Beschouwing 8

Mysteriën van geboorte leven en dood, week 8

Beschouwing : Het opstandingslichaam verwerven (hfdst. 8 van het bijbehorende boek)