Tag archieven: ethers

Het etherisch gebied van de stoffelijke wereld – een paragraaf uit ‘De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers’

BESTEL DE WERELDBESCHOUWING DER ROZEKRUISERS

DOWNLOAD DE WERELDBESCHOUWING DER ROZENKRUISERS ALS PDF

In zijn standaardwerk De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers uit 1909 gaat Max Heindel (fakkeldrager van het rozenkruis 19) in het eerste hoofdstuk met de titel ‘De zichtbare en onzichtbare werelden’ in op onder andere het etherisch gebied van de stoffelijke wereld. Hieronder is de paragraaf daarover integraal opgenomen.

HET ETHERISCH GEBIED VAN DE STOFFELIJKE WERELD

Zodra wij dit gebied van de natuur betreden, bevinden wij ons in de onzichtbare, ontastbare wereld, waar onze gewone zintuigen ons in de steek laten. Vandaar ook dat dit gedeelte van de stoffelijke wereld in de praktijk nog niet door de materiële wetenschap is onderzocht. Lees verder

7 Transfiguratie nu! De graanoogst en de wijnoogst

 

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 7
De graanoogst en de wijnoogst
18 februari  2023

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7

In hoofdstuk 14 van het Openbaringenboek worden twee oogsten genoemd: een graanoogst en een wijnoogst. Als het graan van de velden wordt gehaald, is het gereed om gebruikt te worden, maar het kan jarenlang bewaard worden alvorens tot meel vermalen te worden. Maar de druiven moeten onmiddellijk in de persbak vertreden worden om de wijn te kunnen verkrijgen. Lees verder