Tag archieven: scheppende woord

32 Transfiguratie nu! Het scheppende woord

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 32
Het scheppende woord
12 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32

In de conferentie werd gesproken van de onkenbare heilige kracht, Tao, die de gehele Schepping tot stand deed komen, welke werkzaamheid in haar openbaringsvorm beschreven wordt als de Logos, of het Woord. En zo is ook iedere mens bij voortduring bezig zijn scheppingskracht tot werkzaamheid te stuwen, door middel van het door hem uitgesproken woord.

Ieder levend organisme, hetzij plant, dier of mens, ieder beantwoordt aan één en dezelfde wet, namelijk dat Lees verder