en waar ga ik naartoe?, zou dit boek moeten lezen. Het openbaart ons dat we liefdevolle wezens zijn van goddelijke komaf. 

Janine Paliwoda – Duitse vertaler – Zwitserland 

De zeven delen Harry Potter houden miljoenen in hun ban. Waarom, wordt duidelijk in dit boek. Het is universele symboliek, in een spannend verhaal gegoten, maar diep indringend in het menselijke onderbewuste. Dáárom is het wereldwijd omarmd, vertaald in tachtig talen en verfilmd. 

Met overtuigend enthousiasme ontsluit Hans Andréa deze verborgen symboliek, waardoor een nieuwe dimensie voor de lezer open gaat. Het rozenkruisgeschrift De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis uit 1616 is daarbij zijn leidraad en ijkpunt. Ook dat is een mysterieverhaal met een symboliek die de auteur duidelijk vertrouwd is, en waarvan hij laat zien dat die één-op-één met die van Harry Potter te vergelijken is. En dat kan ook niet anders want beide brengen hetzelfde, universele verhaal, elk voor een andere tijd, in een andere vorm. 

Harry Potter is het latente goddelijke in jouw hart, het gaat over jou en over de mogelijkheden van de héle mensheid om in een nieuwe dimensie te ontwaken. Laat je meeslepen door de zinderende overtuigingskracht van de auteur, en Harry Potter zal nooit meer hetzelfde voor je zijn. Een ver-reikende en verrijkende ervaring. 

Anneke Stokman 

Bron: Logon 2020-4

BESTEL DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING

DOWNLOAD LOGON 2020-4 (PDF, 72 PAGINA’S)

BESTEL HET TIJDSCHRIFT LOGON 2020-4 OP PAPIER

NEEM EEN (PROEF)ABONNEMENT OP LOGON